Bộ Ngoại giao trao quyết định điều động, phân công công tác cán bộ cấp Vụ

Anh Sơn
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chiều 13/1, tại Trụ sở Bộ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định điều động, phân công công tác cán bộ cấp Vụ.
Tham dự buổi lễ trao quyết định có Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng; lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao và của Ban Cơ yếu Chính phủ.
Tham dự buổi lễ trao quyết định có Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng; lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao và của Ban Cơ yếu Chính phủ.
Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định điều động Phạm Hải Anh, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế.
Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định điều động Phạm Hải Anh, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý khi thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức của Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia thành Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định cho ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý khi thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức của Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia thành Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định cho ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý khi thực hiện hợp nhất Cục Cơ yếu và Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu là Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý khi thực hiện hợp nhất Cục Cơ yếu và Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu là Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho bà Ngô Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Phó Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho bà Ngô Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Phó Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Dương Nguyễn Quốc Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Phó Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Dương Nguyễn Quốc Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Phó Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Ngô Quang Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Phó Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Ngô Quang Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là Phó Vụ trưởng Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Như Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Như Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Đỗ Mai Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Đỗ Mai Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Lê Văn Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Lê Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Bùi Phúc Long, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định cho ông Bùi Phúc Long, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin.
Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động vào vị trí công tác mới; đồng thời khẳng định, đây là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ đối với phẩm chất, năng lực của cán bộ nhận quyết định lần này.
Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động vào vị trí công tác mới; đồng thời khẳng định, đây là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ đối với phẩm chất, năng lực của cán bộ nhận quyết định lần này.
Giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị và cá nhân các lãnh đạo khi được chuyển đổi mô hình tổ chức và tiến hành hợp nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là một bước tiến lên xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại; đồng thời mong muốn, các đơn vị mới, cá nhân lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đóng góp  tích cực vào công tác chuyên môn, góp phần đưa công tác của Bộ và đơn vị ngày càng phát triển.
Giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị và cá nhân các lãnh đạo khi được chuyển đổi mô hình tổ chức và tiến hành hợp nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là một bước tiến lên xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại; đồng thời mong muốn, các đơn vị mới, cá nhân lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn, góp phần đưa công tác của Bộ và đơn vị ngày càng phát triển. Trong ảnh: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Vụ Biên phiên dịch đối ngoại.
Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ chúc mừng hợp nhất Cục Cơ yếu đã hợp nhất với Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin; khẳng định đây là quyết định đúng đắn khi ngành Cơ yếu đang trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số. Ông Nguyễn Hữu Hùng khẳng định, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp ngày càng hiệu quả hơn nữa với Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin của Bộ Ngoại giao.
Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ chúc mừng hợp nhất Cục Cơ yếu đã hợp nhất với Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin; khẳng định đây là quyết định đúng đắn khi ngành Cơ yếu đang trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số. Ông Nguyễn Hữu Hùng khẳng định, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp ngày càng hiệu quả hơn nữa với Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin của Bộ Ngoại giao.
Thay mặt cho các cán bộ nhận quyết định, các ông Phạm Hải Anh, Dương Hoài Nam và Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới; khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Lãnh đạo Bộ.
Thay mặt cho các cán bộ nhận quyết định, các ông Phạm Hải Anh, Dương Hoài Nam và Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới; khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Lãnh đạo Bộ.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin, Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Cục Cơ yếu-Công nghệ Thông tin, Bộ Ngoại giao.
Trao quyết định cho 4 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Trung Phi

Trao quyết định cho 4 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Trung Phi

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ ...

Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm, phân công công tác cán bộ cấp Vụ

Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm, phân công công tác cán bộ cấp Vụ

Chiều 21/12, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định bổ nhiệm, phân công công tác cán bộ ...

Bộ Ngoại giao trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2022

Bộ Ngoại giao trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2022

Sáng ngày 29/12, tại Trụ sở Bộ, theo truyền thống hàng năm vào dịp đón Xuân mới, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã ...

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cấp Vụ

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cấp Vụ

Sáng 6/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán ...

Trao quyết định bổ nhiệm hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Trao quyết định bổ nhiệm hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với hai đồng chí Trần Hồng Hà và ...

Đọc thêm

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2023: Tuổi Dậu phát tài phát lộc

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2023: Tuổi Dậu phát tài phát lộc

Baoquocte.vn. Xem tử vi 25/3 - tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Baoquocte.vn. Ronaldo phá kỷ lục cầu thủ nam thi đấu nhiều nhất cho tuyển quốc gia sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Liechtenstein tại vòng loại Euro 2024.
Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu Phần Lan phát triển thiết bị hỗ trợ xác định mô ung thư trong quá trình phẫu thuật, từ đó làm giảm nguy cơ tái phát ...
Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Theo LHQ, giải pháp chính trị là con đường duy nhất cho tình hình Syria hiện nay, song cần tất cả các bên cùng tham gia.
Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Baoquocte.vn. Thủ môn Emiliano Martinez cùng các đồng đội đã rơi nước mắt vì xúc động trong trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina với Panama rạng sáng 24/3.
Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Baoquocte.vn. Thủ tướng Israel đã có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó tuyên bố, sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn vào kế hoạch cải cách tư pháp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động