Kỷ niệm 40 năm trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulan Bator

Kỷ niệm 40 năm trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulan Bator

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đoàn Thị Hương khẳng định Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào chung của hai dân tộc Việt Nam-Mông ...
Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ

Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và đại diện giáo viên, học sinh trường số 14 đã dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Trước         Sau    
Phiên bản di động