ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 7.636 tỷ đồng cho năm 2020

20/06/2020 09:05
Bảo Lan
20/06/2020 09:05

TGVN. Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã họp thường niên hôm 16/6 với sự tham gia của 440 cổ đông, đại diện cho 1.195.659.947 cổ phần, tương ứng với 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TIN LIÊN QUAN
Ngân hàng ACB khuyến mãi 'khủng' mùa hè
Hệ thống ngân hàng Pháp 'điêu đứng' vì giá dầu giảm
Cuộc đua lãi suất tiết kiệm mới sau đại dịch Covid-19

0029 acb dhcd 2

Tại ĐHĐCĐ, với 10 nội dung được đưa ra thảo luận và biểu quyết đã nhận được sự quan tâm của cổ đông, như: Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020; Tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; Mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2020; Bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động; Phát hành trái phiếu quốc tế; Bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu ….

Kết quả với các đạt tỷ lệ tán thành trên 98% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

Trước đó, ACB đã lên lịch dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 7/4/2020, nhưng do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên đã phải dời lại đến 16/6.

Cũng theo đó, ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 7,636 tỷ đồng. Tổng tài sản dự tăng 12%, tiền gửi khách hàng dự tăng 12%, tín dụng dự tăng 11.75% và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Dự kiến chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Tính đến 31/3/2020, tổng tài sản của ngân hàng tăng 1% lên 387.396 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 274.794 tỷ đồng, tăng 2,3%. Số dư tiền gửi khách hàng tăng nhẹ lên 312.654 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu nội bảng của ACB vào cuối năm tháng 3 là 1.792 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,54% lên 0,66%.

Mới đây, Tổng giám đốc ACB Đỗ Minh Toàn đã đăng ký mua vào 350.000 cổ phiếu, dự kiến số tiền bỏ ra là gần 7,5 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, ông Đỗ Minh Toàn - Tổng giám đốc của ACB hiện đang nắm giữ 739.550 cổ phiếu ACB.