Trung tâm khuyến công và những đóng góp thiết thực trong công cuộc phát triển công nghiệp Hải Phòng

Xuân Hạnh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chủ trương tăng tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định đã phát huy hiệu quả.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Phương xây dựng mô hình trình diễn trong sản xuất đúc kim loại.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Phương xây dựng mô hình trình diễn trong sản xuất đúc kim loại.

Thành tựu công nghiệp không chỉ tạo nguồn đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhanh và lớn nhất cả nước, mà còn tạo thế chủ động cho nguồn lực thương mại, dịch vụ.

Quan trọng hơn nữa, công nghiệp phát triển tiếp tục tạo nhiều việc làm, tương hỗ với thu nhập cho cộng đồng xã hội, đồng thời tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước. Với việc đặt công nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng nhất, trong giai đoạn mới, thành phố Hải Phòng khuyến khích kinh tế đa thành phần, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, tham gia mạng lưới sản xuất vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong chiến lược dài hạn, công nghiệp thành phố phấn đấu tái cơ cấu theo hướng ưu tiên phát triển các nhóm ngành cơ khí chế tạo, thiết bị điện và điện tử, hóa chất, chế biến xuất khẩu… và công nghiệp hỗ trợ liên quan, đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất ứng dụng khoa học – kỹ thuật tiên tiến.

Quan điểm nhất quá là tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo với hai ngành chủ lực là sản xuất chế tạo ô tô và điện tử - tin học. Dựa trên nền tảng thuận lợi về hạ tầng, thủ tục hành chính, quỹ đất để tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, tổ hợp sản xuất thiết bị điện tử của Tập đoàn LG, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là các ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố. Thành phố cũng chủ trương đến năm 2025, phát triển 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.418 ha, 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 973 ha.

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi được thành lập, Đề án khuyến công địa phương và quốc gia được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ đề án được duyệt và các hợp đồng đã ký, đạt mục tiêu, đảm bảo hỗ trợ kịp thời kinh phí tới các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo chất lượng công tác phối hợp, tiến độ thực hiện, hiệu quả của đề án.

Các nội dung chi và thanh quyết toán đề án thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương nơi triển khai đề án; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông qua hoạt động khuyến công đã thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư, phát triển công nghiệp nông thôn.

Bên cạnh thực hiện các đề án, Trung tâm thực hiện thông báo, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia báo cáo Cục Công Thương địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; hỗ trợ cơ sở CNNT lập hồ sơ và đưa sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; thông báo, vận động, hỗ trợ cơ sở CNNT thành phố tham gia 10 gian hàng tại các Hội chợ, triển lãm trong khu vực; tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020, vận động doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam năm 2020 và Hội thảo Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Tiềm năng và cơ hội.

Thời gian qua, dù nguồn kinh phí hỗ trợ cho triển khai các đề án của khuyến công Hải Phòng không lớn nhưng đã tạo động lực đáng kể cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chẳng hạn, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020, Trung tâm đã hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện cho doanh nghiệp thông qua đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới trong sản xuất đúc kim loại”. Hạng mục được hỗ trợ là đầu tư hệ thống xử lý cát tươi và dây chuyền làm khuôn tự động. Đến nay, đề án đã hoàn thành và vận hành ổn định, giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực sản xuất, tăng đáng kể hiệu quả kinh tế. Đề án cũng đã tạo thêm việc làm cho 36 lao động kỹ thuật tại địa phương, với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng.

Chỉ riêng năm 2020, đã có 2 doanh nghiệp CNNT được hỗ trợ đầu tư, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Đáng lưu ý, nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ chỉ 1,8 tỷ đồng nhưng thu hút tới trên 13,9 tỷ đồng vốn đối ứng của các đối tượng thụ hưởng. Các đề án hoàn thành đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, theo đại diện Trung tâm Khuyến công Hải Phòng, kinh phí ngân sách cấp cho việc thực hiện các nhiệm vụ khuyến công còn hạn hẹp, thời gian phê duyệt thực hiện gấp cũng tạo nên nhiều áp lực trong triển khai nhiệm vụ. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian dài ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đầu tư, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chất lượng công tác phối hợp, tiến độ thực hiện, hiệu quả của các đề án.

Nhưng vượt qua khó khăn, tăng cường hợp tác, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn để đẩy mạnh xã hội hóa khuyến công khuyến khích, đặc biệt hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hỗ trợ đào tạo tay nghề, quản lý; cải tiến mẫu mã, bao gói, nâng cao chất lượng sản phẩm; Ưu tiên xây dựng và triển khai các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, nhằm mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, bên cạnh việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khuyến công bám sát Chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công và kiện toàn, duy trì hoạt động mạng lưới khuyến công viên; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng nhận thức về chính sách khuyến công; Thiết lập hệ thống khuyến công cơ sở;

Trung tâm đồng thời chú trọng lồng ghép các nội dung chương trình khuyến công với các dự án, chương trình mục tiêu khác để thu hút nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn; Tăng cường sự phối kết hợp với các tổ chức và cá nhân liên quan, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn khác để đẩy mạnh hoạt động khuyến công; Tham mưu hoàn thiện các quy định cụ thể về xây dựng, thẩm định, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán đề án khuyến công tại địa phương.

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chính thức được thành lập ngày 1/2/2020, trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm thuộc Sở: Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, Tư vấn Điện-Khoáng sản và Thương mại điện tử.

- Năm 2020, khuyến công Hải Phòng hoàn thành 7 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 2,242 tỷ đồng, trong đó có 5 đề án khuyến công địa phương và 2 đề án khuyến công quốc gia.

TIN LIÊN QUAN
Tập đoàn LG ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 của thành phố Hải Phòng
Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19
Hải Phòng: Phòng chống Covid-19, thí sinh F2 có thể phải mặc đồ bảo hộ khi thi vào lớp 10
Hải Phòng thông tin về ca mắc Covid-19 đi qua tỉnh
Nhiều ca Covid-19 ở khu công nghiệp: Ban chỉ đạo hoả tốc yêu cầu tăng cường phòng chống dịch
Hải Phòng thông báo tìm tài xế taxi chở hai bệnh nhân Covid-19

Đọc thêm

Giá tiêu hôm nay 5/8: Tiếp tục giảm, thấp nhất 72.000đ/kg; giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu giảm

Giá tiêu hôm nay 5/8: Tiếp tục giảm, thấp nhất 72.000đ/kg; giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu giảm

Baoquocte.vn. Tính đến 0h15 ngày 5/8, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 41.400 Rupee/tạ (cao nhất), 41.300 Rupee/tạ (thấp nhất).
Giá cà phê hôm nay 5/8: Giới đầu cơ tăng mua, giá lại xuống, lượng tồn kho sẽ quyết định thị trường

Giá cà phê hôm nay 5/8: Giới đầu cơ tăng mua, giá lại xuống, lượng tồn kho sẽ quyết định thị trường

Baoquocte.vn. Hiện tượng giá cà phê lên xuống mạnh bỏ qua phần nào các tính toán kỹ thuật được cho là đều đã nằm trong tính toán của các nhà kinh ...
Giá vàng hôm nay 5/8: Mức 1.800 USD là quá rẻ, một 'cơn bão hoàn hảo' đang hình thành để đẩy giá vàng đi lên?

Giá vàng hôm nay 5/8: Mức 1.800 USD là quá rẻ, một 'cơn bão hoàn hảo' đang hình thành để đẩy giá vàng đi lên?

Baoquocte.vn. Giá vàng thế giới tăng vọt do báo cáo bảng lương tư nhân ADP của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, tuy nhiên, lại nhanh chóng giảm giá.
Giá cao su hôm nay 5/8: Sàn Trung Quốc tăng giá, Covid-19 vẫn là tác nhân lớn nhất ảnh hưởng đến ngành cao su

Giá cao su hôm nay 5/8: Sàn Trung Quốc tăng giá, Covid-19 vẫn là tác nhân lớn nhất ảnh hưởng đến ngành cao su

Baoquocte.vn. Giá cao su hôm nay (5/8) ghi nhận sàn giao dịch Trung Quốc quay đầu tăng giá trở lại, trong khi đó, sàn Nhật Bản điều chỉnh trái chiều.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp ngày 5/8/2021: Tuổi Sửu công việc thăng hoa, tuổi Ngọ nên quan tâm tới ngoại hình

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp ngày 5/8/2021: Tuổi Sửu công việc thăng hoa, tuổi Ngọ nên quan tâm tới ngoại hình

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 5/8/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.
XSMB 5/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/8/2021 - xổ số hôm nay 5/8 - dự đoán XSMB

XSMB 5/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/8/2021 - xổ số hôm nay 5/8 - dự đoán XSMB

Baoquocte.vn. XSMB 5/8 - xổ số hôm nay 5/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 5 tháng 8 năm 2021 - SXMB 22/7 - KQSXMB ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 5/8/2021: Ma Kết cảnh giác với người khác, Song Tử nên thành thật với bản thân

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 5/8/2021: Ma Kết cảnh giác với người khác, Song Tử nên thành thật với bản thân

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 5/8 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSMN 5/8 - xổ số miền Nam hôm nay 5/8/2021 có quay không, XSMN khi nào mở lại?

XSMN 5/8 - xổ số miền Nam hôm nay 5/8/2021 có quay không, XSMN khi nào mở lại?

Baoquocte.vn. XSMN 5/8 - xổ số miền Nam tiếp tục tạm ngưng phát hành loại hình xổ số các tỉnh phía Nam kể từ ngày 9/7/2021.
Lịch âm 5/8 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 5/8/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 5/8/2021

Lịch âm 5/8 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 5/8/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 5/8/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 5/8. Âm lịch hôm nay 5/8. Lịch âm 5/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 5/8/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 5 tháng 8 năm 2021 ...
XSMT 5/8 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/8/2021 - SXMT 5/8 - xổ số hôm nay - KQXSMT

XSMT 5/8 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/8/2021 - SXMT 5/8 - xổ số hôm nay - KQXSMT

Baoquocte.vn. XSMT 5/8 - xo so mien trung - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 5 tháng 8 năm 2021 - SXMT 5/8 - KQSXMT - ...
Giá vàng hôm nay 5/8: Mức 1.800 USD là quá rẻ, một 'cơn bão hoàn hảo' đang hình thành để đẩy giá vàng đi lên?

Giá vàng hôm nay 5/8: Mức 1.800 USD là quá rẻ, một 'cơn bão hoàn hảo' đang hình thành để đẩy giá vàng đi lên?

Baoquocte.vn. Giá vàng thế giới tăng vọt do báo cáo bảng lương tư nhân ADP của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, tuy nhiên, lại nhanh chóng giảm giá.
Ô tô hạng sang đang hot hit thị trường Hàn Quốc

Ô tô hạng sang đang hot hit thị trường Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Ô tô hạng sang do nước ngoài sản xuất bán tại thị trường Hàn Quốc trong tháng 7/2021, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hai thách thức kinh tế lớn đang chờ Tổng thống Mỹ trong quý III/2021

Hai thách thức kinh tế lớn đang chờ Tổng thống Mỹ trong quý III/2021

Baoquocte.vn. Các quan chức nhận định, điều quan trọng nhất mà Tổng thống Mỹ cần làm lúc này là tiếp tục tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân.
Triển vọng kinh tế Ấn Độ lại lung lay vì Covid-19

Triển vọng kinh tế Ấn Độ lại lung lay vì Covid-19

Baoquocte.vn. Làn sóng Covid-19 mới có thể khiến chính phủ Ấn Độ phải tái áp đặt lệnh phong tỏa, làm giảm các dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.
Học giả Australia: Châu Á trở thành 'đầu tàu' cải cách thương mại toàn cầu

Học giả Australia: Châu Á trở thành 'đầu tàu' cải cách thương mại toàn cầu

Baoquocte.vn. Học giả Jake Read nhận định, châu Á sẽ đi đầu trong công cuộc cải cách hệ thống thương mại toàn cầu.
Covid-19 trở lại Vũ Hán, biến thể Delta đe dọa ‘sức khỏe’ kinh tế Trung Quốc

Covid-19 trở lại Vũ Hán, biến thể Delta đe dọa ‘sức khỏe’ kinh tế Trung Quốc

Baoquocte.vn. Biến thể Delta đang gây ra những rủi ro mới cho nền kinh tế Trung Quốc, khi nó lan rộng đến nhiều thành phố của nước này.
Bất động sản mới nhất: Sau sốt đất Hà Nội, cắt lỗ ở đâu; chủ khách sạn bán tháo; doanh nghiệp địa ốc vẫn lãi khủng

Bất động sản mới nhất: Sau sốt đất Hà Nội, cắt lỗ ở đâu; chủ khách sạn bán tháo; doanh nghiệp địa ốc vẫn lãi khủng

Baoquocte.vn. Sau sốt đất, nhà đầu tư đẩy hàng cắt lỗ; chủ khách sạn bán tháo; doanh nghiệp địa ốc lãi khủng giữa đại dịch… là tin bất động sản mới nhất.
Đầu tư bất động sản châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh

Đầu tư bất động sản châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh

Baoquocte.vn. Bất chấp cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid -19, thị trường đầu tư bất động sản của khu vực này vẫn tăng trưởng mạnh.
Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội tăng giá; doanh nghiệp gọi vốn bằng trái phiếu lãi cao; hồ sơ công chứng thế chấp sổ đỏ cần những gì?

Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội tăng giá; doanh nghiệp gọi vốn bằng trái phiếu lãi cao; hồ sơ công chứng thế chấp sổ đỏ cần những gì?

Baoquocte.vn. Chung cư Hà Nội vẫn tăng giá; doanh nghiệp địa ốc tích cực gọi vốn bằng trái phiếu… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Địa ốc cho thuê điêu đứng, khách sạn đại hạ giá vẫn ế ẩm; Hà Nội tổng kiểm định chung cư cũ

Bất động sản mới nhất: Địa ốc cho thuê điêu đứng, khách sạn đại hạ giá vẫn ế ẩm; Hà Nội tổng kiểm định chung cư cũ

Baoquocte.vn. Địa ốc cho thuê dù giảm giá vẫn khó chồng khó; ồ ạt rao bán khách sạn nhưng vẫn không có giao dịch,… là những tin bất động sản mới nhất.
Tòa nhà xanh - xu hướng chọn lựa mới của doanh nghiệp

Tòa nhà xanh - xu hướng chọn lựa mới của doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp đang ở trong tòa nhà xanh phải trả mức phí cao hơn 7-10%, điều đó không làm giảm nhu cầu của doanh nghiệp.
Bất động sản mới nhất: Giá biệt thự tại Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh ế ẩm, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất

Bất động sản mới nhất: Giá biệt thự tại Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh ế ẩm, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất

Baoquocte.vn. Giá biệt thự Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TPHCM ế ẩmdo Covid-19, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất… là tin bất động sản mới nhất.
Nhiều ngân hàng tiếp tục miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ

Nhiều ngân hàng tiếp tục miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ

Baoquocte.vn. Một số ngân hàng đã công bố tiếp tục giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Rung lắc tại vùng kháng cự

Thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Rung lắc tại vùng kháng cự

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Cảnh báo 6 chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng phổ biến hiện nay

Cảnh báo 6 chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng phổ biến hiện nay

Baoquocte.vn. Dưới đây là 6 chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thường được kẻ gian áp dụng.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Cân nhắc chốt lời?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/8 - Cân nhắc chốt lời?

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Thị trường chứng khoán ngày 3/8 - Thị trường 15 phút

Thị trường chứng khoán ngày 3/8 - Thị trường 15 phút

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Covid -19 thúc đẩy ngân hàng số tăng tốc

Covid -19 thúc đẩy ngân hàng số tăng tốc

Baoquocte.vn. Bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp đã tạo động lực cho các dịch vụ ngân hàng số ngày càng được đẩy mạnh.
Phiên bản di động