Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Lạm phát, đồng bạc xanh sẽ giảm trong dài hạn?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Lạm phát, đồng bạc xanh sẽ giảm trong dài hạn?

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/1, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh...Việc làm tăng, cứu cánh cho đồng bạc xanh tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh...Việc làm tăng, cứu cánh cho đồng bạc xanh tăng mạnh

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/1, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...Việc làm tăng, cứu cánh cho đồng bạc xanh tăng mạnh.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh giảm nhẹ, Euro tăng do bắt đáy lạm phát

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh giảm nhẹ, Euro tăng do bắt đáy lạm phát

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/1, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh giảm nhẹ, Euro tăng do bắt đáy lạm phát.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... Vì sao đồng bạc xanh tăng mạnh?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... Vì sao đồng bạc xanh tăng mạnh?

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/1, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... Dự báo năm 2023 đầy biến động

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... Dự báo năm 2023 đầy biến động

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/1, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... đồng bạc xanh rớt mạnh, tỷ lệ nghịch với số liệu thất nghiệp

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... đồng bạc xanh rớt mạnh, tỷ lệ nghịch với số liệu thất nghiệp

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...đồng bạc xanh rớt mạnh, tỷ lệ nghịch với thất nghiệp.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... Lợi tức trái phiếu Mỹ tăng, USD tăng; Yen Nhật đang điều chỉnh kỹ thuật

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD... Lợi tức trái phiếu Mỹ tăng, USD tăng; Yen Nhật đang điều chỉnh kỹ thuật

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật,... Lợi tức trái phiếu Mỹ tăng, đồng bạc xanh có đà tăng.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh sẽ tăng giá hơn nữa so với NDT

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh sẽ tăng giá hơn nữa so với NDT

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Nhận định xu hướng đồng USD 2023

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Nhận định xu hướng đồng USD 2023

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Nghỉ Lễ, đồng bạc xanh ổn định.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... thị trường 'lặng gió' dịp nghỉ lễ cuối năm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... thị trường 'lặng gió' dịp nghỉ lễ cuối năm

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Nghỉ lễ cuối năm, đồng bạc xanh giảm nhẹ.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh tăng như nhận định, Euro hết đà tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh tăng như nhận định, Euro hết đà tăng

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh...Đồng bạc xanh lại tăng trở lại và còn đà tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh...Đồng bạc xanh lại tăng trở lại và còn đà tăng

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...Đồng bạc xanh lại tăng trở lại và còn đà tăng.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh lao dốc

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Vàng tăng mạnh, đồng bạc xanh giảm.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Ruble Nga giảm mạnh nhất trong 7 tháng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Ruble Nga giảm mạnh nhất trong 7 tháng

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
19/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Ngân hàng Trung ương Mỹ và châu Âu 'quyết đối đầu' lạm phát

19/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Ngân hàng Trung ương Mỹ và châu Âu 'quyết đối đầu' lạm phát

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... đồng bạc xanh tăng nhẹ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động