Thêm nước Tây Phi tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận hỗ trợ quân sự với Pháp, sự đổ vỡ mới tiếp theo Mali?

Thêm nước Tây Phi tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận hỗ trợ quân sự với Pháp, sự đổ vỡ mới tiếp theo Mali?

Burkina Faso đã thông báo cho chính phủ Pháp về việc quốc gia Tây Phi này từ bỏ thỏa thuận hỗ trợ quân sự-kỹ thuật kéo dài 62 năm với Paris.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động