Chủ tịch nước yêu cầu trọng dụng, đãi ngộ chuyên gia giỏi

Theo dõi TGVN trên
Tối 15/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức trọng thể Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 5.
TIN LIÊN QUAN
tin nhap 20170115231232 Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan
tin nhap 20170115231232 Chủ tịch nước tiếp Tổng Giám đốc tập đoàn TATA tại Việt Nam

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ bắt đầu từ năm 1996, được tiếp tục vào các năm 2000, 2005, 2010. Năm 2016 là đợt xét tặng lần thứ 5; có 9 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 7 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự lễ và trao Bằng chứng nhận Giải thưởng cho các nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng.

tin nhap 20170115231232
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Dự lễ trao giải có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ; đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng; đại diện cán bộ nghiên cứu, quản lý từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong cả nước...

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ là những giải thưởng cao quý nhất, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và trao tặng các nhà khoa học, tác giả của các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc và đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết đợt xét tặng thứ năm đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Trong số 95 công trình đăng ký xét tặng, có 27 công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 68 công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng sâu rộng và sự lan tỏa của giải thưởng đối với cộng đồng các nhà khoa học. 

Các công trình được đề xuất đều là các công trình có hàm lượng khoa học lớn và có những đóng góp tích cực vào thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tại Việt Nam cũng như góp phần chung cho sự phát triển của thế giới.

Đặc biệt, đợt xét tặng này là lần đầu tiên áp dụng Nghị định số 78 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ, với những tiêu chí đòi hỏi rất cao về cả giá trị khoa học, công nghệ và hiệu quả tác động kinh tế-xã hội. Các công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ thực sự là các công trình xứng đáng và có tầm ảnh hưởng lớn đến nền khoa học và kinh tế đất nước. 

Có thể kể đến một số công trình, cụm công trình tiêu biểu, như “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam” (Giải thưởng Hồ Chí Minh); “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý mạch não bằng điện quang can thiệp nội mạch” (Giải thưởng Hồ Chí Minh); “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển 2 giống lúa mới OM6976 và OM5451 có năng suất và chất lượng cao phục vụ sản xuất và xuất khẩu” (Giải thưởng Nhà nước)...

Khoa học và Công nghệ được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, coi đó là đòn bẩy thúc đẩy xã hội phát triển vững chắc và giữ vai trò then chốt trong công cuộc đổi mới của đất nước, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ coi đây vừa là niềm tự hào và cũng là một nhiệm vụ hết sức to lớn mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cùng với sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự sát cánh của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, thì sự nỗ lực, cống hiến của các nhà khoa học đóng vai trò hết sức quan trọng.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh phát triển khoa học và công nghệ là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước. Cùng với giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, là điều kiện quan trọng để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, tâm huyết, say mê, sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, sự cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, khoa học và công nghệ nước nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tiềm lực khoa học và công nghệ được nâng lên; hệ thống pháp luật, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được đổi mới, hòa nhịp với sự đổi mới về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...

Thị trường khoa học và công nghệ được hình thành và bước đầu phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực và trình độ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, thời gian gần đây, những thành tựu khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra trong hầu hết các lĩnh vực phát triển; một số ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua; nhiệt liệt chúc mừng các nhà khoa học, các tập thể khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ có công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ lần này. 

Các công trình được tặng giải thưởng là những công trình xuất sắc, tiêu biểu, được ứng dụng hiệu quả nhất, có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế, trình độ khoa học và công nghệ của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ rõ đứng trước những khó khăn, thách thức đan xen cùng thời cơ, vận hội của đất nước, để thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” như Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra phải cần phát huy cao độ mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ nói riêng. 

Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, thông minh, sáng tạo của cha ông, nỗ lực phấn đấu, vươn lên trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến ở khu vực và trên thế giới, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là các chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. 

Đi cùng với đó là tạo môi trường thuận lợi, điều kiện tinh thần và vật chất để cán bộ khoa học và công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình.

tin nhap 20170115231232
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung ...

tin nhap 20170115231232
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư đầu năm 2017

Sáng 11/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận Quốc thư của Đại sứ các nước: New Zealand, Timor Leste, ...

tin nhap 20170115231232
Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, chiều tối 10/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm, tặng quà và chúc Tết ...

PV (theo: TTXVN)

Đọc thêm

Mỹ, Trung Quốc, EU gia tăng mua điện thoại ‘made in Vietnam’

Mỹ, Trung Quốc, EU gia tăng mua điện thoại ‘made in Vietnam’

Baoquocte.vn. 8 tháng năm 2022, xuất khẩu điện thoại và linh kiện dẫn đầu trong số các ngành hàng mũi nhọn của Việt Nam.
Vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ 'gọi tên' công ty Ấn Độ

Vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ 'gọi tên' công ty Ấn Độ

Baoquocte.vn. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Công ty Hóa dầu Tibalaji có trụ sở tại Mumbai vào ngày 29/9.
Hãng hàng không cho phép phi công, tiếp viên nam mặc váy

Hãng hàng không cho phép phi công, tiếp viên nam mặc váy

Baoquocte.vn. Virgin Atlantic quy định phi công, tiếp viên nam có thể mặc váy nếu thích, để có thể thoải mái 'thể hiện con người thật của họ tại nơi làm ...
Chi Pu, Anh Thư 'đốt mắt' fan trên thảm đỏ công chiếu phim 'Mười: Lời nguyền trở lại'

Chi Pu, Anh Thư 'đốt mắt' fan trên thảm đỏ công chiếu phim 'Mười: Lời nguyền trở lại'

Baoquocte.vn. Chi Pu, siêu mẫu Anh Thư - 2 thế hệ diễn viên của phim Mười: Lời nguyền trở lại 'đốt mắt' fan khi diện đầm gợi cảm...
Tòa án Thái Lan ra phán quyết cuối cùng về ông Prayut Chan-o-Cha

Tòa án Thái Lan ra phán quyết cuối cùng về ông Prayut Chan-o-Cha

Baoquocte.vn. Ngày 30/9, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra quyết định cuối cùng, theo đó ông Prayut Chan-o-cha chưa vượt quá giới hạn 8 năm trên cương vị Thủ ...
Xung đột Nga-Ukraine: Nhật 'rục rịch' điện đàm cấp cao với Ukraine, New Zealand kêu gọi đàm phán ngoại giao ngay lập tức

Xung đột Nga-Ukraine: Nhật 'rục rịch' điện đàm cấp cao với Ukraine, New Zealand kêu gọi đàm phán ngoại giao ngay lập tức

Baoquocte.vn. Trước những dấu hiệu leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine, Nhật Bản và New Zealand có những động thái bày tỏ ủng hộ Kiev.
Cristiano Ronaldo gặp gỡ và trao đổi một số vấn đề với bác sĩ tâm lý

Cristiano Ronaldo gặp gỡ và trao đổi một số vấn đề với bác sĩ tâm lý

Baoquocte.vn. Theo nguồn tin từ tờ Marca, Cristiano Ronaldo đang ở trong giai đoạn khó khăn khi phải điều trị chứng trầm cảm.
Phim Hàn: Doanh thu khổng lồ của 'Bỗng dưng trúng số' sau một tuần chiếu tại Việt Nam

Phim Hàn: Doanh thu khổng lồ của 'Bỗng dưng trúng số' sau một tuần chiếu tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ phim hài của Hàn Quốc 'Bỗng dưng trúng số' thu về 71 tỷ đồng sau đúng một tuần công chiếu tại rạp Việt. Đây được xem là doanh thu ...
Lo ngại hành vi của Triều Tiên, Hàn Quốc cân nhắc biện pháp cứng rắn, cùng Mỹ tập trận mô phỏng tấn công

Lo ngại hành vi của Triều Tiên, Hàn Quốc cân nhắc biện pháp cứng rắn, cùng Mỹ tập trận mô phỏng tấn công

Baoquocte.vn. Ngày 30/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết sẽ trừng phạt Triều Tiên cứng rắn hơn và tăng cường phối hợp an ninh với Mỹ về vấn đề ...
Tuyển sinh đại học năm 2022: Trên 80% thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống, thí sinh ảo giảm mạnh

Tuyển sinh đại học năm 2022: Trên 80% thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống, thí sinh ảo giảm mạnh

Baoquocte.vn. Trước thời điểm đóng hệ thống xác nhận nhập học, đại diện Bộ GD&ĐT đã có những chia sẻ về công tác tuyển sinh đại học năm 2022.
Thủ tướng Đức tới vùng Vịnh: Chuyến công du đượm mùi khí đốt

Thủ tướng Đức tới vùng Vịnh: Chuyến công du đượm mùi khí đốt

Baoquocte.vn. Một trong những mục tiêu chính của Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến đi vùng Vịnh lần này là tìm nguồn khí đốt thay thế.
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ: Đồng minh ‘cứng đầu’

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ: Đồng minh ‘cứng đầu’

Baoquocte.vn. Lâu nay, dù là đồng minh trong NATO nhưng quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ luôn trong trạng thái 'đồng sàng, dị mộng'.
‘Sóng ngầm’ trên Địa Trung Hải

‘Sóng ngầm’ trên Địa Trung Hải

Baoquocte.vn. Tranh chấp xung quanh các mỏ khí đốt trong Địa Trung Hải đang đặt Israel và Lebanon trước nguy cơ đối đầu.
Bán đảo Triều Tiên: Động thái mới của Hàn Quốc

Bán đảo Triều Tiên: Động thái mới của Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẵn sàng cung cấp một gói viện trợ quy mô lớn cho Triều Tiên nếu Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Mỹ-Trung: Nấc thang mới trong cạnh tranh

Mỹ-Trung: Nấc thang mới trong cạnh tranh

Baoquocte.vn. Giờ đây, cạnh tranh Mỹ-Trung đã mở rộng quy mô, lĩnh vực, địa bàn sang ngành công nghệ cao. Chắc chắn, chip cũng chưa phải là lĩnh vực cuối cùng.
Thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza: Tái hiện khúc dạo đầu

Thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza: Tái hiện khúc dạo đầu

Baoquocte.vn. Với nỗ lực của Ai Cập, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào thánh chiến Hồi giáo Jihad ở dải Gaza, Palestine, đã có hiệu lực.
50 năm bình thường hóa quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản: Gấu trúc, hoa anh đào và một 'lời nhắc' của lịch sử

50 năm bình thường hóa quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản: Gấu trúc, hoa anh đào và một 'lời nhắc' của lịch sử

Baoquocte.vn. Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản 50 năm qua đã trải qua nhiều cung bậc và đang đối mặt với những khó khăn nhất định.
Không thể muộn hơn, Ấn Độ 'siết chặt tay' với Mông Cổ

Không thể muộn hơn, Ấn Độ 'siết chặt tay' với Mông Cổ

Baoquocte.vn. Ấn Độ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Mông Cổ khỏi bị nước láng giềng lớn chà đạp.
Bộ tứ có nguy cơ mất trọng tâm chiến lược

Bộ tứ có nguy cơ mất trọng tâm chiến lược

Baoquocte.vn. Bộ tứ đang trở nên gần gũi hơn thông qua các gặp thường xuyên hơn, song nguồn lực của Mỹ lại đang đổ vào châu Âu và Trung Đông.
Từ dùng nước lạnh đến đạp xe để tạo điện: Muôn vàn sắc thái đối phó với khủng hoảng năng lượng của châu Âu

Từ dùng nước lạnh đến đạp xe để tạo điện: Muôn vàn sắc thái đối phó với khủng hoảng năng lượng của châu Âu

Baoquocte.vn. Paris tắt đèn tháp Eiffel, Milan tắt đài phun nước công cộng... khủng hoảng năng lượng đang ngày càng ảnh hưởng tới cuộc sống ở châu Âu.
Báo Mỹ: Việt Nam xứng đáng 'có ghế' tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Báo Mỹ: Việt Nam xứng đáng 'có ghế' tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Tờ The Washington Times của Mỹ đánh giá cao những nỗ lực bảo đảm nhân quyền và những đóng góp tích cực của Việt Nam với các vấn đề quốc tế.
Đối với Ấn Độ, Hội nghị thượng đỉnh SCO phức tạp và hơn thế nữa

Đối với Ấn Độ, Hội nghị thượng đỉnh SCO phức tạp và hơn thế nữa

Baoquocte.vn. Những xung đột ở các cấp độ khác nhau giữa các quốc gia thành viên SCO gây khó khăn cho sự cam kết của Ấn Độ với tổ chức này.
Phiên bản di động