Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 năm nâng tầm vị thế khu vực và quốc tế

Đỗ Nguyệt Hương
Theo dõi TGVN trên
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TGVN. Qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta đã có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và quốc tế.
TIN LIÊN QUAN
dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te Trưng bày về chặng đường 90 năm vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam
dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te Việt Nam tham dự cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 21
dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te
Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 năm nâng tầm vị thế khu vực và quốc tế. (Nguồn: Tạp chí Cộng sản)

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, kết hợp giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại.

Ngay từ đầu, Đảng đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống thực dân, phong kiến giành độc lập, dân tộc, dân chủ cho nhân dân. Do đó, dù mới có 40 chi bộ và 565 đảng viên, Đảng đã tuyên truyền, vận động và lãnh đạo quần chúng tổ chức nên phong trào cách mạng rộng khắp cả nước.

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn ý thức được vị thế của Đảng duy nhất cầm quyền, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Do đó, lịch sử Việt Nam trong những năm 1930 và những năm tiếp theo của thế kỷ XX, được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã giành được những thắng lợi vĩ đại như: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử ngày 2/9/1945, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra sau 15 năm ngày thành lập Đảng: Từ cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ năm 1936-1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ; chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là chiến thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Những thắng lợi này có ý nghĩa lịch sử và thời đại rất to lớn, đó là dân tộc Việt Nam ta là một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc. Một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.

Một thắng lợi vô cùng quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng CSVN ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI là sự nghiệp đổi mới được khởi xướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15-18/12/1986. Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Đại hội quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Đại hội VI là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta. “Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con đường chúng ta đang đi là đúng….”

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X, công cuộc đổi mới đã qua chặng đường 20 năm (1986-2006) được Đại hội đánh giá như sau: “Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử - đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện... Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp”.

Trong giai đoạn lãnh đạo công cuộc đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thắng lợi cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập, dân tộc vững bước đi lên CNXH với ý thức đổi mới phải phù hợp với thực tiễn luôn sáng tạo và phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Ngày nay, với công cuộc đổi mới kinh tế nước ta tăng trưởng mạnh, nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chúng ta đã hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên một bước, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại Đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Con đường chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn.

Với những thắng lợi đã giành được trong 90 năm qua, nước ta từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Nước ta có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới.

Những thành quả vĩ đại đó chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, luôn luôn vượt khó để tiến lên. Đúng như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Những người cộng sản và dân tộc Việt Nam được rèn luyện theo tấm gương của Hồ Chí Minh phải là những con người từ trong khó khăn nhìn thấy nhân tố của phát triển, từ trong vấp váp rút được bài học để tiến lên, từ trong gian nguy tìm ra lối thoát và con đường giành thắng lợi…”

dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te

Chuyên gia Nga đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

TGVN. Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện tượng độc đáo trong phong trào cộng sản thế giới và đã duy trì vai trò dẫn dắt ...

dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te

Chung sức đồng lòng vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, phát triển cường thịnh

TGVN. Tết đến Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ...

dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

TGVN. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí ...

Đỗ Nguyệt Hương

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỹ-Anh: Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bền lâu khi hai nhà lãnh đạo chưa gặp đã sứt mẻ?

Mỹ-Anh: Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bền lâu khi hai nhà lãnh đạo chưa gặp đã sứt mẻ?

Quan hệ Mỹ-Anh sẽ sang trang mới dù Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp về Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Bất ngờ băng tuyết phủ trắng sa mạc Sahara

Bất ngờ băng tuyết phủ trắng sa mạc Sahara

Sa mạc Sahara và một khu vực ở Saudi Arabia tại Trung Đông bất ngờ xuất hiện băng tuyết - hiện tượng tự nhiên bất thường tại những khu vực ...
Cập nhật Covid-19 ngày 18/1: Chưa đầy 10 ngày nữa, toàn cầu sẽ vượt 100 triệu ca; Số người nguy kịch ở Nhật Bản liên tiếp tăng kỷ lục

Cập nhật Covid-19 ngày 18/1: Chưa đầy 10 ngày nữa, toàn cầu sẽ vượt 100 triệu ca; Số người nguy kịch ở Nhật Bản liên tiếp tăng kỷ lục

Toàn cầu ghi nhận 95.479.062 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.039.601 trường hợp tử vong và 68.167.161 bệnh nhân bình phục.
Nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại Phil Spector mắc Covid-19 và đã qua đời

Nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại Phil Spector mắc Covid-19 và đã qua đời

Phil Spector đã sản xuất 20 trong 40 bài hát hit giai đoạn 1961-1965, hợp tác với ban nhạc huyền thoại The Beatles trong bản phối "Let It Be"...
Dự báo thời tiết 3 ngày tới (18-20/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại; Nam Trung Bộ, Nam Bộ lạnh về đêm và sáng sớm

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (18-20/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại; Nam Trung Bộ, Nam Bộ lạnh về đêm và sáng sớm

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại, sau trời rét; Nam Trung Bộ mưa rào; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Bộ ...
Vì sao Việt Nam không phải quốc gia thao túng tiền tệ?

Vì sao Việt Nam không phải quốc gia thao túng tiền tệ?

Xét về tiêu chí của Mỹ, cũng như thực tế kinh doanh và điều hành kinh tế vĩ mô, có thể khẳng định: Việt Nam không thao túng tiền tệ.
Hàn Quốc rút tàu chiến khỏi Eo biển Hormuz

Hàn Quốc rút tàu chiến khỏi Eo biển Hormuz

Hàn Quốc đã rút đơn vị hải quân chống cướp biển hoạt động gần Eo biển Hormuz nhằm gửi một tín hiệu thân thiện tới Iran trước cuộc đàm phán.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/1 - Vượt đỉnh lịch sử ?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/1 - Vượt đỉnh lịch sử ?

Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch ...
NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Những dấu ấn đặc biệt và câu chuyện tưởng xa mà… gần (Kỳ cuối)

NHÀ NGOẠI GIAO KỂ CHUYỆN. Những dấu ấn đặc biệt và câu chuyện tưởng xa mà… gần (Kỳ cuối)

Nói về ngoại giao đa phương của Việt Nam tại Liên hợp quốc, anh Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao, tỏ rõ ...
Hướng dương ngược nắng: Trái ngược với Tổng Giám đốc Cao Dược, NSND Thu Hà đời thường 'hack' tuổi cực đỉnh

Hướng dương ngược nắng: Trái ngược với Tổng Giám đốc Cao Dược, NSND Thu Hà đời thường 'hack' tuổi cực đỉnh

Khác với tạo hình trong Hướng dương ngược nắng, đời thường, NSND Thu Hà gây bất ngờ vì độ trẻ trung, xinh đẹp so với tuổi ngoài 50 của mình.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Mỹ-Anh: Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bền lâu khi hai nhà lãnh đạo chưa gặp đã sứt mẻ?

Mỹ-Anh: Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bền lâu khi hai nhà lãnh đạo chưa gặp đã sứt mẻ?

Quan hệ Mỹ-Anh sẽ sang trang mới dù Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp về Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Bạo loạn Đồi Capitol: Ông Trump 'gieo gió', ông Biden 'gặt bão'

Bạo loạn Đồi Capitol: Ông Trump 'gieo gió', ông Biden 'gặt bão'

Sự kiện bạo loạn ở Đồi Caitol đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nền chính trị Mỹ.
Việc luận tội Tổng thống Trump lần 2 sẽ ra sao khi thời điểm chuyển giao quyền lực tới gần?

Việc luận tội Tổng thống Trump lần 2 sẽ ra sao khi thời điểm chuyển giao quyền lực tới gần?

Hạ viện Mỹ đã quyết định luận tội Tổng thống Trump lần hai, làm dấy lên nhiều băn khoăn về những gì có thể diễn ra sau đó.
Trung Quốc và Ấn Độ khó đạt được thỏa thuận về vấn đề biên giới

Trung Quốc và Ấn Độ khó đạt được thỏa thuận về vấn đề biên giới

Sau 8 tháng, cuộc đối đầu biên giới giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya vẫn chưa được giải quyết.
Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được hiện thực hóa thế nào dưới thời ông Biden?

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được hiện thực hóa thế nào dưới thời ông Biden?

Châu Á đang chờ xem Mỹ sẽ định hình và hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thế nào dưới chính quyền ông Joe Biden.
Dự báo thế giới 2021: Sẽ có Hội nghị thượng đỉnh Moon-Kim lần thứ 4?

Dự báo thế giới 2021: Sẽ có Hội nghị thượng đỉnh Moon-Kim lần thứ 4?

Ý tưởng về cuộc gặp thượng đỉnh Moon-Kim, được các thành viên DP đưa ra ngay sau diễn văn chào năm mới ngày 11/1 vừa qua của Tổng thống Moon Jae-in.
Phiên bản di động