Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển

Lê Trung Chinh
Theo dõi TGVN trên
Chủ tịch UBND tỉnh Đà Nẵng
Baoquocte.vn. Từ khi Chỉ thị 41- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước ban hành, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Đề án tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020.
Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016-2020. (Nguồn: UBND tỉnh Đà Nẵng)

Đà Nẵng triển khai các đề án trên đã đem lại những kết quả tích cực về kinh tế đối ngoại cũng như cụ thể hóa các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế, làm sâu sắc nội hàm kinh tế trong phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài, mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức, tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới, tham gia hiệu quả các diễn đàn quốc tế.

Với những nội dung cụ thể và giải pháp phù hợp, nhiều chương trình hợp tác đem lại lợi ích thiết thực cho thành phố như hợp tác với các địa phương Nhật Bản và Hàn Quốc, hợp tác với nhiều tổ chức, định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), các quỹ đầu tư và các tập đoàn lớn trên thế giới.

Vị thế của thành phố được nâng cao với việc tham gia có hiệu quả nhiều diễn đàn quốc tế như Mạng lưới các chính quyền địa phương quản lý định cư con người (CityNet), Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN)...; Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, mở rộng ở nhiều thị trường.

Đà Nẵng đã trở thành địa điểm giao lưu thương mại, quảng bá sản phẩm, là điểm đến đầu tư đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Công tác vận động nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) và xúc tiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc kêu gọi và vận động kiều bào, nhà đầu tư nước ngoài hợp tác đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh và đem lại kết quả tích cực.

Đà Nẵng dần xây dựng được hình ảnh một thành phố phát triển năng động và thương hiệu là điểm đầu tư đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, điểm đến du lịch được yêu thích, thành phố của các sự kiện quốc tế mang sức lan tỏa lớn.

Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Tochigi: Cơ hội giao lưu địa phương, kết nối doanh nghiệp” (11/2021). (Nguồn: UBND tỉnh Đà Nẵng)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với những thay đổi khó lường, Việt Nam và nhiều quốc gia đã lựa chọn sống chung với dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt để nỗ lực đạt được mục tiêu kép là kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được những mục tiêu đó, đồng thời thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, là một trong những đề án quan trọng nhằm nâng cao vai trò và chất lượng của hoạt động đối ngoại nói chung, ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đề án ngoại giao kinh tế giai đoạn mới đã đưa ra các mục tiêu đổi mới phương hướng và cách thức tiếp cận các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn; khảo sát thị trường mới; tăng mức độ hiệu quả và giá trị thực tiễn của các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư tại thị trường nước ngoài; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thành phố nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong thương mại quốc tế, chủ động, tích cực đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhất là tham gia các hội chợ triển lãm ở nước ngoài; nâng cao nguồn nhân lực cho hoạt động kinh tế đối ngoại... Bên cạnh đó, Đề án đưa ra những cách thức hoạt động ngoại giao kinh tế mới phù hợp với tình hình đại dịch Covid-19.

Đề án bao gồm bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tranh thủ nguồn lực và lợi thế của ngoại giao để góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố, cụ thể: Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tổng hợp thông tin, định hướng chiến lược cho hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế của thành phố; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và đa phương; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, môi trường.

Tích cực vận động nguồn vốn ODA, viện trợ NGO và xúc tiến đầu tư theo hình thức (PPP); Vận động người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành trung ương, mạng lưới cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong công tác ngoại giao kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao kinh tế.

Chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 xác định “Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, đô thị sáng tạo, đô thị đáng sống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”; trong đó vận dụng hội nhập quốc tế, liên kết và hội tụ nguồn lực của vùng, trong nước và quốc tế, góp phần trở thành “một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của Việt Nam và Đông Nam Á với vai trò trung tâm về du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.

Để đạt được mục tiêu đó, Đà Nẵng tập trung: Xúc tiến đầu tư nước ngoài cho dự án trọng điểm; Phát triển các ngành mũi nhọn gồm: du lịch chất lượng cao, logistics, kinh tế biển, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực, phát triển văn hóa và xã hội; Bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tình hình quốc tế và khu vực đang tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp và khó lường với những biến động mạnh mẽ. Đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới và thời kỳ mới của hội nhập quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 sẽ là cơ sở triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại địa phương, phát huy vai trò mở đường, kết hợp ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa nhằm khai thông, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác của thành phố với các đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, đi tiên phong trong việc khai thác các thị trường mới, trọng điểm trong khu vực và trên thế giới, thu hút được nhiều nguồn lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đà Nẵng đề xuất cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11

Đà Nẵng đề xuất cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11

Ngày 16/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành phố đón khách ...

Mở lại đường bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng những yêu cầu này

Mở lại đường bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng những yêu cầu này

Từ ngày 10-20/10, tổ chức mở lại đường bay giữa Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội-Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (chở ...

Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Hiện Đà Nẵng có hơn 4.800 người nước ngoài và kiều bào đang cư trú với nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó, nhiều người ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Giá cà phê hôm nay 8/10: Tăng giảm trái chiều, thị trường mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái

Giá cà phê hôm nay 8/10: Tăng giảm trái chiều, thị trường mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái

Baoquocte.vn. Giá cà phê trên cả hai sàn bị ảnh hưởng rõ rệt khi USD tiếp tục là kênh trú ẩn của dòng tiền đầu cơ.
Giá tiêu hôm nay 8/10, nối đà lao dốc, thị trường nhiễu loạn thông tin, chủ yếu tin xấu nhằm ép giá?

Giá tiêu hôm nay 8/10, nối đà lao dốc, thị trường nhiễu loạn thông tin, chủ yếu tin xấu nhằm ép giá?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước hầu như ổn định tại một số địa phương, giao dịch từ 62.500 - 65.500 đ/kg.
Hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sôi nổi tìm cơ hội đầu tư tại Bình Phước

Hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sôi nổi tìm cơ hội đầu tư tại Bình Phước

Baoquocte.vn. UBND tỉnh Bình Phước, cùng Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC, tổ chức buổi Hội thảo.
Điện chia buồn về vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan

Điện chia buồn về vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan

Baoquocte.vn. Được tin vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn.
Không quân Malaysia tiếp nhận máy bay quân sự từ Indonesia

Không quân Malaysia tiếp nhận máy bay quân sự từ Indonesia

Baoquocte.vn. Đến nay, Indonesia đã bàn giao 2 trong số 3 máy bay do Malaysia đặt hàng theo chương trình Sáng kiến an ninh hàng hải
Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nauru

Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nauru

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Điện mừng Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nauru.
Tin thế giới ngày 7/10: Lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, Mỹ tiếp tục nâng cấp THAAD

Tin thế giới ngày 7/10: Lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, Mỹ tiếp tục nâng cấp THAAD

Baoquocte.vn. Na Uy cử tàu giám sát đường ống khí đốt tới Đức, Ấn Độ phản đối Đại sứ Mỹ tại Pakistan tới Kashmir…là một số tin thế giới đáng chú ...
Cận cảnh Lexus RX 2023 - SUV hạng sang kiến tạo những tiêu chuẩn mới

Cận cảnh Lexus RX 2023 - SUV hạng sang kiến tạo những tiêu chuẩn mới

Baoquocte.vn. Lexus RX 2023 là thế hệ thứ 5 là phiên bản tốt nhất của Lexus RX khi được nâng cấp toàn diện nhằm mang lại trải nghiệm hạng sang.
Quảng Ninh gỡ được 6/7 cảnh báo 'thẻ vàng' IUU, nỗ lực 'xóa sổ' tiêu chí cảnh báo cuối cùng

Quảng Ninh gỡ được 6/7 cảnh báo 'thẻ vàng' IUU, nỗ lực 'xóa sổ' tiêu chí cảnh báo cuối cùng

Baoquocte.vn. Trong 4 năm qua, để 'gỡ thẻ' vàng IUU, Quảng Ninh đã triển khai rất nhiều biện pháp, hành động quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Thị trường chứng khoán kém hiệu quả nhất Đông Nam Á, chuyên gia vẫn nói Việt Nam là lựa chọn số một

Thị trường chứng khoán kém hiệu quả nhất Đông Nam Á, chuyên gia vẫn nói Việt Nam là lựa chọn số một

Baoquocte.vn. Trong năm 2022, chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm hơn 27% so với cuối năm ngoái, là thị trường hoạt động kém hiệu quả nhất Đông Nam Á.
'Hết thời' dùng LNG ưu đãi từ Mỹ, châu Âu muốn có khí đốt... chỉ có tự đầu tư

'Hết thời' dùng LNG ưu đãi từ Mỹ, châu Âu muốn có khí đốt... chỉ có tự đầu tư

Baoquocte.vn. Các chuyến hàng khí đốt tự nhiên giá rẻ của Mỹ đã là “dĩ vãng” đối với một châu Âu. Nhưng vẫn còn một cách để châu Âu làm chủ các nguồn cung khí đốt?
Sự cố rò rỉ Dòng chảy phương Bắc: Na Uy triển khai một tàu chuyên dụng, Nga 'cật lực' tìm nguyên nhân

Sự cố rò rỉ Dòng chảy phương Bắc: Na Uy triển khai một tàu chuyên dụng, Nga 'cật lực' tìm nguyên nhân

Baoquocte.vn. Na Uy triển khai tàu chuyên dụng để theo dõi đường ống dẫn khí đốt tới Đức dưới biển, do những lo ngại về an toàn sau sự cố Dòng chảy phương Bắc.
Nhật Bản: Tiền lương giảm liên tiếp vì lạm phát, người dân có thể phải 'thắt lưng buộc bụng'

Nhật Bản: Tiền lương giảm liên tiếp vì lạm phát, người dân có thể phải 'thắt lưng buộc bụng'

Baoquocte.vn. Chỉ số lương tiền lương thực tế tại Nhật Bản đã được điều chỉnh theo lạm phát ở nước này đã giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhận khí đốt 'nhỏ giọt' từ Nga, châu Âu vẫn 'cán đích' dự trữ, mùa Đông tới có còn gây ám ảnh?

Nhận khí đốt 'nhỏ giọt' từ Nga, châu Âu vẫn 'cán đích' dự trữ, mùa Đông tới có còn gây ám ảnh?

Baoquocte.vn. Các kho dự trữ khí đốt của EU gần như đã đầy 90%, cao hơn mức 15% so với năm ngoái - một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mùa Đông đến.
EU nối dài danh sách trừng phạt Nga, Venezuela khẳng định 'Mỹ và đồng minh đang tuyệt vọng'

EU nối dài danh sách trừng phạt Nga, Venezuela khẳng định 'Mỹ và đồng minh đang tuyệt vọng'

Baoquocte.vn. Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt gói trừng phạt mới nhất đối với Nga, mở rộng các lệnh cấm đối với thương mại và các cá nhân của nước này.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh; Đồng bạc xanh tăng do tin tốt việc làm, đồng Euro thất thế

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh; Đồng bạc xanh tăng do tin tốt việc làm, đồng Euro thất thế

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/10, tỷ giá USD, Euro, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tăng do tin tốt việc làm, cán mốc 112,23.
Hưng Thịnh Land khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đẳng cấp tại TP. Quy Nhơn

Hưng Thịnh Land khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đẳng cấp tại TP. Quy Nhơn

Baoquocte.vn. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Hưng Thịnh Land khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại TP. Quy Nhơn.
Vietcombank tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

Vietcombank tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

Baoquocte.vn. Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi...
Bất động sản mới nhất: FDI vẫn ‘chảy’ mạnh vào địa ốc, thu hồi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, 3 bước giao dịch mua bán nhà đất qua ngân hàng

Bất động sản mới nhất: FDI vẫn ‘chảy’ mạnh vào địa ốc, thu hồi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, 3 bước giao dịch mua bán nhà đất qua ngân hàng

Baoquocte.vn. Vốn FDI vào địa ốc tăng mạnh, phân khúc công nghiệp hút khách, mức độ quan tâm giảm… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Người vay ngân hàng mua nhà ‘ngồi trên đống lửa’, bỏ quy định 80% đồng ý là thu hồi đất, lý do hủy kết quả 5 gói thầu

Bất động sản mới nhất: Người vay ngân hàng mua nhà ‘ngồi trên đống lửa’, bỏ quy định 80% đồng ý là thu hồi đất, lý do hủy kết quả 5 gói thầu

Baoquocte.vn. Lãi suất tăng, người vay mua nhà lo ngay ngáy, không thu hồi khi 80% người có đất đồng ý… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư có dấu hiệu ‘đuối sức’, Vingroup tiếp tục 'rót' tiền sản xuất Pin Lithium, 3 phân khúc được ưa chuộng

Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư có dấu hiệu ‘đuối sức’, Vingroup tiếp tục 'rót' tiền sản xuất Pin Lithium, 3 phân khúc được ưa chuộng

Baoquocte.vn. Lựa chọn phân khúc an toàn, xuất hiện dấu hiệu bắt đáy lướt sóng, cách xác định diện tích đất vi phạm… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội cao gấp đôi TP.HCM, dòng tiền trở lại khu vực phía Nam, địa ốc công nghiệp sôi động

Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội cao gấp đôi TP.HCM, dòng tiền trở lại khu vực phía Nam, địa ốc công nghiệp sôi động

Baoquocte.vn. Giá chung cư Hà Nội cao gấp đôi TPHCM, đấu giá đất ngoại thành Thủ đô giá khởi điểm thấp nhất 1 triệu đồng/m2… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Thị trường chứng khoán kém hiệu quả nhất Đông Nam Á, chuyên gia vẫn nói Việt Nam là lựa chọn số một

Thị trường chứng khoán kém hiệu quả nhất Đông Nam Á, chuyên gia vẫn nói Việt Nam là lựa chọn số một

Baoquocte.vn. Trong năm 2022, chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm hơn 27% so với cuối năm ngoái, là thị trường hoạt động kém hiệu quả nhất Đông Nam Á.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh trở lại đường đua, Bảng Anh giảm do Anh tăng vay nợ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh trở lại đường đua, Bảng Anh giảm do Anh tăng vay nợ

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/10, đồng bạc xanh trở lại đường đua, Bảng Anh giảm do Anh tăng vay nợ.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh giảm về mức ổn định

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh giảm về mức ổn định

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/10, tỷ giá USD, Euro, CAD, Bảng Anh... Đồng Yen trụ vững, Đồng bạc xanh giảm.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... nhà đầu tư ‘bắt đáy’ Euro, đồng NDT cần một phép màu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/10: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... nhà đầu tư ‘bắt đáy’ Euro, đồng NDT cần một phép màu

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/10, tỷ giá USD, tỷ giá Euro, tỷ giá hối đoái, tỷ giá đồng CAD, Bảng Anh, Yên Nhật Bản...
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tăng mạnh thời gian qua, thậm chí, nhiều ngân hàng tung thêm ưu đãi về cộng lãi suất hay tặng quà hấp dẫn để thu khách.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/9: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh...GDP của Mỹ giảm, đồng bạc xanh không có phao cứu sinh, rớt tiếp xuống mốc 111,77

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/9: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh...GDP của Mỹ giảm, đồng bạc xanh không có phao cứu sinh, rớt tiếp xuống mốc 111,77

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/9, tỷ giá USD, tỷ giá Euro, tỷ giá hối đoái, tỷ giá đồng đô la Canada, Bảng Anh, Yên Nhật Bản...GDP của Mỹ giảm, đồng bạc ...
Phiên bản di động