VEP 2021: Tài chính cho phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19

VEP 2021: Tài chính cho phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19

Mục tiêu của VEP 2021 nhằm hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 của Việt Nam, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động