Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển

Lê Trung Chinh
Theo dõi TGVN trên
Chủ tịch UBND tỉnh Đà Nẵng
Baoquocte.vn. Từ khi Chỉ thị 41- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước ban hành, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Đề án tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020.
Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016-2020. (Nguồn: UBND tỉnh Đà Nẵng)

Đà Nẵng triển khai các đề án trên đã đem lại những kết quả tích cực về kinh tế đối ngoại cũng như cụ thể hóa các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế, làm sâu sắc nội hàm kinh tế trong phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài, mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức, tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới, tham gia hiệu quả các diễn đàn quốc tế.

Với những nội dung cụ thể và giải pháp phù hợp, nhiều chương trình hợp tác đem lại lợi ích thiết thực cho thành phố như hợp tác với các địa phương Nhật Bản và Hàn Quốc, hợp tác với nhiều tổ chức, định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), các quỹ đầu tư và các tập đoàn lớn trên thế giới.

Vị thế của thành phố được nâng cao với việc tham gia có hiệu quả nhiều diễn đàn quốc tế như Mạng lưới các chính quyền địa phương quản lý định cư con người (CityNet), Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN)...; Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, mở rộng ở nhiều thị trường.

Đà Nẵng đã trở thành địa điểm giao lưu thương mại, quảng bá sản phẩm, là điểm đến đầu tư đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Công tác vận động nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) và xúc tiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc kêu gọi và vận động kiều bào, nhà đầu tư nước ngoài hợp tác đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh và đem lại kết quả tích cực.

Đà Nẵng dần xây dựng được hình ảnh một thành phố phát triển năng động và thương hiệu là điểm đầu tư đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, điểm đến du lịch được yêu thích, thành phố của các sự kiện quốc tế mang sức lan tỏa lớn.

Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Tochigi: Cơ hội giao lưu địa phương, kết nối doanh nghiệp” (11/2021). (Nguồn: UBND tỉnh Đà Nẵng)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với những thay đổi khó lường, Việt Nam và nhiều quốc gia đã lựa chọn sống chung với dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt để nỗ lực đạt được mục tiêu kép là kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được những mục tiêu đó, đồng thời thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, là một trong những đề án quan trọng nhằm nâng cao vai trò và chất lượng của hoạt động đối ngoại nói chung, ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đề án ngoại giao kinh tế giai đoạn mới đã đưa ra các mục tiêu đổi mới phương hướng và cách thức tiếp cận các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn; khảo sát thị trường mới; tăng mức độ hiệu quả và giá trị thực tiễn của các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư tại thị trường nước ngoài; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thành phố nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong thương mại quốc tế, chủ động, tích cực đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhất là tham gia các hội chợ triển lãm ở nước ngoài; nâng cao nguồn nhân lực cho hoạt động kinh tế đối ngoại... Bên cạnh đó, Đề án đưa ra những cách thức hoạt động ngoại giao kinh tế mới phù hợp với tình hình đại dịch Covid-19.

Đề án bao gồm bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tranh thủ nguồn lực và lợi thế của ngoại giao để góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố, cụ thể: Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tổng hợp thông tin, định hướng chiến lược cho hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế của thành phố; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và đa phương; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, môi trường.

Tích cực vận động nguồn vốn ODA, viện trợ NGO và xúc tiến đầu tư theo hình thức (PPP); Vận động người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành trung ương, mạng lưới cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong công tác ngoại giao kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao kinh tế.

Chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 xác định “Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, đô thị sáng tạo, đô thị đáng sống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”; trong đó vận dụng hội nhập quốc tế, liên kết và hội tụ nguồn lực của vùng, trong nước và quốc tế, góp phần trở thành “một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của Việt Nam và Đông Nam Á với vai trò trung tâm về du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.

Để đạt được mục tiêu đó, Đà Nẵng tập trung: Xúc tiến đầu tư nước ngoài cho dự án trọng điểm; Phát triển các ngành mũi nhọn gồm: du lịch chất lượng cao, logistics, kinh tế biển, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực, phát triển văn hóa và xã hội; Bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tình hình quốc tế và khu vực đang tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp và khó lường với những biến động mạnh mẽ. Đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới và thời kỳ mới của hội nhập quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 sẽ là cơ sở triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại địa phương, phát huy vai trò mở đường, kết hợp ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa nhằm khai thông, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác của thành phố với các đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, đi tiên phong trong việc khai thác các thị trường mới, trọng điểm trong khu vực và trên thế giới, thu hút được nhiều nguồn lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đà Nẵng đề xuất cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11

Đà Nẵng đề xuất cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11

Ngày 16/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành phố đón khách ...

Mở lại đường bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng những yêu cầu này

Mở lại đường bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng những yêu cầu này

Từ ngày 10-20/10, tổ chức mở lại đường bay giữa Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội-Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (chở ...

Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Hiện Đà Nẵng có hơn 4.800 người nước ngoài và kiều bào đang cư trú với nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó, nhiều người ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 26/5/2022: Bọ Cạp bị lừa tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 26/5/2022: Bọ Cạp bị lừa tiền

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 26/5/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảng và Nhà nước nhất quán xây dựng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảng và Nhà nước nhất quán xây dựng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Baoquocte.vn. Chiều tối 25/5, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XV là người dân tộc thiểu số.
Những hoạt động đầu tiên của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Nhật Bản

Những hoạt động đầu tiên của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Nhật Bản

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa và Gunma, thăm Đại sứ quán Việt Nam và Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu

Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu

Baoquocte.vn. Ngày 25/5, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo 'Chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính'.
Tổng cục Hải quan: Xử lý nghiêm nếu sai phạm cấp phép nhập khẩu xe dạng quà biếu tặng

Tổng cục Hải quan: Xử lý nghiêm nếu sai phạm cấp phép nhập khẩu xe dạng quà biếu tặng

Baoquocte.vn. Tổng cục Hải quan sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng ...
NZ Herald: 10 lý do để du khách quốc tế đến thăm Việt Nam

NZ Herald: 10 lý do để du khách quốc tế đến thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Việt Nam đang mở cửa chào đón du khách quốc tế, sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Báo NZ Herald nêu 10 lý do tại sao nên đến thăm ...
Doanh nhân và Cuộc sống số 10/2022: Phạm Kim Thoa - Nữ doanh nhân với trái tim nhân ái

Doanh nhân và Cuộc sống số 10/2022: Phạm Kim Thoa - Nữ doanh nhân với trái tim nhân ái

Baoquocte.vn. Mời quý độc giả cùng lắng nghe câu chuyện của Doanh nhân Phạm Kim Thoa trong Doanh nhân và Cuộc sống số 10 phát sóng 9h00 ngày 26/5 trên Quốc ...
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-châu Phi, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng cho tất cả mọi người

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-châu Phi, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng cho tất cả mọi người

Baoquocte.vn. Việt Nam sẽ tích cực đồng hành với OIF và các đối tác quốc tế khác hỗ trợ các nước châu Phi phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2022

Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2022

Baoquocte.vn. Từ ngày 13-25/5, hơn 40 kiều bào đến từ 17 quốc gia đã tới thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Tin thế giới 25/5: Tổng thống Ukraine phàn nàn phương Tây; Nga đặt câu hỏi về sự chân thành của Kiev; 2 ngày biến động ở Đông Bắc Á

Tin thế giới 25/5: Tổng thống Ukraine phàn nàn phương Tây; Nga đặt câu hỏi về sự chân thành của Kiev; 2 ngày biến động ở Đông Bắc Á

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine, Triều Tiên phóng tên lửa, Nga-Trung tuần tra chung, quan hệ Nga-Moldova, xả súng ở Mỹ... là một số tin thế giới nổi bật.
Trung Quốc: IPEF phục vụ lợi ích của Mỹ và tìm cách loại trừ các quốc gia khác

Trung Quốc: IPEF phục vụ lợi ích của Mỹ và tìm cách loại trừ các quốc gia khác

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kế hoạch IPEF do Mỹ khởi xướng nhằm tìm cách tách rời các nước khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị kìm hãm bởi lạm phát và lãi suất cao

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị kìm hãm bởi lạm phát và lãi suất cao

Baoquocte.vn. Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu chậm lại trong tháng 5 do lạm phát cao và lãi suất tăng đã tác động đến nhu cầu.
Đến thời xe điện ‘lên ngôi’, tồn kho cạn dần, người Mỹ mỏi mắt đợi hàng về tay

Đến thời xe điện ‘lên ngôi’, tồn kho cạn dần, người Mỹ mỏi mắt đợi hàng về tay

Baoquocte.vn. Lượng xe có sẵn thấp, bao gồm cả xe điện, một phần do các vấn đề về chuỗi cung ứng khiến các nhà sản xuất ô tô ngừng hoạt động.
Vì sao Mỹ chọn Nhật Bản để công bố 'vũ khí chiến lược' mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Vì sao Mỹ chọn Nhật Bản để công bố 'vũ khí chiến lược' mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?

Baoquocte.vn. Tổng thống Biden đã quyết định chọn Nhật Bản là địa điểm để công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).
AFP: Nga tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ vì Mỹ

AFP: Nga tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ vì Mỹ

Baoquocte.vn. Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Washington sẽ không còn cho phép Moscow trả các khoản nợ cho những nhà đầu tư Mỹ bằng tiền và các quỹ ở Nga.
Nga mở cửa Biển Đen, EU có động thái mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ukraine

Nga mở cửa Biển Đen, EU có động thái mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ukraine

Baoquocte.vn. Lực lượng vũ trang Nga sẽ mở một hành lang nhân đạo đi ra Biển Đen để tàu nước ngoài ra khỏi cảng Mariupol, Ukraine an toàn từ 8h ngày 25/5.
Bất động sản mới nhất: ‘Choáng’ với giá đất nền Hòa Bình, miền Bắc hưởng lợi kép, địa ốc Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới

Bất động sản mới nhất: ‘Choáng’ với giá đất nền Hòa Bình, miền Bắc hưởng lợi kép, địa ốc Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới

Baoquocte.vn. Giá đất nền các tỉnh miền Bắc tăng mạnh, nhà đầu tư chuyển hướng dòng tiền trước động thái siết tín dụng… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Áp lực lạm phát, cảnh báo tình trạng ‘no hàng’, chỉ xuống tiền với dự án ‘sáng đèn’, Hà Nội sẽ có thêm sân bay quốc tế

Bất động sản mới nhất: Áp lực lạm phát, cảnh báo tình trạng ‘no hàng’, chỉ xuống tiền với dự án ‘sáng đèn’, Hà Nội sẽ có thêm sân bay quốc tế

Baoquocte.vn. Chuyên gia cảnh báo thanh khoản địa ốc kém trong khi giá cao ngất ngưởng, chỉ ra 3 sai lầm của nhà đầu tư… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Đất nền bất ngờ giảm giá, siết kê khai thuế chuyển nhượng, 80% sàn giao dịch hoạt động trở lại

Bất động sản mới nhất: Đất nền bất ngờ giảm giá, siết kê khai thuế chuyển nhượng, 80% sàn giao dịch hoạt động trở lại

Baoquocte.vn. Mức độ quan tâm tới đất nền bất ngờ giảm, sàn giao dịch địa ốc nhộn nhịp hoạt động trở lại… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Cảnh báo bị ‘chôn vốn’ bởi sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội full tiện ích, sự trỗi dậy của địa ốc Thanh Hóa

Bất động sản mới nhất: Cảnh báo bị ‘chôn vốn’ bởi sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội full tiện ích, sự trỗi dậy của địa ốc Thanh Hóa

Baoquocte.vn. Nhiều địa phương cảnh báo hiện tượng sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội, địa ốc Thanh Hóa cất cánh... là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Nội mạnh tay lập ‘barie’ chặn sốt đất ven đô, giao dịch giảm mạnh, xuất hiện bán cắt lỗ

Hà Nội mạnh tay lập ‘barie’ chặn sốt đất ven đô, giao dịch giảm mạnh, xuất hiện bán cắt lỗ

Baoquocte.vn. 'Lệnh' tạm dừng phân lô, tách thửa và ngân hàng thắt chặt cho vay kinh doanh bất động sản đã khiến thị trường địa ốc ven Hà Nội rơi vào trầm lắng.
Bất động sản mới nhất: Thị trường xuất hiện yếu tố khó, địa ốc khu Đông ‘ăn theo’ cầu Thủ Thiêm 2, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán chung cư

Bất động sản mới nhất: Thị trường xuất hiện yếu tố khó, địa ốc khu Đông ‘ăn theo’ cầu Thủ Thiêm 2, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán chung cư

Baoquocte.vn. Nhà thầu lo lắng trước quyết định siết tín dụng, cầu Thủ Thiêm 2 tạo sức bật cho địa ốc khu Đông TP.HCM... là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Cổ phiếu rớt thảm, nhà đầu tư 'đứng ngồi không yên', Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông điệp nóng

Cổ phiếu rớt thảm, nhà đầu tư 'đứng ngồi không yên', Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông điệp nóng

Baoquocte.vn. Thị trường chứng khoán đang gây tâm lý chán nản cho nhà đầu tư khi hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu đồng loạt lao dốc.
Gucci chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa

Gucci chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa

Baoquocte.vn. Thương hiệu thời trang Gucci vừa công bố sẽ chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng tiền mã hóa tại một số cửa hàng của hãng.
Go Finance 2022: Cuộc thi tài chính, chứng khoán hàng đầu cho sinh viên chính thức mở đơn đăng ký

Go Finance 2022: Cuộc thi tài chính, chứng khoán hàng đầu cho sinh viên chính thức mở đơn đăng ký

Baoquocte.vn. Sáng 22/4, tại Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra buổi họp báo khai mạc cuộc thi về tài chính chứng khoán dành cho sinh viên Go Finance 2022.
Lãi suất tiền gửi tăng, các ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn ‘khủng’

Lãi suất tiền gửi tăng, các ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn ‘khủng’

Baoquocte.vn. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6 tháng trở lên tăng 0,3%-0,7% nên nguồn tiền nhàn rỗi của người dân đã quay trở lại hệ thống ngân hàng thương mại.
Công ty chứng khoán BIDV (BSC) phát hành  hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co., Lpt

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) phát hành hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co., Lpt

Baoquocte.vn. HFI đầu tư vào BSC với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, cam kết đồng hành lâu dài cùng hỗ trợ, hợp tác về phát triển kinh doanh và quản trị điều hành.
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, hàng loạt ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, hàng loạt ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận

Baoquocte.vn. Nhiều ngân hàng thương mại đã công bố tài liệu dự thảo với các mục tiêu kinh doanh lạc quan, đáng chú ý là kế hoạch tăng lợi nhuận được tính bằng lần.