• Chương trình giáo dục phổ thông mới có điểm gì mới?

    chuong trinh giao duc pho thong moi co diem gi moi
    21:08 | 27/12/2018
    GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới chia sẻ, hướng giáo dục phổ thông là dạy kiến thức, kỹ năng cơ bản. Trong đó, đổi mới chủ yếu về cách thức tổ chức dạy học để phát huy năng lực học sinh.  
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600