Trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh 2016

12:10 | 25/03/2016

Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ IX vừa được trao cho các cá nhân xuất sắc vì sự nghiệp đổi mới văn hóa và giáo dục Việt Nam.

trao giai thuong van hoa phan chau trinh 2016
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Lanh, Giáo sư Đào Hữu Dũng, Giáo sư Pierre Darriulat  và Giáo sư Peter Zinoman nhận giải thưởng (từ bên phải qua) (Nguồn:laodong.com.vn)

Được tổ chức lần đầu vào năm 2008, Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa quan trọng hàng năm của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Giải thưởng này dành cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động văn hóa - giáo dục, các nhà khoa học, các dịch giả cả trong và ngoài nước, thuộc bốn hạng mục: Vì sự nghiệp văn hóa – giáo dục, Dịch thuật, Nghiên cứu và Việt Nam học.

Năm nay, Giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục được trao cho hai cá nhân: Giáo sư Trịnh Xuân Thuận với những tác phẩm phổ biến kiến thức thiên văn học hiện đại dưới hình thức văn chương đã được dịch sang tiếng Việt và Giáo sư Pierre Darriulat (Nhà vật lý học người Pháp) với đóng góp tâm huyết, sâu sắc cho chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam. Giải Dịch thuật thuộc về Giáo sư Đào Hữu Dũng (bút hiệu: Nguyễn Nam Trân) với những công trình dịch thuật các tác phẩm lịch sử và văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản sang tiếng Việt.

Đáng chú ý, Giải Việt Nam học được trao cho Giáo sư Peter Zinoman (người Mỹ) vì những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp nghiên cứu và quảng bá văn học hiện đại Việt Nam. Giải Nghiên cứu được trao cho Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Lanh với những công trình nghiên cứu độc đáo trong một số lĩnh vực lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Dịp này, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh cũng tôn vinh nhà báo, nhà văn, nhà chính trị Việt Nam đầu thế kỷ 20 Nguyễn Văn Vĩnh là Danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại trong “Dự án tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại”. Dự án này nhằm tri ân và tập hợp tư liệu về cuộc đời, các tác phẩm và thành tựu tiêu biểu để góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Sứ mệnh của Quỹ là góp phần phục hưng, du nhập, khởi phát, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.