1. SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 6 đường Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 3822 4224 - 3822 3055

Fax: (84-28) 3825 1436 - 3829 7785

Email: [email protected] (Văn phòng)

Website: http://www.mofahcm.gov.vn/

2. SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 2187 Đ. Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Website: http://www.phuthodfa.gov.vn/

Phiên bản di động