Bảo vệ quyền của người chưa thành niên vi phạm pháp luật

NÔNG ĐỨC TÀI
Theo dõi TGVN trên
Học viện An ninh nhân dân
Baoquocte.vn. Pháp luật về người chưa thành niên vi phạm pháp luật là vấn đề luôn được quan tâm vì đây là đối tượng “dễ bị tổn thương”, chưa phát triển hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Do vậy, hệ thống pháp luật phải bảo đảm vừa xử lý, răn đe vừa phải tôn trọng nhân phẩm, danh dự phù hợp với mức độ trưởng thành của từng em và thúc đẩy các em tái hoà nhập cộng đồng.
Bảo vệ quyền của người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Ảnh minh họa.

Thực trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một cơ sở dữ liệu thống kê chính xác về tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật (VPPL), bao gồm cả vi phạm hành chính và phạm tội hình sự để làm cơ sở đánh giá một các chính xác thực trạng người chưa thành niên VPPL. Hiện có số liệu của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an là nguồn số liệu tích hợp duy nhất về người chưa thành niên VPPL được thu thập ổn định từ năm 2006 đến nay.

Trong hơn một thập kỷ qua, trung bình mỗi năm có ít nhất 13.000 người chưa thành niên VPPL. Phần lớn trường hợp vi phạm hành chính, chiếm gần 63% trong tổng số vụ VPPL do người chưa thành niên thực hiện.

Trung bình trong giai đoạn từ 2006 đến nay, số lượng các vụ vi phạm hành chính do đối tượng này thực hiện giảm 66%, số vụ án hình sự giảm chậm hơn, khoảng 35%. Điều này khiến tỷ trọng các vụ phạm tội hình sự lại tăng lên trong tổng số VPPL do người chưa thành niên thực hiện.

Loại hành vi mà người chưa thành niên thực hiện, chiếm tỉ lệ lớn là xâm phạm sở hữu (khoảng 46%), trong đó hành vi trộm cắp tài sản chiếm gần 38%. Các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người khác chiếm hơn18% trên tổng số vi phạm bao gồm các tội như giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Về giới tính, độ tuổi, 96% người chưa thành niên VPPL là nam giới, chủ yếu từ 16 đến dưới 18 tuổi. Trong tổng số người chưa thành niên VPPL thì đa số là vi phạm lần đầu, có gần 24% không biết chữ hoặc chỉ học tiểu học; gần 48% đã thôi học; gần 21% người chưa thành niên bị khởi tố có hoàn cảnh gia đình không thuận lợi như bố hoặc mẹ bị phạt tù, ly dị, không có bố hoặc mẹ, hoặc đi lang thang.

Từ những con số này cho thấy, điều kiện, hoàn cảnh bên ngoài tác động cùng với nhận thức chưa đầy đủ là yếu tố thúc đẩy hành vi VPPL.

Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp xử lý phù hợp với loại đối tượng này, đó là hình thành các toà án chuyên trách về gia đình và người chưa thành niên phạm tội ở Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh, 36 toà đang trong quá trình hình thành ở các tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, số lượng xử lý hình sự người chưa thành niên cũng đã giảm, số đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng giảm, hiện nay cả nước chỉ còn 3 trường giáo dưỡng.

Tuy nhiên, việc xử lý hình sự với loại đối tượng này vẫn còn cao, hơn 93% người chưa thành niên xử phạt tù có thời hạn, trong đó có 26% được hưởng án treo để thử thách, giám sát tại cộng đồng. Mặc dù vậy, cùng với việc thi hành Luật đặc xá năm 2007, việc trả tự do cho người phạm tội nói chung và người chưa thành niên phạm tội nói riêng cũng đã được đẩy mạnh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những người dưới 18 tuổi VPPL được gọi là “người chưa thành niên” vì “trẻ em” được định nghĩa là người dưới 16 tuổi.

Nỗ lực hoàn thiện pháp luật VPPL

Thời gian vừa qua, cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về người chưa thành niên VPPL nói riêng.

Trước hết, về những biện pháp thay thế cho xử lý hành chính và hình sự đối với người chưa thành niên VPPL. Công ước quốc tế về quyền trẻ em yêu cầu thúc đẩy các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cần áp dụng các biện pháp xử lý người chưa thành niên VPPL mà không cần phải viện đến các thủ tục tư pháp, miễn là quyền con người của trẻ em cũng như các bảo đảm pháp lý vẫn được tôn trọng đầy đủ.

Thực tế, theo quy định của pháp luật hiện hành ở nước ta, người chưa thành niên VPPL mà chưa đến mức xử lý hình sự hoặc vi phạm hành chính thì có thể hoà gỉải ở cơ sở theo quy định của Luật Hoà giải cơ sở năm 2013.

Đây là quy định mà có sự tham gia của mạng lưới tổ chức hoà giải cơ sở tại xã, bản, tổ dân phố, phường và sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước sẽ tiến hành hoà giải trên cơ sở sự tự nguyện của các bên, khách quan, công bằng.

Đây là cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các mâu thuẫn có tính chất không nghiêm trọng, bảo đảm cho sự riêng tư của các bên, đặc biệt khi mà chúng ta cần bảo đảm cho các quyền, lợi ích chính đáng, danh dự nhân phẩm của người chưa thành niên không phải tham gia vào hoạt động tố tụng.

Thứ hai, về xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên VPPL. Vấn đề này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản khác có liên quan. Trong đó, luật này cũng dành một phần riêng với những quy định đặc thù về nguyên tắc xử lý, các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên.

Về nguyên tắc, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Đặc biệt, chỉ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng khi không còn biện pháp nào phù hợp hơn và việc xử phạt phải căn cứ vào khả năng, nguyên nhân, điều kiện mà người chưa thành niên đã thực hiện.

Thứ ba, về xử lý người chưa thành niên phạm tội chỉ căn cứ duy nhất nguồn là Bộ Luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có sự thay đổi đáng kể trong chính sách xử lý người chưa thành niên phạm tội so với BLHS sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Theo đó, chủ thể của tội phạm theo quy định của Bộ luật này là người từ đủ 14 tuổi trở lên, thu hẹp đáng kể phạm vi trách nhiệm hình sự (TNHS) của người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

Cụ thể, người chưa thành niên VPPL chỉ phải chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với 28/314 tội danh được quy định trong BLHS. BLHS năm 2015 cũng thu hẹp phạm vi chịu TNHS với người chưa thành niên trong trường hợp chuẩn bị phạm tội đó là người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu TNHS với tội giết người và cướp tài sản.

Đồng thời, trong chính sách xử lý người chưa thành niên phạm tội, BLHS cũng dành ra một chương riêng (chương XII - Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội) quy định rõ mục đích của việc xử lý người chưa thành niên phạm tội là nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, trở thành công dân tốt, không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên, hạn chế mức thấp nhất áp dụng hình phạt tù có thời hạn; đồng thời quy định thêm về các trường hợp miễn TNHS và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội.

Đây là một cơ chế xử lý nhằm đưa họ ra khỏi hệ thống tư pháp hình sự để giám sát, giáo dục tại cộng đồng.

Người chưa thành niên VPPL chỉ phải chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với 28/314 tội danh được quy định trong BLHS. BLHS năm 2015 cũng thu hẹp phạm vi chịu TNHS với người chưa thành niên trong trường hợp chuẩn bị phạm tội đó là người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu TNHS với tội giết người và cướp tài sản.

Bảo đảm quyền của người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm các quyền, lợi ích thiết thực nhất cho người chưa thành niên VPPL khi bị xử lý VPPL.

Tuy nhiên, để bảo đảm tốt hơn nữa khi giải quyết vấn đề này, cần làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, về thuật ngữ trẻ em. Hiện nay, nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như nội luật hoá các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết, tham gia, trong đó liên quan đến vấn đề người chưa thành niên. Công ước quốc tế về quyền trẻ em quy định trẻ em là người dưới 18 tuổi mà quy định của Luật Trẻ em ở Việt Nam là người dưới 16 tuổi, điều đó sẽ gây ra sự khập khiễng trong cách hiểu về người chưa thành niên, bởi đối tượng dưới 18 tuổi là người chưa phát triển hoàn thiện về mặt thể chất và tinh thần, do đó những yếu tố ngoại cảnh có tác động, chi phối rất lớn khi thực hiện hành vi VPPL.

Do đó, trong thời gian tới, khi sửa đổi, bổ sung cần xem xét trẻ em ở Việt Nam là người dưới 18 tuổi để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ hai, về thẩm quyền xử lý người chưa thành niên VPPL được giao cho nhiều cơ quan, cá nhân bao gồm chủ tịch UBND các cấp, công an các cấp, cơ quan hành chính nhà nước khác,… Mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ riêng, trong đó việc tước quyền tự do của người chưa thành niên VPPL do TAND, cơ quan, điều tra, viện kiểm sát thực hiện. Mặc dù những cơ quan này đều có trách nhiệm phối hợp với nhau theo quy định của pháp luật nhưng không có cơ quan nào điều phối, quản lý, chịu trách nhiệm chính trong giải quyết vấn đề này.

Do Luật Trẻ em mới chỉ quy định những vấn đề chung mà chưa có thể bao quát hết được các trường hợp cụ thể mà trẻ em là người dưới 16 tuổi nên những nguyên tắc của luật này không được áp dụng đối với người chưa thành niên VPPL từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Nghiên cứu hệ thống pháp luật của 28 quốc gia trên thế giới thì có 21 quốc gia xây dựng đạo luật riêng về chưa thành niên.

Đây là một xu hướng mà trong tiến trình cải cách tư pháp, chúng ta cần học hỏi, đồng thời để bảo vệ những lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên, nhà nước cần thiết phải ban hành luật về bảo vệ người dưới 18 tuổi khi tham gia hoạt động pháp lý.

Thứ ba, về các luật khác có liên quan. Luật Hoà giải cơ sở năm 2013 đã mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội, giảm tải áp lực cho các cơ quan tư pháp, đối tượng người chưa thành niên cũng hưởng lợi từ các chính sách chung này. Tuy nhiên, pháp luật hoà giải không có quy định riêng nào nhằm bảo đảm các nhu cầu đặc thù và tính dễ bị tổn thương của người chưa thành niên VPPL được nhìn nhận và đáp ứng trong quá trình hoà giải.

Trong xu hướng hoàn thiên pháp luật, các nhà làm luật có thể tính toán đưa thêm những quy định riêng có liên quan đến chưa thành niên nhằm phù hợp hơn với từng loại chủ thể, đối tượng, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến quyền và lợi ích hợp pháp của các em trong hoạt động hoà giải.

BLHS và Luật Xử lý vi phạm hành chính đều quy định các chế tài giam giữ chỉ được áp dụng sau cùng khi xem xét các biện pháp khác không đủ hiệu quả răn đe, phòng ngừa. Mặc dù cả hai luật này đều quy định chỉ được áp dụng các biện pháp thay thế xử lý và miễn TNHS trong một số trường hợp cụ thể thay vì cho phép người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và thẩm phán dựa vào căn cứ nhân thân, hoàn cảnh sống, môi trường… mà cân nhắc sự cần thiết tách người chưa thành niên ra khỏi gia đình, cộng đồng hay không.

Phạm vi miễn TNHS đối với người chưa thành niên còn hẹp, chẳng hạn chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng thì không được miễn TNHS kể cả do lỗi vô ý… Thời hạn tối đa của hình phạt tù đối với người chưa thành niên là 18 năm đối với người chưa thành niên phạm tội từ 16 tuổi trở lên; 12 năm đối với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

Đây là trường hợp thời hạn hình phạt tù quá dài so với các chuẩn mực quốc tế. Chính vì vậy, những quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và BLHS cũng cần tính toán, điều chỉnh các quy định về người chưa thành niên VPPL mức xử lý thoả đáng, hạn chế tối đa hình phạt tù,với mục đích cuối cùng là giúp họ nhận ra sai lầm, sửa đổi và cải tạo trở thành công dân tốt cho xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định thiếu khách quan về Việt Nam
Các nguyên tắc Paris về cơ quan nhân quyền quốc gia
Các nước đánh giá cao nỗ lực, thành tựu quyền con người của Việt Nam
Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong phát triển và khởi nghiệp
Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư, phòng chống buôn bán người
NÔNG ĐỨC TÀI

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 25/10/2021: Nhân Mã gặp rắc rối trong tình cảm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 25/10/2021: Nhân Mã gặp rắc rối trong tình cảm

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 25/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSHCM 25/10/2021, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 25/10/2021. KQXSHCM thứ 2

XSHCM 25/10/2021, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 25/10/2021. KQXSHCM thứ 2

Baoquocte.vn. XSHCM 25/10. Xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2021. Xo so TP Ho Chi Minh. KQXSHCM thứ 2.
Giải Báo chí Quốc gia năm 2020: Bức tranh sinh động và toàn diện về đất nước

Giải Báo chí Quốc gia năm 2020: Bức tranh sinh động và toàn diện về đất nước

Baoquocte.vn. Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2020 - giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa ...
Porsche: Thương hiệu mang văn hoá xe thể thao đến thị trường Việt Nam

Porsche: Thương hiệu mang văn hoá xe thể thao đến thị trường Việt Nam

Baoquocte.vn. Gần 15 năm hiện diện tại Việt Nam, hãng xe hạng sang đến từ Đức đã xây dựng được thương hiệu vững chắc, đạt được kết quả kinh doanh ấn ...
Quảng Ninh khởi công 4 'đại' dự án trị giá 12 tỷ USD

Quảng Ninh khởi công 4 'đại' dự án trị giá 12 tỷ USD

Baoquocte.vn. Ngày 24/10, Quảng Ninh tổ chức khởi công 4 dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư 283.000 tỷ đồng (trị giá 12 tỷ USD).
U23 Việt Nam đấu tập nội bộ, HLV Park Hang Seo làm lộ đội hình

U23 Việt Nam đấu tập nội bộ, HLV Park Hang Seo làm lộ đội hình

Baoquocte.vn. HLV Park Hang Seo chia quân đấu tập nội bộ ở U23 Việt Nam, vô tình làm lộ đội hình được đánh giá là mạnh nhất tại vòng loại U23 ...
Thị trường tiêu dùng Trung Quốc - 'Miền đất hứa' của các công ty quốc tế

Thị trường tiêu dùng Trung Quốc - 'Miền đất hứa' của các công ty quốc tế

Baoquocte.vn. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, thị trường tiêu dùng Trung Quốc được ví như 'miền đất hứa' đối với nhiều công ty đa quốc gia.
Lãnh tụ Iran: Các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel đã 'mắc sai lầm'

Lãnh tụ Iran: Các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel đã 'mắc sai lầm'

Baoquocte.vn. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei kêu gọi các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel hồi năm ngoái đã 'mắc sai lầm' và nên đảo ngược ...
Trung Quốc khả năng đưa tàu tuần tra dân sự cỡ lớn hoạt động ở Biển Đông

Trung Quốc khả năng đưa tàu tuần tra dân sự cỡ lớn hoạt động ở Biển Đông

Baoquocte.vn. Tàu tuần tra dân sự lớn nhất của Trung Quốc (Haixun 09) sẽ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và giúp bảo vệ các tuyên ...
Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2021

Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2021

Baoquocte.vn. Việt Nam đã vượt qua nhiều quốc gia giành vị trí đứng đầu trong hạng mục ‘Điểm đến hàng đầu châu Á’ của Giải thưởng Du lịch Thế giới năm ...
Bất chấp cảnh báo, dòng người di cư Trung Mỹ vẫn ùn ùn đổ về Mỹ

Bất chấp cảnh báo, dòng người di cư Trung Mỹ vẫn ùn ùn đổ về Mỹ

Baoquocte.vn. Ngày 23/10, khoảng 3.000 người di cư, chủ yếu là người Haiti và Trung Mỹ, đã hình thành và xuất phát từ Mexico để tới Mỹ.
1,3 % dân số nước nghèo được tiêm vaccine Covid-19, nước giàu mới thực hiện 1/10 lời hứa

1,3 % dân số nước nghèo được tiêm vaccine Covid-19, nước giàu mới thực hiện 1/10 lời hứa

Baoquocte.vn. Trong số vaccine Covid-19 do các nước giàu cam kết quyên tặng, mới chỉ có 261 triệu liều (khoảng 14%) tới tay những quốc gia thu nhập thấp.
Tổng thư ký LHQ: Thế giới cần đấu tranh và hướng về phía trước vì quyền lợi của mỗi phụ nữ và trẻ em gái

Tổng thư ký LHQ: Thế giới cần đấu tranh và hướng về phía trước vì quyền lợi của mỗi phụ nữ và trẻ em gái

Baoquocte.vn. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ không chỉ ở Afghanistan mà còn khắp nơi trên thế giới.
Hội thảo quốc tế tham vấn dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Hội thảo quốc tế tham vấn dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Baoquocte.vn. Ngày 22/10 diễn ra Hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III của Việt Nam.
Việt Nam ưu tiên tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống

Việt Nam ưu tiên tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh cần coi trọng kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và chuyên môn của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực.
Đại sứ Australia tôn vinh vai trò sứ giả hòa bình của phụ nữ Việt Nam

Đại sứ Australia tôn vinh vai trò sứ giả hòa bình của phụ nữ Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ Australia trao đổi với các sĩ quan gìn giữ hòa bình về vai trò của phụ nữ cũng như thách thức, cơ hội của phụ nữ khi làm nhiệm vụ này.
Đại diện UNDP: Việt Nam đang đi đúng hướng tới đích là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025

Đại diện UNDP: Việt Nam đang đi đúng hướng tới đích là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025

Baoquocte.vn. Theo bà Diana Torres (UNDP), Việt Nam có nhiều tiến bộ trong bảo đảm quyền con người, mong Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Anh đau đầu với bài toán tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

Anh đau đầu với bài toán tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

Baoquocte.vn. Chính quyền Anh của Thủ tướng Boris Johnson đang đứng trước áp lực phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt cho trẻ em.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Chính sách bảo hiểm xã hội: Phao cứu sinh của người lao động trong làn sóng Covid-19

Chính sách bảo hiểm xã hội: Phao cứu sinh của người lao động trong làn sóng Covid-19

Baoquocte.vn. Trong dịch Covid-19, chính sách bảo hiểm xã hội đã phát huy vai trò trụ cột trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Baoquocte.vn. Thành tựu trong giảm nghèo tuy là điểm sáng nhưng còn khiêm tốn. Chặng đường đến đích 'một Việt Nam không còn đói nghèo' sẽ cần nhiều nỗ lực hơn.
Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Baoquocte.vn. Ngày 15/10 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 4 (AMMW-4) theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Indonesia.
Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Baoquocte.vn. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26/9 cho thấy, tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Phiên bản di động