Đề xuất mức giá tối thiểu cho 30kWh điện tiêu thụ đầu tiên

Đề xuất mức giá tối thiểu cho 30kWh điện tiêu thụ đầu tiên

Một báo cáo thảo luận chính sách vừa được công bố đề xuất dỡ bỏ trợ cấp tiền mặt và áp dụng mức giá tối thiểu đối với 30 kWh điện tiêu thụ đầu tiên mỗi ...
Lương tối thiểu vùng tăng 7,3% năm 2017

Lương tối thiểu vùng tăng 7,3% năm 2017

Hội đồng Tiền lương quốc gia chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,3% (khoảng 213.000 đồng) vào năm 2017.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động