Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An

Tin/ảnh: Tuấn Anh
Sáng ngày 20/2, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Theo dõi TGVN trên
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết trung ương 8 khóa XI, trưởng đoàn công tác Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo tổng cục, Cục của Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan Quân khu 4; các sở, ban, ngành địa phương tỉnh Nghệ An.

Nghệ An triển khai xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Tại Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhắn mạnh, Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khoa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết Trung ương 8 thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Nghệ An cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kịp thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị, chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết trung trong 8 khóa XI ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An đã đạt được và nhấn mạnh Nghệ An có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định, hơn 10 năm qua, thế giới khu vực đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; việc tinh giảm biên chế đạt và vượt kế hoạch đề ra...

Đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện làm nền tảng.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh được chủ động triển khai tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, nhất là củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh nước láng giềng, các đối tác chiến lược, toàn diện.

Các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân từng bước được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Năm 2022, Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

Chủ đề của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Chiến lược đó, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực không ngừng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra; đồng thời ứng phó có hiệu quả với những nguy cơ, thách thức từ bối cảnh, tình hình quốc tế và khu vực, cũng như những tác động, ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống.

Trên cơ sở đó, Đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Nghệ An nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền Bắc, tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, góp phần để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gần với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; lắng nghe ý kiến của nhân dân với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Đồng chí Bùi Thanh Sơn cũng mong muốn Nghệ An tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị cần cù, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của nhân dân và khát vọng phát triển đất nước của quân và dân Nghệ An; tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và toàn diện, tỉnh Nghệ An cũng cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, đóng góp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, làm sâu sắc hơn quan hệ với nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chiều 12/1, Ban cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho

Sáng ngày 18/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Alexandra Hill Tinoco

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Alexandra Hill Tinoco

Sáng ngày 14/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao ...

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sáng 6/9, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên), đã diễn ra Lễ kỷ niệm 120 ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An

Ngành Ngoại giao Việt Nam rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng ...

Bài viết cùng chủ đề

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Sáu ngày 2/6/2023: Cự Giải có nhiều tham vọng

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Sáu ngày 2/6/2023: Cự Giải có nhiều tham vọng

Tử vi hôm nay 2/6/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân: Tầm và Tâm

Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân: Tầm và Tâm

Nguyễn Thái Ngân nổi bật trong công động doanh nhân với vai trò người sáng lập và điều hành Công ty TNHH Tatu Group. Thương hiệu nổi tiếng “Cô Ngân ...
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023, thăm chính thức Pháp và Czech

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023, thăm chính thức Pháp và Czech

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023, thăm chính thức Cộng hoà Pháp và Cộng hoà Czech từ ngày ...
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát huy tinh thần phục vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát huy tinh thần phục vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Ngày 1/6, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ...
Giá vàng hôm nay 2/6/2023: Giá vàng giảm trước áp lực bán ra, tâm lý đầu tư được cởi bỏ, vàng còn giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 2/6/2023: Giá vàng giảm trước áp lực bán ra, tâm lý đầu tư được cởi bỏ, vàng còn giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 2/6 giảm nhẹ khi chứng kiến áp lực bán ra. Tâm lý lo ngại rủi ro của giới đầu tư được cởi bỏ, thị trường có ...
Giá tiêu hôm nay 2/6/2023, thị trường tăng trưởng ấn tượng, chinh phục các mốc mới, dự báo còn nhiều khó khăn

Giá tiêu hôm nay 2/6/2023, thị trường tăng trưởng ấn tượng, chinh phục các mốc mới, dự báo còn nhiều khó khăn

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 72.500 – 75.500 đồng/kg.
Triều Tiên phóng thử vệ tinh trinh sát: Nỗi lo từ chính sự thất bại

Triều Tiên phóng thử vệ tinh trinh sát: Nỗi lo từ chính sự thất bại

Mặc dù Triều Tiên đã thất bại trong vụ phóng tên lửa ngày 31/5 nhưng lại khiến Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vô cùng lo ngại.
Phương Tây đang nắm trong tay 'chìa khóa' mở lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine?

Phương Tây đang nắm trong tay 'chìa khóa' mở lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine?

Việc phương Tây lưỡng lự viện trợ vũ khí mà Ukraine đang cần có thể đưa xung đột Nga - Ukraine vào trạng thái 'đóng băng'.
'Chín người mười ý', thành viên NATO 'đỏ mắt' tìm lãnh đạo mới

'Chín người mười ý', thành viên NATO 'đỏ mắt' tìm lãnh đạo mới

NATO đang 'đau đầu' tìm ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký khi ông Jens Stoltenberg sắp từ chức vào tháng 9 này.
Ukraine không còn úp mở về cuộc phản công đặc biệt, Nga tỉ mỉ phòng thủ nhưng vẫn lộ điểm yếu

Ukraine không còn úp mở về cuộc phản công đặc biệt, Nga tỉ mỉ phòng thủ nhưng vẫn lộ điểm yếu

Quan chức Ukraine lên tiếng về cuộc phản công, điều này càng khiến Nga tăng cường phòng thủ và triển khai các kế hoạch ứng phó.
Sắp hoàn thiện 'siêu nhà máy' chế tạo tên lửa có khả năng sản xuất 50 chiếc/năm, điều Trung Quốc ấp ủ là gì?

Sắp hoàn thiện 'siêu nhà máy' chế tạo tên lửa có khả năng sản xuất 50 chiếc/năm, điều Trung Quốc ấp ủ là gì?

Trung Quốc đang xây dựng một nhà máy lắp ráp tên lửa với quy mô lớn chưa từng có và khả năng sản xuất tới 50 tên lửa Trường Chinh 8 trong một năm.
'Đèn xanh' đã bật, Ukraine sẽ sớm có vũ khí 'bảo bối' đợi chờ bấy lâu?

'Đèn xanh' đã bật, Ukraine sẽ sớm có vũ khí 'bảo bối' đợi chờ bấy lâu?

Đừng mong sớm thấy F-16 trên bầu trời Ukraine. Các đồng minh cần thêm thời gian.
Phiên bản di động