Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng những chính sách của Đảng nhằm đổi mới sáng tạo

Theo dõi TGVN trên
TGVN. Trao đổi với báo TG&VN trước thềm Đại hội XIII của Đảng, là một cán bộ khoa học, GS. NGND. Nguyễn Lân Dũng kỳ vọng nhiều về chính sách của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
GS Nguyễn Lân Dũng: Kỳ vọng những chính sách của Đảng nhằm đổi mới sáng tạo
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, GS. NGND Nguyễn Lân Dũng kỳ vọng Đảng chủ trương đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ hiện đại. (Ảnh: NVCC)

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đều đang hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách quan trọng, đúng đắn tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững. Với cá nhân ông, sự kiện này có tầm quan trọng như thế nào?

Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay của toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, đảng ta không có lợi ích nào khác. (HCM toàn tập, T.12, tr.435).

Điều đó có nghĩa, công việc của Đảng là công việc của đất nước; sự lớn mạnh của Đảng là sự lớn mạnh của cả dân tộc. Nhân dân cả nước đều mong đợi Đảng vạch ra được những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới, xa hơn là chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Muốn làm được điều đó, Đảng đã đánh giá đúng đắn các thành tựu, khó khăn và cả những tồn tại trong 10 năm qua (2011-2020) để rút ra các bài học kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới.

Chúng ta vui mừng về các thành tựu mà nhân dân cả nước đã vượt qua biết bao khó khăn, kể cả đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt tại miền Trung trong thời gian qua. Từ đó, liên tiếp đạt được những thành tựu cụ thể trong tất cả các mặt kinh tế, xã hội, giúp nước ta là một trong số ít các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế dương ở khu vực cũng như trên thế giới.

Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng lên (năm 2020, GDP ước đạt 268,4 tỉ USD và thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.750 USD/người/năm). Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011 - 2015 lên 5,8%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển sâu, rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương thế hệ mới. Xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng...

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tập trung kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực.

Đại hội lần thứ XIII sẽ xác định phương hướng chiến lược để phát triển đất nước với tầm nhìn đến năm 2045. Với việc xác định tầm nhìn xa như vậy, theo GS có ý nghĩa ra sao?

Văn kiện trình Đại hội Đảng đã vạch ra được phương hướng chiến lược để phát triển đất nước với các tầm nhìn xa, cụ thể:

Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đấy là những mục tiêu lớn lao và vô cùng đáng tin tưởng và phấn khởi. Đảng đề ra được các mục tiêu chiến lược này chứng tỏ đã có tầm nhìn xa một cách khoa học, có cơ sở vững chắc và tin rằng nhân dân cả nước sẽ đồng tình ủng hộ.

Nghị quyết của Đảng là lời hiệu triệu và cũng là mệnh lệnh cho mọi tầng lớp nhân dân ta. Bác Hồ đã căn dặn: Không phải nghị quyết cho nhiều, khẩu hiệu cho dài là tốt. Phải làm được những điều mà Trung ương Đảng đã nêu. Làm được bao nhiêu thành công bấy nhiêu. Làm được nhiều thành công nhiều, làm được vừa thành công vừa, làm được ít thành công ít. (HCM toàn tập, T.14, tr.137).

Ông kỳ vọng gì vào chính sách của Đảng trong giai đoạn tới?

Là một cán bộ khoa học, tôi kỳ vọng rất nhiều về chính sách của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đảng chủ trương đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ hiện đại. Đồng thời phát triển một số sản phẩm chủ lực có thương hiệu mạnh, có uy tín trong khu vực và thế giới. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo cơ sở đẩy mạnh, phát triển kinh tế số.

Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ trên khắp thế giới, tôi hy vọng hai ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên phát triển. Cụ thể, các phòng thí nghiệm trọng điểm ở các Viện nghiên cứu, các trường đại học sẽ được nâng cấp để vừa đủ khả năng đào tạo nhiều chuyên gia, vừa có thể tạo ra nhiều sản phẩm, thiết thực đáp ứng cho yêu cầu công nghiệp hóa đất nước. Đây là hai ngành công nghiệp có điều kiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, dữ liệu lớn, công nghệ in 3D, làm cơ sở cho sự đổi mới công nghiệp và nông nghiệp nước nhà.

GS Nguyễn Lân Dũng: Kỳ vọng những chính sách của Đảng nhằm đổi mới sáng tạo
Cuốn sách "Sinh học-Khoa học về Sự sống" của GS. NGND Nguyễn Lân Dũng với nội dung phù hợp với chương trình, sách giáo khoa hiện nay. (Ảnh: NVCC)

Khoa học và giáo dục thời gian qua đã có những kết quả đáng tự hào. GS có đề xuất giải pháp gì để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như nguồn nhân lực trẻ trong tương lai đạt chuẩn quốc tế?

Ngành giáo dục và đào tạo cần thực hiện nghiêm nghị quyết trung ương số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013. Điều quan trọng nhất là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Với năng lực cụ thể của bản thân, tôi đang cố gắng góp phần vào sự nghiệp giáo dục bằng các công việc cụ thể. Hiện tại, tôi đang triển khai dự án hội thảo tại các trường trung học phổ thông trong phạm vi cả nước về chủ đề "Khởi nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0" nhằm nâng cao ý thức học tập và chuẩn bị nghề nghiệp cho học sinh trước khi bước vào đời. Tôi đã thực hiện có kết quả gần 100 buổi và vẫn đang tiếp tục hàng tuần.

Để góp phần nâng cao cụ thể chất lượng giảng dạy môn Sinh học ở bậc phổ thông, tôi đã cộng tác với hai giáo viên trung học hoàn thành cuốn "Sinh học - Khoa học về Sự sống" với nội dung phù hợp với chương trình, sách giáo khoa hiện nay, nhưng cao hơn nhiều lần. Giáo viên sẽ dạy tốt hơn, sâu hơn, phong phú hơn, và học sinh các lớp chuyên ban có điều kiện nâng cao khả năng để dự thi vào các trường yêu cầu khối B, hay tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu vực. Tôi hy vọng các ngành học khác cũng sẽ có các cuốn sách tương tự dành cho giáo viên và học sinh chuyên ban.

Để phục vụ cho sự nghiệp phát triển Công nghệ sinh học, tôi dành phần lớn thời gian biên soạn bộ Từ điển Công nghệ sinh học Anh-Việt (trước khi lấy ý kiến các chuyên gia khác). Đây là công việc rất khó khăn đối với tôi, nhưng tôi đã cố gắng hoàn thành 50% khối lượng công việc.

Xin trân trọng cảm ơn GS. NGND!

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII của Đảng: VOV tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho các phóng viên, biên tập viên
Phim gì sẽ được chiếu chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
Người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng
The Sunday Times: Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII trong điều kiện thuận lợi
Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Dấu ấn năm 2020
Yến Nguyệt
(thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hoàng tử Anh cảnh báo thận trọng với thông tin sai về vaccine trên mạng

Hoàng tử Anh cảnh báo thận trọng với thông tin sai về vaccine trên mạng

Hoàng tử Anh William cho rằng truyền thông xã hội đôi khi tràn ngập nhiều tin đồn và thông tin sai lệch về vaccine.
Somalia-AU tăng cường các chiến dịch nhằm vào nhóm khủng bố al-Shabab

Somalia-AU tăng cường các chiến dịch nhằm vào nhóm khủng bố al-Shabab

Chiến dịch quân sự chung giữa Amisom và quân đội Somalia là một phần trong loạt hoạt động tác chiến liên tục nhằm làm suy giảm nhóm khủng bố al-Shabab.
Gia Lai: Một ca tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 7 ngày xuất viện

Gia Lai: Một ca tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 7 ngày xuất viện

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện một ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 7 ngày được công bố khỏi bệnh.
Những tính năng đặc biệt của súng lục Lebedev phiên bản mới

Những tính năng đặc biệt của súng lục Lebedev phiên bản mới

Tại triển lãm IDEX-2021 được tổ chức ở UAE, tập đoàn Kalashnikov giới thiệu một mẫu súng lục mới đã nhận được giấy phép xuất khẩu.
Ngoại giao trong tuần: Phó Thủ tướng dự Phiên thảo luận cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ; Bộ Ngoại giao lên tiếng về tình hình Myanmar

Ngoại giao trong tuần: Phó Thủ tướng dự Phiên thảo luận cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ; Bộ Ngoại giao lên tiếng về tình hình Myanmar

Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của ngoại giao Việt Nam trong tuần từ ngày 22-27/2.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 1)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 1)

Alfieri Vittorio là nhà thơ, nhà viết kịch. Tác phẩm kịch tiêu biểu nhất của ông là Filippo. Ông là ông tổ của bi kịch cổ điển và ái quốc ...
Covid-19: Philippines gia hạn biện pháp hạn chế tại thủ đô, Campuchia tăng cường giám sát y tế

Covid-19: Philippines gia hạn biện pháp hạn chế tại thủ đô, Campuchia tăng cường giám sát y tế

Philippines ghi nhận thêm 2.651 ca mắc mới Covid-19, số ca mắc trong ngày cao nhất trong hơn 4 tháng qua.
Sau tiếng Anh, những ngôn ngữ nào phổ biến nhất trên Wikipedia?

Sau tiếng Anh, những ngôn ngữ nào phổ biến nhất trên Wikipedia?

Wikipedia - Từ điển bách khoa toàn thư trực tuyến hiện đang quản lý hơn 55,6 triệu bài báo bằng hơn 300 ngôn ngữ.
Yemen: Giao tranh ác liệt tại tỉnh Marib, hàng chục tay súng Houthi thiệt mạng

Yemen: Giao tranh ác liệt tại tỉnh Marib, hàng chục tay súng Houthi thiệt mạng

Giao tranh diễn ra ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi ở tỉnh chiến lược Marib của Yemen trong ngày 27/2.
C.Ronaldo lập công, Juventus vẫn rơi điểm đáng tiếc, giấc mơ Serie A xa vời

C.Ronaldo lập công, Juventus vẫn rơi điểm đáng tiếc, giấc mơ Serie A xa vời

Bàn thắng của C.Ronaldo chưa đủ để giúp Juventus chiến thắng trước Hellas Verona, "Lão bà" đang ngày càng xa dần giấc mơ vô địch Serie A.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Sức mạnh mềm của Trung Quốc đang len lỏi vào từng ngóc ngách của nước Anh, giống như sông Thames chảy hàng thế kỷ qua Tháp London huyền thoại.
Tiêm phòng vaccine Covid-19: 'Trùm cuối' trong chính trường Malaysia

Tiêm phòng vaccine Covid-19: 'Trùm cuối' trong chính trường Malaysia

Kế hoạch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 của Malaysia đang tạo ra những hiệu ứng tích cực cho Chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin Yassin.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.
Đối thoại Mỹ-Triều có thể hồi sinh dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden?

Đối thoại Mỹ-Triều có thể hồi sinh dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden?

Liệu đối thoại Mỹ-Triều, vốn đã 'ngủ yên' từ Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội (tháng 2/2019), sẽ được tái khởi động với chính quyền ông Joe Biden?
Trung Quốc lại tung 'chiêu bài' đất hiếm để 'dằn mặt' Mỹ

Trung Quốc lại tung 'chiêu bài' đất hiếm để 'dằn mặt' Mỹ

Trung Quốc đang thăm dò khả năng hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm, hiện được sử dụng trong chế tạo các linh kiện quan trọng của máy bay chiến đấu của Mỹ.
Học giả Mỹ: Tổng thống Joe Biden sẽ gây áp lực tối đa với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông

Học giả Mỹ: Tổng thống Joe Biden sẽ gây áp lực tối đa với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông

Tổng thống Joe Biden cần nhanh chóng vạch ra kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự, tuần tra hàng hải ở Biển Đông.
Phiên bản di động