Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 năm nâng tầm vị thế khu vực và quốc tế

Đỗ Nguyệt Hương
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TGVN. Qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta đã có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và quốc tế.
TIN LIÊN QUAN
dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te Trưng bày về chặng đường 90 năm vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam
dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te Việt Nam tham dự cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 21
dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te
Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 năm nâng tầm vị thế khu vực và quốc tế. (Nguồn: Tạp chí Cộng sản)

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, kết hợp giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại.

Ngay từ đầu, Đảng đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống thực dân, phong kiến giành độc lập, dân tộc, dân chủ cho nhân dân. Do đó, dù mới có 40 chi bộ và 565 đảng viên, Đảng đã tuyên truyền, vận động và lãnh đạo quần chúng tổ chức nên phong trào cách mạng rộng khắp cả nước.

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn ý thức được vị thế của Đảng duy nhất cầm quyền, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Do đó, lịch sử Việt Nam trong những năm 1930 và những năm tiếp theo của thế kỷ XX, được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã giành được những thắng lợi vĩ đại như: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử ngày 2/9/1945, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra sau 15 năm ngày thành lập Đảng: Từ cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ năm 1936-1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ; chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là chiến thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Những thắng lợi này có ý nghĩa lịch sử và thời đại rất to lớn, đó là dân tộc Việt Nam ta là một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc. Một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.

Một thắng lợi vô cùng quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng CSVN ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI là sự nghiệp đổi mới được khởi xướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15-18/12/1986. Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Đại hội quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Đại hội VI là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta. “Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con đường chúng ta đang đi là đúng….”

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X, công cuộc đổi mới đã qua chặng đường 20 năm (1986-2006) được Đại hội đánh giá như sau: “Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử - đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện... Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp”.

Trong giai đoạn lãnh đạo công cuộc đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thắng lợi cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập, dân tộc vững bước đi lên CNXH với ý thức đổi mới phải phù hợp với thực tiễn luôn sáng tạo và phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Ngày nay, với công cuộc đổi mới kinh tế nước ta tăng trưởng mạnh, nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chúng ta đã hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên một bước, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại Đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Con đường chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn.

Với những thắng lợi đã giành được trong 90 năm qua, nước ta từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Nước ta có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới.

Những thành quả vĩ đại đó chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, luôn luôn vượt khó để tiến lên. Đúng như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Những người cộng sản và dân tộc Việt Nam được rèn luyện theo tấm gương của Hồ Chí Minh phải là những con người từ trong khó khăn nhìn thấy nhân tố của phát triển, từ trong vấp váp rút được bài học để tiến lên, từ trong gian nguy tìm ra lối thoát và con đường giành thắng lợi…”

dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te

 

Chuyên gia Nga đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

TGVN. Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện tượng độc đáo trong phong trào cộng sản thế giới và đã duy trì vai trò dẫn dắt ...

dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te

 

Chung sức đồng lòng vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, phát triển cường thịnh

TGVN. Tết đến Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ...

dang cong san viet nam 90 nam nang tam vi the khu vuc va quoc te

 

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

TGVN. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí ...

Đỗ Nguyệt Hương

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

gia vang hom nay 239 bat ngo roi tu do tren thi truong dong luc mua moi da xuat hien

Giá vàng hôm nay 23/9: Bất ngờ rơi tự do, trên thị trường động lực mua mới đã xuất hiện

Giá vàng đã có những phiên xuống đáy gần 2 tháng trên thị trường thế giới. Giá vàng SJC trong nước giảm mạnh mất mốc 56 triệu đồng/lượng.
xsmn 239 xo so mien nam hom nay ket qua xo so kqxs 2392020

XSMN 23/9 - Xổ số miền Nam hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMN 23/9. KQXS 23/9. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Nam. KQXSMN.
xsmt 239 xo so mien trung hom nay ket qua xo so kqxs 2392020

XSMT 23/9 - Xổ số miền Trung hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMT 23/9. KQXS 23/9. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Trung. KQXSMT.
xsmb 239 xo so mien bac hom nay ket qua xo so kqxs 2392020

XSMB 23/9 - Xổ số miền Bắc hôm nay - Kết quả xổ số - KQXS 23/9/2020

XSMB 23/9. KQXS 23/9. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2020. Xo so mien Bac. KQXSMB.
viet nam tham du khoa hop lan thu 61 cac hoi dong cua cac nuoc thanh vien wipo

Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 61 các Hội đồng của các nước thành viên WIPO

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định, Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động và thành tựu của WIPO trong việc đạt được các mục tiêu chiến ...
tranh thieu nu ha thanh cua le van xuong vua duoc go bua voi gia khong tuong o phap

Tranh 'Thiếu nữ Hà Thành' của Lê Văn Xương vừa được gõ búa với giá 'không tưởng' ở Pháp

Tối 22/9, bức tranh 'Thiếu nữ Hà Thành' của họa sĩ Lê Văn Xương đã được bán với mức giá 8.500 EUR trên sàn đấu giá Lynda Trouvé (Pháp).
vi sao linh my thao chay khoi afghanistan va iraq

Vì sao lính Mỹ ‘tháo chạy’ khỏi Afghanistan và Iraq?

Tài liệu của Sputnik giải thích một số lý do tại sao lính Mỹ 'tháo chạy' khỏi Afghanistan và Iraq.
chuyen gia nga nen theo duoi ngoai giao khoa hoc o bien dong

Chuyên gia: Nga nên theo đuổi ngoại giao khoa học ở Biển Đông

Chuyên gia Nga cho rằng Biển Đông cách xa nước này về mặt đía lý nhưng Moscow có thể nâng vị thế địa chính trị với việc tham gia ...
tin the gioi 229 bat ngo khi canh sat my la gian diep trung quoc iran lai hung trung phat cua my an do thu may bay moi o bien gioi voi trung quoc

Tin thế giới 22/9: Bất ngờ khi cảnh sát Mỹ là gián điệp Trung Quốc; Iran lại hứng trừng phạt của Mỹ; Ấn Độ thử máy bay mới ở biên giới với Trung Quốc

Các diễn biến mới nhất trong ngày về căng thẳng Mỹ-Trung Quốc, Ấn Độ-Trung Quốc, bầu cử Mỹ 2020, Biển Đông... là một số tin thế giới nổi bật 24 ...
tiktok go hon 104 trieu video co noi dung bao luc

TikTok gỡ hơn 104 triệu video có nội dung bạo lực

Đại diện của TikTok Cormac Keenan cho biết mục đích của công ty là loại bỏ những phát ngôn thù hận trên ứng dụng này.
thu giai phau quan he eu trung quoc

Thử giải phẫu quan hệ EU-Trung Quốc

Từ kỳ vọng tối đa ở Cấp cao trực tiếp EU-Trung Quốc đến hình thức tối giản của Cấp cao trực tuyến, quan hệ EU-Trung Quốc cho thấy thực trạng gì hiện nay?
bau cu my 2020 muc dich than thanh hoa cong cu

Bầu cử Mỹ 2020: Mục đích thần thánh hoá công cụ

Bầu cử Mỹ 2020 hiện đã rất 'nóng' với nhiều chiêu thức mới được cả ứng viên Donald Trump và Joe Biden tung ra trong vận động tranh cử. TG&VN phân tích.
quan he eu nga qua chuyen navalny giua yeu va han

Quan hệ EU-Nga qua chuyện Navalny: Giữa yêu và hận

Quan hệ EU-Nga lại gặp căng thẳng mới liên quan đến vụ Navalny. Lý giải thế nào về thái độ ứng xử của EU và nhất là Đức trong vụ việc này? PHÂN TÍCH.
thu tuong nhat shinzo abe tro lai de loi hai hon

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Trở lại để lợi hại hơn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức thể hiện tố chất thức thời và thực tế. Ông Shinzo Abe đã phá kỷ lục và để lại những dấu ấn gì? PHÂN TÍCH của TG&VN.
vi sao linh my thao chay khoi afghanistan va iraq

Vì sao lính Mỹ ‘tháo chạy’ khỏi Afghanistan và Iraq?

Tài liệu của Sputnik giải thích một số lý do tại sao lính Mỹ 'tháo chạy' khỏi Afghanistan và Iraq.
phan tach my trung trong boi canh covid 19 suy thoai toan cau la moi de doa lon nhat

Phân tách Mỹ-Trung trong bối cảnh Covid-19: Suy thoái toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất

Trung Quốc không đóng góp vào sự phục hồi hậu Covid-19 là lời nhắc cho Mỹ và đồng minh về việc phân tách với Trung Quốc sẽ trở thành con dao hai lưỡi.
hiep dinh sieu khu vuc ve lai ban do kinh te an do duong thai binh duong

Hiệp định ‘siêu khu vực’ vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hiệp định vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ trở thành hiệp định thương mại quan trọng thứ hai trên thế giới, chỉ sau WTO.
su noi len cua trung quoc o trung dong

Sự nổi lên của Trung Quốc ở Trung Đông

Theo tờ Le Monde, Trung Quốc đang tăng cường hiện diện mạnh mẽ ở Trung Đông với chiến thuật khác với các cường quốc khác như Mỹ, Nga.
Phiên bản di động