Công bố Sách Trắng An ninh mạng 2017: Bảo mật trong kỷ nguyên IoT

Công bố Sách Trắng An ninh mạng 2017: Bảo mật trong kỷ nguyên IoT

Trong khuôn khổ Hội thảo – Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2018 (Security World 2018) ngày 5/4 tại Hà Nội, Huawei đã công bố Sách Trắng An ninh mạng 2017 với ...
Ứng dụng IoT vẫn chưa vượt qua giai đoạn thí điểm

Ứng dụng IoT vẫn chưa vượt qua giai đoạn thí điểm

Internet Vạn vật (IoT) có tiềm năng rất lớn nhưng phần lớn vẫn chưa vượt qua giai đoạn thí điểm, chưa tương xứng với hiệu quả.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động