• Đổi mới điều hành tài chính, quyết liệt thu ngân sách

    doi moi dieu hanh tai chinh quyet liet thu ngan sach
    16:08 | 24/10/2018
    Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Trần Quang Chiểu, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh, quy mô GDP 3 năm mới đạt khoảng 52 - 53% kế hoạch, thu NSNN 5 năm khó hoàn thành 100% kế hoạch. Do đó, để thu NSNN đạt kế hoạch, cần có sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600