Báo chí Algeria ca ngợi đạo đức, tư tưởng và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa

Việt An
TGVN. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), các hãng truyền thông và nhiều tờ báo uy tín của Algeria đã có nhiều bài viết ca ngợi đạo đức, tư tưởng và sự đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước Việt Nam, cũng như đối với phong trào giải phóng các nước thuộc địa trên thế giới. 
TIN LIÊN QUAN
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Báo Venezuela ca ngợi những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi
Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu)

Trong bài viết với tiêu đề "Hồ Chí Minh: Nghĩ về một người đàn ông 'Việt Nam hóa' những lý tưởng vĩ đại của thế giới", hãng thông tấn APS khẳng định, Hồ Chí Minh là một người yêu nước nồng nàn, một người biết cách kết hợp những lý tưởng vĩ đại của thế giới với bản sắc Việt Nam và sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để mang lại tự do cho người dân Việt Nam và cho tất cả các dân tộc thuộc địa.

APS còn trích dẫn rằng, vào tháng 12/1999, Tạp chí Time (Mỹ) đã công bố kết quả cuộc bỏ phiếu để xác định các nhân vật tiêu biểu nhất của thế kỷ XX và trong số 100 người được bầu chọn, Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp vào nhóm 20 lãnh đạo uy tín nhất. Trên khắp thế giới, các nhà sử học, chính trị gia và nhà khoa học chính trị đều đồng ý rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là "hiện thân của khát vọng độc lập và tự do của những người bị áp bức".

Dựa vào Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Hồ Chí Minh đã mở rộng khái niệm: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, mỗi người có quyền sống, hạnh phúc và tự do ". Năm 1960, Người viết: "Từng bước, qua cuộc đấu tranh, tôi nhận ra rằng, chỉ có Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Cộng sản mới có thể giải phóng các dân tộc bị áp bức và công nhân nô lệ".

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích của đất nước và người dân trên lợi ích giai cấp và lợi ích nhóm. Vì vậy, đức tin của Người là rõ ràng. Chủ tịch là người theo chủ nghĩa dân tộc và quốc tế. Nhưng trong sự đa dạng về ý thức hệ này, điều quan trọng là Người đã xác định tư tưởng riêng của mình. Người tránh chủ nghĩa cực đoan, tìm kiếm liên minh, đối thoại, kiên trì giải pháp hòa bình cho các vấn đề quốc gia và quốc tế.

Là một công dân của một đất nước bị chế độ thực dân áp bức, tinh thần quốc gia là một đòn bẩy mạnh mẽ và độc đáo cho hành động của mình, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là một nhà hoạt động cách mạng quốc tế. Vượt ra ngoài các nước thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quan tâm đến tất cả những người bị thiệt thòi của thế giới… Là một nhà trí thức, Người đã biết trân trọng các trí thức và Người đã có được sự cộng tác tận tụy của các trí thức thuộc mọi khuynh hướng chính trị kể cả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, tờ báo Elmoudjahid (Báo Cựu chiến binh), một tờ báo chính thống lớn và uy tín nhất ở Algeria, đăng bài viết với tiêu đề "Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh: Cha đẻ của cách mạng Việt Nam", nhấn mạnh rằng, nhân dân Việt Nam đang kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha đẻ của Cách mạng Việt Nam và Người là biểu tượng của chủ nghĩa chống thực dân.

Theo tờ báo này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng thiên tài, văn hóa và tư tưởng của mình để phục vụ cho cuộc đấu tranh của những người bị áp bức của các nước và hơn thế nữa.

"Nhân dịp này, các dân tộc phải chịu đựng sự đau đớn của chủ nghĩa thực dân, tưởng nhớ đến Người, đặc biệt là cam kết cách mạng kiên quyết của Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập hoàn toàn của Việt Nam, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của Pháp và Mỹ cũng như không ngừng chiến đấu bên cạnh các dân tộc thuộc thế giới thứ 3", bài viết nhấn mạnh.

Trong bài viết đăng trên báo Tribune-diplomatique-internationale với tiêu đề "Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không có gì quý hơn độc lập và tự do", tác giả Larab khẳng định rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã chiến đấu chống thực dân, nạn mù chữ và nhân quyền bằng rất nhiều vũ khí, ngay cả bằng các tác phẩm sắc sảo của mình, được coi là hiện thân và biểu tượng của cuộc đấu tranh lâu dài của người dân Việt Nam.

Tin liên quan
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm và tiết kiệm trong ngoại giao
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi Hồ Chí Minh - Một biểu tượng vượt thời gian
bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Anh

Lịch sử của Việt Nam đương đại gắn liền với cuộc sống của Người. Tất cả dân tộc Algeria đều biết và không quên Người, cũng giống như những nhân vật có uy tín khác từng đặt chân lên đất Algeria như Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Một bài viết khác của tác giả F.C đăng trên trang mạng Algerie360 với tiêu đề "Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhấn mạnh rằng, với quyết tâm thực hiện niềm tin ″Việt Nam là một và dân tộc là một″, chủ nghĩa yêu nước của Người đã giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng trước sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Người dân Việt Nam anh hùng đã bảo vệ nguyên tắc thiêng liêng cho tất cả mọi người trên Trái Đất, được tóm tắt bởi Hồ Chí Minh trong câu nói: "Không có gì quý hơn độc lập và tự do".

Tác giả F.C còn nói thêm rằng, trước khi rời khỏi thế giới này vào năm 1969 ở tuổi 79, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam và cho toàn nhân loại một công trình đạo đức và chính trị đồ sộ, trong đó Người tôn vinh sự đoàn kết, công bằng, bình đẳng, tình hữu nghị, hiểu biết, hợp tác và tình anh em giữa các dân tộc.

Với ý nghĩa sư phạm vượt trội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biết cách kết hợp giáo dục, văn hóa và khoa học vào công việc chính đáng của mình và trong cuộc đấu tranh của các dân tộc. Hồ Chí Minh là một người viết văn, viết tiểu luận, nhà thơ và nhà báo biến thiên tài, ý tưởng và ngòi bút của mình để phục vụ giáo dục, giải phóng dân tộc và vì sự hưng thịnh của người dân và của tất cả những người bị áp bức.

Nhiều tờ báo khác ở Algeria cũng có các bài viết với nội dung tương tự như ca ngợi đạo đức, tư tưởng và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc giành độc lập, giải phóng và thống nhất đất nước Việt Nam cũng như đóng góp quan trong của người trong cuộc giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi ách đô hộ, áp bức của chế độ thực dân.

Ngoài ra, các bài báo còn nhắc lại quá trình gian khổ của Bác khi tìm đường cứu nước ở tận các nước phương Tây cũng như quá trình thành lập, lãnh đạo cuộc Cách mạng và nhân dân Việt Nam tiến tới giành lại độc lập và chiến thắng giặc ngoại xâm.

Một số bài báo còn phân tích nguyên nhân và nguồn gốc hình thành nền tảng tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều học giả đồng tình rằng, Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của thế kỷ XX.

bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Báo TG&VN trân trọng giới thiệu bài viết “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ...

bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi

Ông già Chín trong tim kiều bào Thái Lan

TGVN. Thời gian hoạt động cách mạng ở Thái (1928-1929), Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều tên gọi khác nhau như ông Thọ, Nam ...

bao chi algeria ca ngoi dao duc tu tuong va dong gop cua chu tich ho chi minh trong su nghiep giai phong cac dan toc thuoc dia tren the gioi

TS. Chu Đức Tính - người lưu giữ di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

TGVN. TS. Chu Đức Tính - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã dành tâm sức cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng ...

(theo TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

45 năm quan hệ Việt Nam-Đức: Bền bỉ và mạnh mẽ

45 năm quan hệ Việt Nam-Đức: Bền bỉ và mạnh mẽ

Bài viết của Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Đức (23/9/1975-23/9/2020).
Luton Town 0-3 Man Utd: Đẳng cấp ngôi sao lên tiếng

Luton Town 0-3 Man Utd: Đẳng cấp ngôi sao lên tiếng

Dù trình diễn lối chơi tập thể nhạt nhòa nhưng Man Utd vẫn có được chiến thắng 3-0 trước Luton Town tại vòng 3 League Cup.
Covid-19 ở Việt Nam sáng 23/9: 21 ngày không nghi nhận ca mắc trong cộng đồng, Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc khỏi bệnh

Covid-19 ở Việt Nam sáng 23/9: 21 ngày không nghi nhận ca mắc trong cộng đồng, Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc khỏi bệnh

21 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi 980 bệnh nhân.
Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (23/9): Bắc Bộ giảm nhiệt; chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (23/9): Bắc Bộ giảm nhiệt; chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa, có nơi mưa ...
Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay 23/9: Man Utd chính thức đề nghị cho Alex Telles; RB Leipzig đón ‘sát thủ’; Liverpool liên hệ Mbappe

Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay 23/9: Man Utd chính thức đề nghị cho Alex Telles; RB Leipzig đón ‘sát thủ’; Liverpool liên hệ Mbappe

Tin tức chuyển nhượng cầu thủ nhanh nhất hôm nay trên báo Thế giới và Việt Nam.
Giá vàng hôm nay 23/9: Bất ngờ rơi tự do, trên thị trường động lực mua mới đã xuất hiện

Giá vàng hôm nay 23/9: Bất ngờ rơi tự do, trên thị trường động lực mua mới đã xuất hiện

Giá vàng đã có những phiên xuống đáy gần 2 tháng trên thị trường thế giới. Giá vàng SJC trong nước giảm mạnh mất mốc 56 triệu đồng/lượng.
XSMN 23/9 - Xổ số miền Nam hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMN 23/9 - Xổ số miền Nam hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMN 23/9. KQXS 23/9. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Nam. KQXSMN.
XSMT 23/9 - Xổ số miền Trung hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMT 23/9 - Xổ số miền Trung hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMT 23/9. KQXS 23/9. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Trung. KQXSMT.
XSMB 23/9 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMB 23/9 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMB 23/9. KQXS 23/9. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Bac. KQXSMB.
Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 61 các Hội đồng của các nước thành viên WIPO

Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 61 các Hội đồng của các nước thành viên WIPO

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định, Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động và thành tựu của WIPO trong việc đạt được các mục tiêu chiến ...
Thử giải phẫu quan hệ EU-Trung Quốc

Thử giải phẫu quan hệ EU-Trung Quốc

Từ kỳ vọng tối đa ở Cấp cao trực tiếp EU-Trung Quốc đến hình thức tối giản của Cấp cao trực tuyến, quan hệ EU-Trung Quốc cho thấy thực trạng gì hiện nay?
Bầu cử Mỹ 2020: Mục đích thần thánh hoá công cụ

Bầu cử Mỹ 2020: Mục đích thần thánh hoá công cụ

Bầu cử Mỹ 2020 hiện đã rất 'nóng' với nhiều chiêu thức mới được cả ứng viên Donald Trump và Joe Biden tung ra trong vận động tranh cử. TG&VN phân tích.
Quan hệ EU-Nga qua chuyện Navalny: Giữa yêu và hận

Quan hệ EU-Nga qua chuyện Navalny: Giữa yêu và hận

Quan hệ EU-Nga lại gặp căng thẳng mới liên quan đến vụ Navalny. Lý giải thế nào về thái độ ứng xử của EU và nhất là Đức trong vụ việc này? PHÂN TÍCH.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Trở lại để lợi hại hơn

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Trở lại để lợi hại hơn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức thể hiện tố chất thức thời và thực tế. Ông Shinzo Abe đã phá kỷ lục và để lại những dấu ấn gì? PHÂN TÍCH của TG&VN.
Vì sao lính Mỹ ‘tháo chạy’ khỏi Afghanistan và Iraq?

Vì sao lính Mỹ ‘tháo chạy’ khỏi Afghanistan và Iraq?

Tài liệu của Sputnik giải thích một số lý do tại sao lính Mỹ 'tháo chạy' khỏi Afghanistan và Iraq.
Phân tách Mỹ-Trung trong bối cảnh Covid-19: Suy thoái toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất

Phân tách Mỹ-Trung trong bối cảnh Covid-19: Suy thoái toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất

Trung Quốc không đóng góp vào sự phục hồi hậu Covid-19 là lời nhắc cho Mỹ và đồng minh về việc phân tách với Trung Quốc sẽ trở thành con dao hai lưỡi.
Hiệp định ‘siêu khu vực’ vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hiệp định ‘siêu khu vực’ vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hiệp định vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ trở thành hiệp định thương mại quan trọng thứ hai trên thế giới, chỉ sau WTO.
Sự nổi lên của Trung Quốc ở Trung Đông

Sự nổi lên của Trung Quốc ở Trung Đông

Theo tờ Le Monde, Trung Quốc đang tăng cường hiện diện mạnh mẽ ở Trung Đông với chiến thuật khác với các cường quốc khác như Mỹ, Nga.
Phiên bản di động