Báo chí Algeria ca ngợi đạo đức, tư tưởng và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa

Việt An
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), các hãng truyền thông và nhiều tờ báo uy tín của Algeria đã có nhiều bài viết ca ngợi đạo đức, tư tưởng và sự đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước Việt Nam, cũng như đối với phong trào giải phóng các nước thuộc địa trên thế giới. 
TIN LIÊN QUAN
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Báo Venezuela ca ngợi những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi
Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu)

Trong bài viết với tiêu đề "Hồ Chí Minh: Nghĩ về một người đàn ông 'Việt Nam hóa' những lý tưởng vĩ đại của thế giới", hãng thông tấn APS khẳng định, Hồ Chí Minh là một người yêu nước nồng nàn, một người biết cách kết hợp những lý tưởng vĩ đại của thế giới với bản sắc Việt Nam và sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để mang lại tự do cho người dân Việt Nam và cho tất cả các dân tộc thuộc địa.

APS còn trích dẫn rằng, vào tháng 12/1999, Tạp chí Time (Mỹ) đã công bố kết quả cuộc bỏ phiếu để xác định các nhân vật tiêu biểu nhất của thế kỷ XX và trong số 100 người được bầu chọn, Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm 20 lãnh đạo uy tín nhất. Trên khắp thế giới, các nhà sử học, chính trị gia và nhà khoa học chính trị đều đồng ý rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là "hiện thân của khát vọng độc lập và tự do của những người bị áp bức".

Dựa vào Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Hồ Chí Minh đã mở rộng khái niệm: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, mỗi người có quyền sống, hạnh phúc và tự do ". Năm 1960, Người viết: "Từng bước, qua cuộc đấu tranh, tôi nhận ra rằng, chỉ có Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Cộng sản mới có thể giải phóng các dân tộc bị áp bức và công nhân nô lệ".

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích của đất nước và người dân trên lợi ích giai cấp và lợi ích nhóm. Vì vậy, đức tin của Người là rõ ràng. Chủ tịch là người theo chủ nghĩa dân tộc và quốc tế. Nhưng trong sự đa dạng về ý thức hệ này, điều quan trọng là Người đã xác định tư tưởng riêng của mình. Người tránh chủ nghĩa cực đoan, tìm kiếm liên minh, đối thoại, kiên trì giải pháp hòa bình cho các vấn đề quốc gia và quốc tế.

Là một công dân của một đất nước bị chế độ thực dân áp bức, tinh thần quốc gia là một đòn bẩy mạnh mẽ và độc đáo cho hành động của mình, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là một nhà hoạt động cách mạng quốc tế. Vượt ra ngoài các nước thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quan tâm đến tất cả những người bị thiệt thòi của thế giới… Là một nhà trí thức, Người đã biết trân trọng các trí thức và Người đã có được sự cộng tác tận tụy của các trí thức thuộc mọi khuynh hướng chính trị kể cả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, tờ báo Elmoudjahid (Báo Cựu chiến binh), một tờ báo chính thống lớn và uy tín nhất ở Algeria, đăng bài viết với tiêu đề "Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh: Cha đẻ của cách mạng Việt Nam", nhấn mạnh rằng, nhân dân Việt Nam đang kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha đẻ của Cách mạng Việt Nam và Người là biểu tượng của chủ nghĩa chống thực dân.

Theo tờ báo này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng thiên tài, văn hóa và tư tưởng của mình để phục vụ cho cuộc đấu tranh của những người bị áp bức của các nước và hơn thế nữa.

"Nhân dịp này, các dân tộc phải chịu đựng sự đau đớn của chủ nghĩa thực dân, tưởng nhớ đến Người, đặc biệt là cam kết cách mạng kiên quyết của Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập hoàn toàn của Việt Nam, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của Pháp và Mỹ cũng như không ngừng chiến đấu bên cạnh các dân tộc thuộc thế giới thứ 3", bài viết nhấn mạnh.

Trong bài viết đăng trên báo Tribune-diplomatique-internationale với tiêu đề "Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không có gì quý hơn độc lập và tự do", tác giả Larab khẳng định rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã chiến đấu chống thực dân, nạn mù chữ và nhân quyền bằng rất nhiều vũ khí, ngay cả bằng các tác phẩm sắc sảo của mình, được coi là hiện thân và biểu tượng của cuộc đấu tranh lâu dài của người dân Việt Nam.

Tin liên quan
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm và tiết kiệm trong ngoại giao
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Hồ Chí Minh - Một biểu tượng vượt thời gian
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Anh

Lịch sử của Việt Nam đương đại gắn liền với cuộc sống của Người. Tất cả dân tộc Algeria đều biết và không quên Người, cũng giống như những nhân vật có uy tín khác từng đặt chân lên đất Algeria như Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Một bài viết khác của tác giả F.C đăng trên trang mạng Algerie360 với tiêu đề "Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhấn mạnh rằng, với quyết tâm thực hiện niềm tin ″Việt Nam là một và dân tộc là một″, chủ nghĩa yêu nước của Người đã giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng trước sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Người dân Việt Nam anh hùng đã bảo vệ nguyên tắc thiêng liêng cho tất cả mọi người trên Trái Đất, được tóm tắt bởi Hồ Chí Minh trong câu nói: "Không có gì quý hơn độc lập và tự do".

Tác giả F.C còn nói thêm rằng, trước khi rời khỏi thế giới này vào năm 1969 ở tuổi 79, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam và cho toàn nhân loại một công trình đạo đức và chính trị đồ sộ, trong đó Người tôn vinh sự đoàn kết, công bằng, bình đẳng, tình hữu nghị, hiểu biết, hợp tác và tình anh em giữa các dân tộc.

Với ý nghĩa sư phạm vượt trội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biết cách kết hợp giáo dục, văn hóa và khoa học vào công việc chính đáng của mình và trong cuộc đấu tranh của các dân tộc. Hồ Chí Minh là một người viết văn, viết tiểu luận, nhà thơ và nhà báo biến thiên tài, ý tưởng và ngòi bút của mình để phục vụ giáo dục, giải phóng dân tộc và vì sự hưng thịnh của người dân và của tất cả những người bị áp bức.

Nhiều tờ báo khác ở Algeria cũng có các bài viết với nội dung tương tự như ca ngợi đạo đức, tư tưởng và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc giành độc lập, giải phóng và thống nhất đất nước Việt Nam cũng như đóng góp quan trong của người trong cuộc giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi ách đô hộ, áp bức của chế độ thực dân.

Ngoài ra, các bài báo còn nhắc lại quá trình gian khổ của Bác khi tìm đường cứu nước ở tận các nước phương Tây cũng như quá trình thành lập, lãnh đạo cuộc Cách mạng và nhân dân Việt Nam tiến tới giành lại độc lập và chiến thắng giặc ngoại xâm.

Một số bài báo còn phân tích nguyên nhân và nguồn gốc hình thành nền tảng tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều học giả đồng tình rằng, Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của thế kỷ XX.

bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Báo TG&VN trân trọng giới thiệu bài viết “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ...

bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi

Ông già Chín trong tim kiều bào Thái Lan

TGVN. Thời gian hoạt động cách mạng ở Thái (1928-1929), Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều tên gọi khác nhau như ông Thọ, Nam ...

bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi

TS. Chu Đức Tính - người lưu giữ di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

TGVN. TS. Chu Đức Tính - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã dành tâm sức cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng ...

(theo TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Saudi Arabia

Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Saudi Arabia

Lễ ký kết ‘Chương trình hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Hoàng tử Saud Al-Faisal, Saudi Arabia.
Lịch âm 21/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 21/1/2021 - Lịch vạn niên 21/1/2021

Lịch âm 21/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 21/1/2021 - Lịch vạn niên 21/1/2021

Lịch âm 21/1. Âm lịch hôm nay 21/1. Xem âm lịch hôm nay ngày 21/1/2021 chính xác nhất. Lịch vạn viên ngày 21 tháng 1 năm 2021 hôm nay.
Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố kết quả bước đầu của Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin, cam kết hợp tác ...
Tạ Quỳnh Mai: Nữ CEO 8X tài năng, bản lĩnh

Tạ Quỳnh Mai: Nữ CEO 8X tài năng, bản lĩnh

Sau 12 năm, giờ đây, QM Diamond đã trở thành thương hiệu lớn về trang sức - kim cương. Thành công ấy, không thể không nhắc tới vai trò trụ ...
Covid-19 ở Việt Nam chiều 20/1: Đà Nẵng có thêm 4 ca mắc mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Covid-19 ở Việt Nam chiều 20/1: Đà Nẵng có thêm 4 ca mắc mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Tính đến chiều 20/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết có 4 ca mắc mới Covid-19 ở Đà Nẵng được cách ly ngay khi nhập ...
Việt Nam điều hành tỷ giá trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm ổn định kinh tế vĩ mô

Việt Nam điều hành tỷ giá trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm ổn định kinh tế vĩ mô

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời về việc Hoa Kỳ ra Báo cáo điều tra về chính sách và thực tiễn định giá tiền ...
Chuyển nhượng cầu thủ Man Utd: Chưa từ bỏ mục tiêu Jadon Sancho và muốn bổ sung trung vệ

Chuyển nhượng cầu thủ Man Utd: Chưa từ bỏ mục tiêu Jadon Sancho và muốn bổ sung trung vệ

Man Utd chờ đàm phán Jadon Sancho vào mùa Xuân và nhắm hậu vệ trẻ tài năng Facundo Medina của Lens.
Hé lộ chính sách đối ngoại của chính quyền ông Biden ở một số 'điểm nóng'

Hé lộ chính sách đối ngoại của chính quyền ông Biden ở một số 'điểm nóng'

Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng tương lai của chính quyền ông Biden đã đưa ra các lập trường về chính sách đối ngoại với một số 'điểm nóng'.
Đại hội XIII của Đảng: VOV tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho các phóng viên, biên tập viên

Đại hội XIII của Đảng: VOV tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho các phóng viên, biên tập viên

Trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, VOV cử hơn 40 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp trực tiếp ...
Mô hình bó hoa cúc mâm xôi lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Mô hình bó hoa cúc mâm xôi lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Mô hình bó hoa cúc mâm xôi dài 10 m, rộng 12,1 m, cao trên 5 m, 1.200 cây trúc, 400 kg sắt, 260 chậu cúc mâm xôi loại 1 ...
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
The Sunday Times: Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII trong điều kiện thuận lợi

The Sunday Times: Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII trong điều kiện thuận lợi

Theo The Sunday Times, Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII trong điều kiện thuận lợi mà không nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay có được.
Armin Laschet - ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel là ai?

Armin Laschet - ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel là ai?

Ông Armin Laschet đang có nhiều cơ hội là người đứng đầu Chính phủ Liên bang Đức, sau bốn nhiệm kỳ cầm quyền của bà Angela Merkel.
Mỹ-Anh: Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bền lâu khi hai nhà lãnh đạo chưa gặp đã sứt mẻ?

Mỹ-Anh: Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bền lâu khi hai nhà lãnh đạo chưa gặp đã sứt mẻ?

Quan hệ Mỹ-Anh sẽ sang trang mới dù Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp về Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Bạo loạn Đồi Capitol: Ông Trump 'gieo gió', ông Biden 'gặt bão'

Bạo loạn Đồi Capitol: Ông Trump 'gieo gió', ông Biden 'gặt bão'

Sự kiện bạo loạn ở Đồi Caitol đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nền chính trị Mỹ.
Việc luận tội Tổng thống Trump lần 2 sẽ ra sao khi thời điểm chuyển giao quyền lực tới gần?

Việc luận tội Tổng thống Trump lần 2 sẽ ra sao khi thời điểm chuyển giao quyền lực tới gần?

Hạ viện Mỹ đã quyết định luận tội Tổng thống Trump lần hai, làm dấy lên nhiều băn khoăn về những gì có thể diễn ra sau đó.
Trung Quốc và Ấn Độ khó đạt được thỏa thuận về vấn đề biên giới

Trung Quốc và Ấn Độ khó đạt được thỏa thuận về vấn đề biên giới

Sau 8 tháng, cuộc đối đầu biên giới giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya vẫn chưa được giải quyết.
Phiên bản di động