Tầm nhìn APEC đến năm 2040 - Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình

Bùi Thanh Sơn
Theo dõi TGVN trên
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
TGVN. Hội nghị các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 diễn ra ngày 20/11 đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn APEC đến năm 2040. Văn kiện quan trọng này đánh dấu khởi đầu của một hành trình mới của hợp tác APEC, với khát vọng và tầm nhìn chiến lược của 21 thành viên về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.

Tầm nhìn APEC đến năm 2040 - Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27. Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Y tế.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những chuyển biến phức tạp, khó lường, hợp tác đa phương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, Tuyên bố Tầm nhìn APEC đến năm 2040 đã tạo xung lực mới thúc đẩy đà hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, khẳng định vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu, đồng thời góp phần củng cố niềm tin đối với chủ nghĩa đa phương.

25 năm kiên trì theo đuổi các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại, đầu tư và những kỳ tích về tăng trưởng và liên kết kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương

Chỉ năm năm sau khi thành lập, ngay tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo APEC lần thứ 2 tại Bogor, Indonesia tháng 11/1994, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Mục tiêu Bogor về tự do hoá thương mại và đầu tư đối với các nền kinh tế phát triển vào năm 2010 và đối với các nền kinh tế đang phát triển vào năm 2020.

Mục tiêu này trở thành “kim chỉ nam” cho hoạt động của APEC trong suốt hơn hai thập kỷ qua, đưa APEC từ chỗ bị phân tán trở thành một thị trường ngày càng gắn kết; từ chỗ là diễn đàn với 12 thành viên sáng lập trở thành một cơ chế có vai trò quan trọng hàng đầu, dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương.

Với quyết tâm thực hiện các Mục tiêu Bogor và nỗ lực bền bỉ của các nền kinh tế thành viên trong quá trình mở cửa, phát triển và hội nhập, sau hơn 30 năm kể từ khi APEC hình thành, châu Á-Thái Bình Dương đã chuyển mình trở thành khu vực phát triển năng động nhất, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu. Dòng thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế APEC đã tăng mạnh mẽ. Tổng thương mại hàng hoá trong APEC tăng gấp 5 lần, với tốc độ trung bình 6,7% một năm, từ 4,1 nghìn tỉ USD năm 1994 lên 19 nghìn tỉ USD năm 2019. APEC đi đầu trong các nỗ lực xoá nghèo và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, với GDP thực tế đầu người khu vực tăng gấp đôi trong giai đoạn 1994-2018, với gần 1 tỷ người dân thoát khỏi tình trạng nghèo đói.

Việc thực hiện các Mục tiêu Bogor đã thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, thể hiện qua sự mở rộng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và gia tăng gắn kết giữa các nền kinh tế. APEC cũng đạt những bước tiến nổi bật trong việc thuận lợi hoá thương mại, nhất là đơn giản hoá thủ tục, quy trình thương mại, kinh doanh, tạo thuận lợi cho đi lại của doanh nhân với Chương trình Thẻ doanh nhân APEC, tăng cường chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư…

Bên cạnh đó, APEC phát huy vai trò là diễn đàn khởi xướng các ý tưởng về những vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới, định hướng, điều phối với các khuôn khổ liên kết kinh tế khu vực, góp phần xây dựng cấu trúc hợp tác đa tầng nấc và tạo ra sự năng động trong liên kết kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương. Các Hiệp định thương mại tự do nổi bật như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định đối tác toàn diện kinh tế khu vực (RCEP), ý tưởng hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP)… được bắt nguồn từ APEC và do nhiều thành viên APEC giữ vai trò chủ đạo.

Tầm nhìn APEC đến năm 2040 - Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Tầm nhìn APEC đến năm 2040 - duy trì vị thế đặc biệt của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, là “vườn ươm” các ý tưởng mới và hiệu quả

Trong Tuyên bố Tầm nhìn APEC vừa được thông qua, các nhà Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC đã nhất trí “Tầm nhìn của chúng tôi là một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai”.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi sâu sắc, cục diện quan hệ quốc tế và cấu trúc khu vực mới đang định hình, trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ và những diễn biến phức tạp, đan xen của các thách thức toàn cầu, Tuyên bố Tầm nhìn APEC đến năm 2040 là thông điệp mạnh mẽ khẳng định chính sách của các thành viên tiếp tục coi trọng vai trò của châu Á-Thái Bình Dương và diễn đàn APEC.

Với cam kết giữ vững các nguyên tắc tự nguyện, không ràng buộc và dựa trên đồng thuận, để hiện thực hóa Tầm nhìn, các nhà Lãnh đạo đã xác định 3 trụ cột hợp tác của APEC trong thời gian tới.

Đó là tiếp tục thúc đẩy những giá trị cốt lõi mà APEC đã theo đuổi trong suốt ba thập kỷ qua về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư.

Đó là đẩy mạnh đổi mới và số hóa, coi đây là động lực mới để thích ứng với những thay đổi căn bản do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và sẽ tạo ra.

Đó là tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm nhằm giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu ngày càng gay gắt.

Những trụ cột hợp tác quan trọng này sẽ bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của châu Á-Thái Bình Dương, tính năng động và khả năng thích ứng của cộng đồng APEC.

Về thương mại và đầu tư, APEC sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và ổn định. Các nền kinh tế APEC đề cao ý nghĩa của các cam kết đã được thống nhất của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương hoạt động hiệu quả và các dòng chảy thương mại quốc tế ổn định và dễ dự đoán.

Tầm nhìn APEC đến năm 2040 nhấn mạnh ý tưởng tham vọng về một Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) với những cam kết tiêu chuẩn cao và toàn diện. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi châu Á-Thái Bình Dương là khu vực trong ba năm qua đã chứng kiến sự hình thành của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có quy mô lớn nhất thế giới, như CPTPP và RCEP.

Về đổi mới, sáng tạo và số hóa, APEC sẽ phát huy vai trò tiên phong đẩy mạnh môi trường thuận lợi và vận hành theo định hướng thị trường đối với kinh tế số và đổi mới sáng tạo, cải cách cơ cấu và các chính sách kinh tế đúng đắn.

Trong đó, các nền kinh tế cần có cách tiếp cận toàn diện, bao trùm đối với kinh tế số, tăng cường cơ sở hạ tầng số, đẩy nhanh chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số, giải quyết những “điểm nghẽn” trong hợp tác kinh tế số như lưu chuyển dữ liệu, trên cơ sở phù hợp với năng lực và trình độ của từng nền kinh tế.

Về tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm, APEC đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực toàn diện và hợp tác kinh tế kỹ thuật gắn với quá trình số hóa, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác nhằm bảo đảm tăng trưởng chất lượng và khả năng chống chịu trước các cú sốc, khủng hoảng trong tương lai.

Có thể khẳng định, cùng với Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025 vừa được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 (tháng 11/2020), việc xây dựng và triển khai Tầm nhìn APEC đến năm 2040 tiếp tục khẳng định tinh thần hợp tác, đóng góp trách nhiệm của các nền kinh tế trong khu vực, vì sự phát triển thịnh vượng, vì hòa bình, ổn định của châu Á-Thái Bình Dương trong hai thập kỷ tới.

Quyết định thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC tháng 11/2017 tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng - sáng kiến quan trọng của Việt Nam

Tin liên quan
Toàn văn tuyên bố Putrajaya của các nhà lãnh đạo APEC về tầm nhìn APEC đến năm 2040 Toàn văn tuyên bố Putrajaya của các nhà lãnh đạo APEC về tầm nhìn APEC đến năm 2040

Trong hơn 20 năm tham gia APEC một cách chủ động, tích cực, năng động và đầy sáng tạo, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển của diễn đàn. Với vai trò chủ nhà APEC năm 2006, chúng ta đã ghi dấu với ý tưởng hình thành Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, hiện tiếp tục được xác định là một trong những định hướng của khu vực trong hai thập kỷ tới.

Là chủ nhà của Năm APEC 2017, Việt Nam một lần nữa tô đậm dấu ấn trong tiến trình hợp tác APEC với Tuyên bố Cấp cao Đà Nẵng khẳng định thông điệp mạnh mẽ quyết tâm thúc đẩy liên kết kinh tế, các sáng kiến về phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số… và đặc biệt là sáng kiến hình thành Nhóm Tầm nhìn APEC nhằm khởi xướng thảo luận về xây dựng Tầm nhìn sau năm 2020.

Trong ba năm qua, chúng ta tiếp tục có những đóng góp thiết thực và nổi bật trong tiến trình này. Với vai trò Phó Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC, chúng ta đã khéo léo chủ trì, điều hành và thúc đẩy đồng thuận chung trong xây dựng Báo cáo của Nhóm về Tầm nhìn APEC; cùng với các thành viên ASEAN chủ động đề xuất nhiều ý tưởng phù hợp với quan tâm chung nhằm tiếp tục đề cao vai trò của châu Á-Thái Bình Dương, lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững, kết nối tiểu vùng, vùng sâu, vùng xa, cải cách cơ cấu, kết nối con người, hợp tác kỹ thuật,… Các đề xuất và ý tưởng của ta đã được lồng ghép trong văn kiện Tầm nhìn APEC đến năm 2040.

Những đóng góp quan trọng kể trên đã góp phần triển khai hiệu quả chủ trương của Đại hội XII về chủ động tích cực hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về nâng tầm và đẩy mạnh đối ngoại đa phương đến năm 2030. Trong đó, châu Á-Thái Bình Dương và APEC tiếp tục là ưu tiên trong triển khai đối ngoại của chúng ta trong giai đoạn phát triển chiến lược mới của đất nước.

Với thế và lực của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và hành trang hơn 20 năm tham gia APEC, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tích cực đóng góp triển khai Tầm nhìn APEC đến năm 2040, góp phần biến những tầm nhìn và ước vọng của chúng ta ngày hôm nay thành “trái ngọt của hoà bình, ổn định và hạnh phúc của mọi người dân trong khu vực”, như phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ thông qua Tuyên bố Tầm nhìn APEC ngày 20/11 vừa qua.

APEC 2020: Biến tầm nhìn thành 'quả ngọt'

APEC 2020: Biến tầm nhìn thành 'quả ngọt'

TGVN. Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC 27 diễn ra trực tuyến vào tối ngày 20/11 (giờ Việt Nam), đã thông qua ...

Các nhà lãnh đạo ASEAN và LHQ kêu gọi xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn

Các nhà lãnh đạo ASEAN và LHQ kêu gọi xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn

TGVN. Ngày 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì, điều hành Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN-Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ ...

ASEAN đề cao hòa bình và ổn định khu vực, đặc biệt quan tâm vấn đề Biển Đông

ASEAN đề cao hòa bình và ổn định khu vực, đặc biệt quan tâm vấn đề Biển Đông

TGVN. Tờ The Star (Malaysia) bình luận, tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 ngày 12/11, Hiệp hội các Quốc ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Anh mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Anh mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Ngày 17/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mời người đồng cấp Ấn Độ N. Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.
Lịch âm 18/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 2 ngày 18/1/2021 - Lịch vạn niên 18/1/2021

Lịch âm 18/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 2 ngày 18/1/2021 - Lịch vạn niên 18/1/2021

Lịch âm 18/1. Xem âm lịch hôm nay ngày 18/1/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 18 tháng 1 năm 2021 hôm nay.
NASA thử nghiệm động cơ tên lửa đưa người lên Mặt Trăng

NASA thử nghiệm động cơ tên lửa đưa người lên Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến hành thử nghiệm các động cơ tên lửa trong sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng.
Chiều 17/1, không có thêm ca mắc Covid-19 mới, Việt Nam có 1.537 bệnh nhân

Chiều 17/1, không có thêm ca mắc Covid-19 mới, Việt Nam có 1.537 bệnh nhân

TGVN. Bản tin 18h ngày 17/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới Covid-19. Việt Nam hiện có 1.537 bệnh ...
Nhà đầu tư ngoại nườm nượp 'đổ tiền' vào bất động sản

Nhà đầu tư ngoại nườm nượp 'đổ tiền' vào bất động sản

Đón dòng vốn hơn 1 tỷ USD trong quý IV/2020, bất động sản giành thắng lợi về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2020 đầy khó khăn.
Man Utd chơi ra sao trước đại chiến Liverpool diễn ra đêm nay?

Man Utd chơi ra sao trước đại chiến Liverpool diễn ra đêm nay?

Man Utd không nhất thiết phải lựa chọn lối chơi đẹp mắt trước Liverpool bởi điều đó chẳng khác nào tự sát.
Mexico: Tấn công đẫm máu ở thủ đô, nhiều người thiệt mạng

Mexico: Tấn công đẫm máu ở thủ đô, nhiều người thiệt mạng

Ngày 16/1, 5 người đã bị bắn chết ở trung tâm thủ đô Mexico City tại Mexico trong một vụ tấn công đẫm máu.
Apple sẽ ra mắt iPhone 12S trong năm nay thay vì iPhone 13

Apple sẽ ra mắt iPhone 12S trong năm nay thay vì iPhone 13

Đã có rất nhiều tin tức về các sản phẩm thế hệ iPhone và thông tin mới nhất nói rằng Apple có thể đặt tên cho sản phẩm là iPhone ...
Tặng áo cho người hâm mộ, sao Chelsea có thể bị FA phạt nặng

Tặng áo cho người hâm mộ, sao Chelsea có thể bị FA phạt nặng

Sao Chelsea - trung vệ Thiago Silva đứng trước nguy cơ bị phạt nặng do có hành động ném áo tặng cho một công nhân đang làm việc trên sân ...
Hàn Quốc nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột lịch sử với Nhật Bản

Hàn Quốc nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột lịch sử với Nhật Bản

Hàn Quốc cam kết tìm kiếm các 'giải pháp chính trị' để giải quyết một loạt xung đột lịch sử giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương ...
Pháp lên tiếng về bất đồng thuế quan kéo dài 16 năm giữa Mỹ và EU

Pháp lên tiếng về bất đồng thuế quan kéo dài 16 năm giữa Mỹ và EU

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã đề xuất như vậy khi đề cập đến bất đồng kéo dài 16 năm giữa hai bờ Đại Tây dương.
Cạnh tranh Mỹ-Trung vẫn là tâm điểm của 2021

Cạnh tranh Mỹ-Trung vẫn là tâm điểm của 2021

Cuộc chiến không tiếng súng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ-Trung chắc chắn vẫn là một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất trong năm 2021.
Dự báo kinh tế thế giới 2021: Covid-19 chưa chắc được kiểm soát, quá trình hồi phục còn dài

Dự báo kinh tế thế giới 2021: Covid-19 chưa chắc được kiểm soát, quá trình hồi phục còn dài

Dự báo quá trình phục hồi kinh tế thế giới còn kéo dài, đại dịch Covid-19 chưa chắc chắn có thể kiểm soát, mạng 5G tiếp tục phát triển mạnh...
Tỷ giá USD hôm nay 16/1: Tiếp tục tăng giá nhờ gói đề xuất của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Tỷ giá USD hôm nay 16/1: Tiếp tục tăng giá nhờ gói đề xuất của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Trong nước, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.136 đồng trong ngày 15/1.
Châu Âu hoan nghênh gói đề xuất cứu trợ của ông Biden, hy vọng xoa dịu bất đồng về trợ giá máy bay

Châu Âu hoan nghênh gói đề xuất cứu trợ của ông Biden, hy vọng xoa dịu bất đồng về trợ giá máy bay

Ủy ban châu Âu bày tỏ hoan nghênh gói kích thích tài chính trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của ông Biden, Tổng thống đắc cử Mỹ.
Fed: Người dân Mỹ sẽ chi tiêu mạnh sau đại dịch Covid-19

Fed: Người dân Mỹ sẽ chi tiêu mạnh sau đại dịch Covid-19

Chủ tịch Fed cho biết người dân Mỹ sẽ tăng chi tiêu nhiều hơn sau đại dịch Covid-19, song khẳng định điều này không làm lạm phát tăng.
Giá heo hơi hôm nay 17/1: Tiếp tục đà tăng trên cả nước; giá thịt heo Tết Tân Sửu có tăng đột biến?

Giá heo hơi hôm nay 17/1: Tiếp tục đà tăng trên cả nước; giá thịt heo Tết Tân Sửu có tăng đột biến?

Giá heo hơi hôm nay 17/1 tại nhiều địa phương dao động quanh mức 80.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 17/1: Cà phê tiếp nối đà hồi phục; Giá hồ tiêu xuống thấp, giới đầu cơ tích cực gom hàng

Giá cà phê hôm nay 17/1: Cà phê tiếp nối đà hồi phục; Giá hồ tiêu xuống thấp, giới đầu cơ tích cực gom hàng

Giá cà phê robusta trên sàn London đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Giá hồ tiêu trong nước liên tục giảm từ đầu năm.
Giá heo hơi hôm nay 16/1: Giá tiếp tục tăng, kích hoạt kịch bản phòng dịch tả heo tại Hà Tĩnh

Giá heo hơi hôm nay 16/1: Giá tiếp tục tăng, kích hoạt kịch bản phòng dịch tả heo tại Hà Tĩnh

Giá heo hơi hôm nay (16/1) đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg trên cả 3 miền.
Giá cà phê hôm nay 16/1: Tín hiệu lạc quan cho thị trường cà phê, Giá hồ tiêu xuất khẩu nhiều khả năng giảm

Giá cà phê hôm nay 16/1: Tín hiệu lạc quan cho thị trường cà phê, Giá hồ tiêu xuất khẩu nhiều khả năng giảm

Giá cả phê bất ngờ tăng mạnh trên cả hai sàn quốc tế. Tồn kho cà phê tại các kho cảng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
VietinBank - Thông báo điều chỉnh lãi suất và tỷ lệ trích nợ tối thiểu thẻ tín dụng

VietinBank - Thông báo điều chỉnh lãi suất và tỷ lệ trích nợ tối thiểu thẻ tín dụng

VietinBank xin trân trọng thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ Tín dụng Quốc tế và tỷ lệ trích nợ tối thiểu thẻ Tín dụng quốc tế, Tín dụng nội địa.
Giá heo hơi hôm nay 15/1: Đà tăng chưa có dấu hiệu dừng lại, thẳng tiến đến 90.000 đồng/kg?

Giá heo hơi hôm nay 15/1: Đà tăng chưa có dấu hiệu dừng lại, thẳng tiến đến 90.000 đồng/kg?

Giá heo hơi hôm nay (15/1) tiếp đà tăng nhẹ ở một số địa phương trên cả nước. 86.000 đồng/kg là mức giá cao nhất cả nước.
Nhà đầu tư ngoại nườm nượp 'đổ tiền' vào bất động sản

Nhà đầu tư ngoại nườm nượp 'đổ tiền' vào bất động sản

Đón dòng vốn hơn 1 tỷ USD trong quý IV/2020, bất động sản giành thắng lợi về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2020 đầy khó khăn.
Tin bất động sản hôm nay 17/1: TP. Hồ Chí Minh quản lý điểm nóng xây dựng ở Thủ Đức; Cơ hội ‘săn đất’ cho đại gia nước ngoài

Tin bất động sản hôm nay 17/1: TP. Hồ Chí Minh quản lý điểm nóng xây dựng ở Thủ Đức; Cơ hội ‘săn đất’ cho đại gia nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý trật tự xây dựng, cơ hội cho đại gia nước ngoài vào thị trường Việt Nam… là tin bất động sản đáng chú ý.
Kịch bản thị trường bất động sản 2021: Mệt mỏi với giá vàng, tiền rót bất động sản, lò xo nén đã bật

Kịch bản thị trường bất động sản 2021: Mệt mỏi với giá vàng, tiền rót bất động sản, lò xo nén đã bật

Các nhà đầu tư chọn bất động sản là kênh rót vốn bởi lợi nhuận tốt hơn gửi tiền tại ngân hàng và đỡ mệt mỏi với bước lên xuống của giá vàng.
Tin bất động sản hôm nay 16/1: Thanh khoản nhà phố Hà Nội ‘miễn nhiễm’ với Covid-19; ‘khẩu vị’ đầu tư của giới siêu giàu Việt

Tin bất động sản hôm nay 16/1: Thanh khoản nhà phố Hà Nội ‘miễn nhiễm’ với Covid-19; ‘khẩu vị’ đầu tư của giới siêu giàu Việt

Thanh khoản nhà phố Hà Nội không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giá nhà Thủ Đức nhảy múa… là những tin bất động sản đáng chú ý.
Tin bất động sản hôm nay 15/1: Dự báo sốc về giá nhà Hà Nội năm 2021; 'tuýt còi' 1 dự án ở TP.HCM; điều kiện thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng

Tin bất động sản hôm nay 15/1: Dự báo sốc về giá nhà Hà Nội năm 2021; 'tuýt còi' 1 dự án ở TP.HCM; điều kiện thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng

Năm 2021, dự báo giá nhà Hà Nội tăng 5-10%, cảnh báo mua bán tại dự án Sunshine Continental… là những tin bất động sản đáng chú ý.
Tin bất động sản hôm nay 14/11: Đất Tây Hà Nội tăng phi mã; Ninh Thuận xử lý việc rao bán đất nền trái phép; cách kiểm tra sổ đỏ thật, giả

Tin bất động sản hôm nay 14/11: Đất Tây Hà Nội tăng phi mã; Ninh Thuận xử lý việc rao bán đất nền trái phép; cách kiểm tra sổ đỏ thật, giả

Đất phía Tây Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, cẩn trọng kiểm tra sổ đỏ khi mua nhà… là những tin bất động sản đáng chú ý.
Chuyên gia: Bitcoin đối mặt với nguy cơ sụp đổ, nhà đầu tư có thể mất trắng

Chuyên gia: Bitcoin đối mặt với nguy cơ sụp đổ, nhà đầu tư có thể mất trắng

Các chiến lược gia của UBS Global Wealth Management cho rằng, giá của Bitcoin và các loại tiền ảo có thể về 0 và cảnh báo nhà đầu tư có thể đánh mất tất cả.
5 lời khuyên dành cho nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán

5 lời khuyên dành cho nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán

Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Thị trường chứng khoán ngày 15/1: Không gì ngăn nổi đà tăng

Thị trường chứng khoán ngày 15/1: Không gì ngăn nổi đà tăng

Thị trường chứng khoán ngày 15/1 mở cửa với lực tăng, trong phiên tăng chậm lại nhưng sắc xanh bao trùm toàn thị trường. Chốt phiên tăng điểm tích cực.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/1: Đà tăng trở lại?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/1: Đà tăng trở lại?

Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Thị trường chứng khoán ngày 14/1: Khi thị trường đi ngang và giằng co

Thị trường chứng khoán ngày 14/1: Khi thị trường đi ngang và giằng co

Thị trường chứng khoán hôm nay 14/1 đầu phiên mở cửa tăng hưng phấn, trong phiên thị trường chịu áp lực rung lắc giằng co tăng giảm đan xen quanh tham chiếu.
Nhiều ngân hàng sớm chốt danh sách đại hội cổ đông 2021

Nhiều ngân hàng sớm chốt danh sách đại hội cổ đông 2021

Vừa mới kết thúc năm 2020, các ngân hàng đã ra thông báo chuẩn bị chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2021.
Phiên bản di động