Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

21/09/2018 16:00

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Quốc phòng.

TIN LIÊN QUAN
chu tich quoc hoi du le khai giang hoc vien quoc phong ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu
chu tich quoc hoi du le khai giang hoc vien quoc phong ASOSAI đóng góp vai trò quan trọng vào tiến bộ khu vực

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận trong công tác đào tạo, thời gian qua Học viện luôn chú trọng xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung với nhiều hình thức, biện pháp tổ chức sáng tạo trên tinh thần lấy người học làm trung tâm, tổ chức tốt 71 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 4.000 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; đào tạo, bồi dưỡng được hàng chục nghìn cán bộ cao cấp và cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho quân đội.

Học viện đã chủ động nghiên cứu các đề tài, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, trong hợp tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ hợp tác về đào tạo, trong đó có việc tổ chức các lớp quan chức quốc phòng của trên 34 quốc gia, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta...

chu tich quoc hoi du le khai giang hoc vien quoc phong
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Quốc phòng. (Nguồn: QĐND)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Trong thời gian tới, Học viện cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc, nhất là các nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng, chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm những nhân tố dẫn đến đột biến, bất lợi.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Học viện cần phát huy những thành tích đã đạt được, tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, phù hợp với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho cả nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện Quốc phòng không ngừng đổi mới công tác huấn luyện - đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại và thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương vào bài giảng; tích cực, chủ động áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào huấn luyện - đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Học viện cần đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới, cùng với đó là tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các học viện, các trường đại học, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh của các nước; coi trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự giúp hai nước Lào và Campuchia;  tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế.

"Học viện Quốc phòng cần đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, thực hiện tốt đề án xây dựng Học viện thông minh, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đào tạo và huấn luyện, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và chiến sĩ; đồng thời chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, an ninh, quân sự.

chu tich quoc hoi du le khai giang hoc vien quoc phong Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Tối cao Hungary ...

chu tich quoc hoi du le khai giang hoc vien quoc phong Thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Hungary

Chiều 10/9, tại Trụ sở Quốc hội Hungary, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội ...

chu tich quoc hoi du le khai giang hoc vien quoc phong Khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/9, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ...

(theo TTXVN)