Trực tuyến Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Ngoại giao và Đại hội thi đua yêu nước giao đoạn 2020-2025

Trực tuyến Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước giao đoạn 2020-2025

Video nằm trong bài : {Full Video} Thủ tướng dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

Phiên bản di động