Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Quang Hòa
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sáng 13/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.
Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. (Ảnh: Quang Hòa)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đồng chí đã được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm làm Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, cho đây là vinh dự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho các đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu và kết quả tích cực của công tác đối ngoại thời gian qua, trong đó có đóng góp của các đồng chí vừa được bổ nhiệm là Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao – những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đối ngoại; và bày tỏ mong muốn các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện sẽ giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương để có sự phối hợp tốt trong công tác trong thời gian tới.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị, với cương vị là người đại diện cho Đảng và Nhà nước ở sở tại, các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12/2021), Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về một số về một số định hướng, chủ trương, lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ;

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhất là trong bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Quang Hòa)

Triển khai đồng bộ các kênh đối ngoại, trong đó có đối ngoại quốc hội trên tinh thần tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp nước sở tại để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nghị sĩ của nước sở tại;

Chủ động, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc, hiệu quả thực chất làm tiêu chí hàng đầu trong triển khai hoạt động ngoại giao kinh tế;

Góp phần tích cực vào bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia “từ sớm, từ xa”, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhất là trong bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cần xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện tốt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, đất nước đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần phải nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập quốc tế để mở rộng thị trường, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, kiến thức và kỹ năng quản lý của các nước phát triển để phục vụ đất nước; làm thế nào để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ, tạo thế đan xen lợi ích và tăng cường tin cậy với các đối tác; tất cả vì mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Quốc hội đã luôn dành cho Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo sát sao. (Ảnh: Quang Hòa)

Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Trưởng cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2023-2026, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Quốc hội đã luôn dành cho Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo sát sao.

Thứ trưởng cũng thay mặt Bộ Ngoại giao xin tiếp thu và sẽ quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để triển khai thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. (Ảnh: Quang Hòa)
Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026
Sau buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện thân tình với các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. (Ảnh: Quang Hòa)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Ngày 23/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc làm việc với Đoàn Trưởng cơ ...

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Ngày 24/2, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi gặp ...

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 thăm, làm việc tại Nhà máy ô tô Hyundai Thành Công

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 thăm, làm việc tại Nhà máy ô tô Hyundai Thành Công

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, ngày 28/2, Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm ...

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/2, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chủ trì buổi gặp ...

Thường trực Ủy ban Đối ngoại gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thường trực Ủy ban Đối ngoại gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Thường trực Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải ...

Đọc thêm

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Baoquocte.vn. Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong những giờ qua.
Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc: Gặp thất bại ở HĐBA, Nga sẽ không 'cố đấm ăn xôi', Trung Quốc lên tiếng

Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc: Gặp thất bại ở HĐBA, Nga sẽ không 'cố đấm ăn xôi', Trung Quốc lên tiếng

Baoquocte.vn. Nga sẽ không cố tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu khác ở HĐBA về nghị quyết mở một cuộc điều tra độc lập về các vụ phá hoại Dòng chảy ...
Phát hành bộ tem quảng bá sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam

Phát hành bộ tem quảng bá sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam

Baoquocte.vn. Tổng công ty Bưu điện sẽ chính thức phát hành bộ tem 'Phượng tím' nhằm quảng bá đất nước, con người và sự đa dạng khí hậu, sinh học của ...
Tự tin về khối tài sản chiến lược, Mỹ chẳng bị Triều Tiên đe dọa, cho tàu sân bay hạt nhân cập cảng Hàn Quốc

Tự tin về khối tài sản chiến lược, Mỹ chẳng bị Triều Tiên đe dọa, cho tàu sân bay hạt nhân cập cảng Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Nimitz đã cập cảng ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, vào ngày 28/3.
Đưa ASEAN và Việt Nam đến với bạn bè Hy Lạp

Đưa ASEAN và Việt Nam đến với bạn bè Hy Lạp

Baoquocte.vn. Sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam trong năm Chủ tịch ACAT, Hội chợ ASEAN+ đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè, du khách tại Hy ...
Từng tuyên bố 'thẳng tay' cắt giảm sản lượng dầu vì phương Tây, đến nay Nga vẫn chưa làm được

Từng tuyên bố 'thẳng tay' cắt giảm sản lượng dầu vì phương Tây, đến nay Nga vẫn chưa làm được

Baoquocte.vn. Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga duy trì ở mức trên 3 triệu thùng/ngày trong tuần thứ sáu liên tiếp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động