Vì một thành phố Ninh Bình phát triển toàn diện

Vân Giang
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngày 31/10/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Một góc đô thị thành phố Ninh Bình.
Một góc đô thị thành phố Ninh Bình.

Với vai trò vừa là chủ thể thực hiện, vừa thụ hưởng, thành phố Ninh Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, kết quả đạt được đến nay là rất đáng ghi nhận, song cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thành phố phát triển xứng tầm.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện diện mạo đô thị

Ngay sau khi nghị quyết số 12 được ban hành, trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố Ninh Bình đã tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đất đai, xây dựng… để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện dự án, đi vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Do đó, sản xuất công nghiệp phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ngành công nghiệp đạt cao và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian dài, bình quân giai đoạn 2017-2020 đạt 30,16%/ năm; trong đó năm 2020 đạt trên 23.115 tỷ đồng, gấp 2,09 lần so với năm 2017. Số lượng doanh nghiệp cũng có sự phát triển với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tăng từ 1.318 doanh nghiệp (năm 2017) lên 1.404 doanh nghiệp (năm 2020), tăng 6,5%; số hộ kinh doanh cá thể tính đến năm 2020 có 10.786 hộ, đóng góp thuế của các hộ kinh doanh tăng 31,7%.

Bên cạnh đó, thành phố Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án làm cho diện mạo, mỹ quan đô thị thành phố có nhiều thay đổi tích cực, sáng - xanh - sạch đẹp hơn. Cụ thể là đã tập trung triển khai đầu tư xây dựng 147 công trình kết cấu hạ tầng đô thị, với tổng mức đầu tư 680 tỷ đồng với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 190 tỷ đồng; nguồn ngân sách thành phố 490 tỷ đồng. Trong đó xác định 22 công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị như: Dự án cầu dân sinh qua sông Vân, cải tạo cảnh quan 2 bờ sông Vân đoạn từ cầu Lim đến cầu Vũng Trắm; cải tạo lát vỉa hè bằng đá, thay thế và trồng bổ sung cây xanh một số tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong, Lê Đại Hành, Lương Văn Thăng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ; cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang trên địa bàn; cải tạo công viên Thúy Sơn, nút giao thông hồ Máy Xay, ngã tư Tràng An….

Cùng với đó là đầu tư 31 công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và hỗ trợ xi măng cho 117 công trình, với 2.338 tấn xi măng để thực hiện các hạng mục công trình phục vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng 3 xã Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc. Kết quả đạt được làm cho diện mạo thành phố ngày càng khang trang.

Chú trọng xây dựng văn hóa, con người

Nhằm phát triển văn hóa, xã hội, con người theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, đồng thời thực hiện tốt vai trò trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị được phát động mạnh mẽ, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng đạt hiệu quả thiết thực.

Hàng năm có 86% số thôn, phố, 96% số cơ quan, đơn vị, 94% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đã có 8/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên tăng từ 31,3% lên 39,3%, tỷ lệ gia đình thể dục thể thao từ 27,7% tăng lên 33,2%.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng phong phú, đa dạng, toàn thành phố có 46 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố được gìn giữ, phát huy; hoạt động của các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cùng với sự phát triển của thành phố, ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của người dân thành phố ngày càng nâng lên rõ rệt. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đến nay 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,7% (mục tiêu 92%). Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình cũng như việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được quan tâm.

Điểm nổi bật trong nỗ lực xây dựng, phát triển con người đô thị là thành phố rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Do đó, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao. Cơ sở vật chất trường học được chú trọng đầu tư, nâng cấp đáp ứng công tác dạy và học. Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn thành phố có 24 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; có 100% xã, phường đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thành phố phát triển

Trên bình diện chung đánh giá, thực hiện Nghị quyết 12 đã mang lại sự phát triển rất đáng ghi nhận cho thành phố Ninh Bình nhưng cũng cho thấy thực tế kinh tế thành phố phát triển nhưng chưa có bước đột phá; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa đa dạng, phong phú, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế là trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đô thị chưa đồng bộ. Một số dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn thành phố triển khai kéo dài. Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong tổ chức việc cưới, việc tang ở một số khu dân cư chưa có nhiều chuyển biến rõ nét...

Nguyên nhân khách quan được xác định là thành phố đang trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp phát sinh với yêu cầu cao và áp lực lớn, trong khi nguồn lực của thành phố cho đầu tư phát triển còn khó khăn, phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất. Quá trình đô thị hóa nhanh dẫn đến khó khăn trong công tác giải quyết việc làm, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị. Ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố còn phải kể đến những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 thời gian qua...

Về mặt chủ quan, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sát sao, quyết liệt, năng động, sáng tạo, còn bị động, chưa linh hoạt trong thực hiện các phương thức lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được đề cao. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với cấp ủy, chính quyền cơ sở có nơi, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết các chuyên đề chưa thực sự chủ động, kịp thời. Nhận thức, ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa cao.

Nghị quyết số 12 đặt mục tiêu rất rõ là xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình theo hướng đô thị xanh, an toàn, hiện đại, mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến; xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, là trung tâm du lịch thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa - lịch sử cấp quốc gia và có ý nghĩa quốc tế; là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tìm hiểu được biết cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đều cho rằng Nghị quyết 12 thể hiện rõ ràng, sinh động, tinh thần quyết tâm "cả tỉnh vì thành phố"; dù còn những hạn chế nhưng phải khẳng định Nghị quyết đã được thực hiện hiệu quả mà sự phát triển của thành phố hôm nay chính là minh chứng sinh động. Do đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để thành phố phát triển, đạt được những mục tiêu Nghị quyết 12 đã đề ra.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 21/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình tổ chức trọng ...

Thành phố Ninh Bình, điểm đến ấn tượng

Thành phố Ninh Bình, điểm đến ấn tượng

Thành phố Ninh Bình là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Ninh Bình.

Đọc thêm

G20 dành tin vui cho các nước đang và kém phát triển

G20 dành tin vui cho các nước đang và kém phát triển

Baoquocte.vn. G20 nhất trí thiết lập quỹ dành cho các nước kém phát triển và đang phát triển, cũng như các đảo quốc nhỏ.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Hungary: EU trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga là sai lầm cốt lõi

Hungary: EU trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga là sai lầm cốt lõi

Baoquocte.vn. Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover chỉ trích các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU nhằm vào Nga là sai lầm mang tính cốt lõi.
Cận cảnh Ford Ranger Wildtrak 2022, giá 965 triệu đồng

Cận cảnh Ford Ranger Wildtrak 2022, giá 965 triệu đồng

Baoquocte.vn. Ford Ranger Wildtrak 2022 động cơ 2.0L BiTurbo công suất 207 mã lực, mô-men xoắn 500Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động hai cầu, giá bán 965 ...
Việt Nam-Ấn Độ: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng tình hữu nghị trong sáng và bạn bè thủy chung, tin cậy

Việt Nam-Ấn Độ: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng tình hữu nghị trong sáng và bạn bè thủy chung, tin cậy

Baoquocte.vn. Quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Ấn Độ vượt qua những thăng trầm của lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng...
XSDT 15/8, Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay thứ 2 ngày 15/8/2022. KQXSDT 15/8/2022

XSDT 15/8, Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay thứ 2 ngày 15/8/2022. KQXSDT 15/8/2022

Baoquocte.vn. XSDT 15/8. Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp nhanh nhất hôm nay - XSDT 15/8/2022. Ket qua xo so Dong Thap.
Vietlott 15/8, Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay thứ 6 ngày 15/8/2022. xổ số Vietlott Max 3D

Vietlott 15/8, Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay thứ 6 ngày 15/8/2022. xổ số Vietlott Max 3D

Baoquocte.vn. Vietlott 15/8. xổ số Vietlott Max 3D 15/8. Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/8/2022 từ trường quay. Vietlott 3D hôm nay.
XSHCM 15/8, kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay 15/8/2022. KQXSHCM thứ 2

XSHCM 15/8, kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay 15/8/2022. KQXSHCM thứ 2

Baoquocte.vn. XSHCM 15/8. Trực tiếp kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh nhanh nhất hôm nay - XSHCM 15/8/2022. ket qua so so TP Ho Chi Minh. xổ số thành ...
Lịch âm 16/8, âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 16/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 16/8/2022

Lịch âm 16/8, âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 16/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 16/8/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 16/8. âm lịch hôm nay 16/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 16/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 16 tháng 8 năm 2022 hôm nay.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 16/8/2022: Tuổi Tuất tài chính ổn định và vững chắc

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 16/8/2022: Tuổi Tuất tài chính ổn định và vững chắc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 16/8/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
G20 dành tin vui cho các nước đang và kém phát triển

G20 dành tin vui cho các nước đang và kém phát triển

Baoquocte.vn. G20 nhất trí thiết lập quỹ dành cho các nước kém phát triển và đang phát triển, cũng như các đảo quốc nhỏ.
Hungary: EU trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga là sai lầm cốt lõi

Hungary: EU trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga là sai lầm cốt lõi

Baoquocte.vn. Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover chỉ trích các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU nhằm vào Nga là sai lầm mang tính cốt lõi.
Hút vốn vào các khu kinh tế đặc biệt, Indonesia 'tung' loạt ưu đãi thuế chưa từng có

Hút vốn vào các khu kinh tế đặc biệt, Indonesia 'tung' loạt ưu đãi thuế chưa từng có

Baoquocte.vn. Chiến lược hút vốn vào các khu kinh tế đặc biệt này càng được tạo điều kiện thuận lợi thông qua các chương trình ưu đãi thuế chưa từng có.
Các dòng sông đang cạn kiệt, đe dọa tê liệt giao thương đường thủy châu Âu

Các dòng sông đang cạn kiệt, đe dọa tê liệt giao thương đường thủy châu Âu

Baoquocte.vn. Sông ngòi, kênh rạch châu Âu vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa, đóng góp 80 tỷ USD mỗi năm. Hạn hán đang làm tê liệt giao thương đường thủy châu Âu.
Giá vàng hôm nay 15/8: Giá vàng tăng thận trọng, mốc 1.800 USD có giữ được lâu? đã tìm ra 'thủ phạm' cản đường kim loại quý

Giá vàng hôm nay 15/8: Giá vàng tăng thận trọng, mốc 1.800 USD có giữ được lâu? đã tìm ra 'thủ phạm' cản đường kim loại quý

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 15/8 tăng giá thận trọng khi Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới công bố dữ liệu vĩ mô quan trọng.
50 triệu căn nhà bị bỏ không, bất động sản Trung Quốc rơi vào khủng hoảng thừa

50 triệu căn nhà bị bỏ không, bất động sản Trung Quốc rơi vào khủng hoảng thừa

Baoquocte.vn. Ước tính có 50 triệu căn nhà tại nhiều thành phố của Trung Quốc rơi vào tình trạng 'vườn không nhà trống' vì không có người sinh sống.
Bất động sản mới nhất: Hà Nội ‘mất hút’ căn hộ giá rẻ, giá chung cư leo thang kỷ lục, thu hồi 240ha đất dự án sân golf tại Vân Đồn

Bất động sản mới nhất: Hà Nội ‘mất hút’ căn hộ giá rẻ, giá chung cư leo thang kỷ lục, thu hồi 240ha đất dự án sân golf tại Vân Đồn

Baoquocte.vn. Thị trường căn hộ cho thuê nhộn nhịp, giá chung cư ngày càng tăng, thu hồi 240ha đất dự án HDMon Vân Đồn… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Baoquocte.vn. Dự báo xu hướng giá nhà đất 6 tháng cuối năm, khan hiếm chung cư, Hà Nội cấm tách thửa liên quan Vành đai 4… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Baoquocte.vn. Thống kê mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ồ ạt mua bất động sản để làm nhà nghỉ dưỡng tại Hà Lan.
Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Baoquocte.vn. Các 'ông lớn' địa ốc như Vinhomes, Sun Group, Bitexco nêu đề xuất về nhà ở xã hội, giá chung cư TPHCM tăng cao… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Baoquocte.vn. Sau gần 2 tháng ra mắt, gói giao dịch SME tích hợp trên ngân hàng số VCB DigiBiz được gần 28.400 doanh nghiệp tin dùng.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Phiên bản di động