Đại hội XIII của Đảng:

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ

Yến Nguyệt
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa nhận định, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến. (Nguồn: TTBC Quốc hội)

Một trong những điểm mới của văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XIII của Đảng là đặt ra vấn đề "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Bà suy nghĩ gì về điểm mới này?

Tôi rất ấn tượng đối với nội dung "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì Đại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu định hướng 5 năm, 10 năm, mà còn đưa ra tầm định hướng đến năm 2045 với những mục tiêu gắn với hai dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Trước hết, ý nghĩa của việc đưa nội dung khát vọng vào văn kiện Đại hội Đảng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu hạnh phúc cho người dân và khát vọng phát triển đất nước theo lộ trình cụ thể: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bên cạnh đó, ý nghĩa còn nằm ở tính nhân văn, vì mục tiêu xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta chính là phụng sự nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Thực tế cho thấy, trong các nghị quyết của Đảng, nhân dân luôn được đặt ở vị trí chủ thể; nhưng đến Đại hội XIII, vai trò của nhân dân được xem xét một cách hài hoà ở cả hai phương diện: “dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đây sẽ là động lực để người dân phát huy cao độ tinh thần cống hiến hết mình vì đất nước phồn vinh.

Tất cả những ý nghĩa ấy đòi hỏi mục tiêu "hạnh phúc của người dân" cần được đo lường bằng những tiêu chí về giá trị vật chất và tinh thần. Chẳng hạn, bên cạnh tiêu chí thu nhập cần có các tiêu chí về mức độ hài lòng, môi trường sống, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội... Hạnh phúc của người dân phải trở thành chỉ số đo lường chất lượng cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo bà, để hiện thực hoá khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, yếu tố văn hoá, yếu tố con người có vai trò gì?

Tôi cho rằng, giá trị văn hoá nằm ngay ở nội hàm “khát vọng”. Đối với mỗi người, khát vọng chính là động lực để cống hiến; đối với một quốc gia, khát vọng chính là động lực để phát triển. Một khi khát vọng của mỗi cá nhân được khơi dậy sẽ tạo được sự cộng hưởng, làm nên sức mạnh của cả cộng đồng, cả dân tộc. Đó là vấn đề của văn hoá, là sức mạnh được kết tinh bởi giá trị, tiềm năng, thế mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam.

Cùng với văn hoá, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chịu sự chi phối của nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực thực tế, hội đủ ba yếu tố: thể lực, trí lực và tâm lực. Con người có trí tuệ, có hoài bão, có khát vọng chính là chủ nhân tạo ra giá trị mới cho xã hội, hình thành sức bật mới cho đất nước, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc trong tương lai gần.

Như vậy, với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần phải nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng và vai trò to lớn của văn hóa, của nguồn lực con người trong sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại 4.0 này.

Vậy làm sao để có được nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, từng bước hiện thực hoá khát vọng?

Việc hiện thực hoá mục tiêu này không thể thành công nếu thiếu nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, hội tụ trí lực, thể lực và tâm lực, có ý chí và khát vọng. Mà nguồn nhân lực này chính là sản phẩm của giáo dục đào tạo, cũng như kết tinh của văn hóa Việt Nam.

Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, con người Việt Nam phát triển toàn diện phải là con người có lý tưởng sống, có ý thức trách nhiệm, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, thể hiện qua phẩm chất năng lực của công dân toàn cầu.

Nguồn nhân lực chất lượng phải bao gồm cả thể lực, trí lực và tâm lực. Theo đó, đầu tư cho giáo dục và văn hóa nhất định phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh và khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu chúng ta đang hướng tới.

Bà từng đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ tư vấn văn hóa giáo dục. Ý tưởng này đến từ đâu, thưa bà?

Thực ra, ý kiến ấy chủ yếu xuất phát từ mong muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hoá, giáo dục đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tôi cũng biết, hiện nay Chính phủ đã có Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khi bàn tới chất lượng nguồn nhân lực, chúng ta sẽ thấy ngay, đây không chỉ là sản phẩm của giáo dục đào tạo, mà trong đó phải có cả yếu tố văn hóa. Rồi mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục như thế nào, đó cũng là điều cần trăn trở.

Trên thực tế, chúng ta nói nhiều về quan điểm coi văn hoá “là nền tảng tinh thần của xã hội”, còn giáo dục “là quốc sách hàng đầu”. Bảo vệ giá trị văn hoá là giữ được hồn cốt dân tộc, còn phát triển giáo dục đúng hướng là tăng cường sức mạnh của nguồn nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, dường như sự đầu tư cho văn hóa và giáo dục vẫn chưa đúng tầm.

Chúng ta không thể đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, cũng không thể bằng mọi giá để chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng GDP và thu nhập bình quân đầu người. Bởi muốn phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải nằm ở yếu tố con người, ở các giá trị văn hóa cốt lõi.

Nhiều vấn đề đang đặt ra tác động tiêu cực đến nhân cách con người Việt Nam hiện nay như tình trạng đảo lộn về hệ giá trị, bệnh thành tích, thiếu trung thực, những giá trị lệch chuẩn lên ngôi, làm suy thoái các giá trị văn hóa truyền thống… có một phần nguyên nhân do tăng trưởng nóng, do sự lệch lạc trong phát triển kinh tế thị trường.

Việc đề nghị thành lập thêm Tổ tư vấn Văn hoá, Giáo dục bên cạnh Tổ tư vấn Kinh tế, hay là vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, suy cho cùng cũng chỉ hướng tới mong muốn Chính phủ cần có những quyết sách đúng đắn hơn, kịp thời hơn trong phát triển văn hoá, giáo dục.

Xin cảm ơn bà!

Một thế hệ học trò đang hào hứng với chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong giáo dục: Người thầy phải đặt mình ở vị trí tiên phong
ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Covid-19 như phép thử về lòng tin của nhân dân vào Đảng
Sách giáo khoa mới lớp 1: Sau học kì I, học sinh đọc trơn tru, giáo viên đỡ 'ngạt thở'?
Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng những chính sách của Đảng nhằm đổi mới sáng tạo
TIN LIÊN QUAN
Yến Nguyệt (thực hiện)

Đọc thêm

Lạm phát tăng phi mã, Malaysia thành lập Lực lượng đặc nhiệm riêng

Lạm phát tăng phi mã, Malaysia thành lập Lực lượng đặc nhiệm riêng

Baoquocte.vn. Nội các Malaysia đã đồng ý thành lập Lực lượng đặc nhiệm về chống lạm phát nhằm giúp các gia đình Malaysia đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày ...
Lionel Messi và hai đồng đội cũ Barca tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình

Lionel Messi và hai đồng đội cũ Barca tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình

Baoquocte.vn. Siêu sao Lionel Messi để bà xã Antonella nằm dựa vào người và nhiệt tình chụp ảnh 'sống ảo' cho vợ trong kỳ nghỉ ở Formentera.
Tổng thống Hàn Quốc nêu vấn đề Triều Tiên tại Thượng đỉnh NATO, gọi 'thách thức nghiêm trọng'

Tổng thống Hàn Quốc nêu vấn đề Triều Tiên tại Thượng đỉnh NATO, gọi 'thách thức nghiêm trọng'

Baoquocte.vn. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022

Baoquocte.vn. Kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến kinh doanh xanh chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến kinh doanh xanh chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Baoquocte.vn. Giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
Việt Nam-Anh: Phấn đấu tới năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt trên 10 tỷ USD

Việt Nam-Anh: Phấn đấu tới năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt trên 10 tỷ USD

Baoquocte.vn. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đã có bước tiến quan trọng, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia.
Nga phát triển tổ hợp phòng không mới - 'Khắc tinh' của các mục tiêu bay thấp

Nga phát triển tổ hợp phòng không mới - 'Khắc tinh' của các mục tiêu bay thấp

Baoquocte.vn. Nhà máy cơ điện Kupol của Nga đã bắt đầu phát triển tổ hợp phòng không tầm ngắn Tor được tích hợp những giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất.
Tổng thống Ukraine tiếp tục mang thông điệp 'vũ khí và tiền' đến Thượng đỉnh NATO, Anh tặng 'quà'

Tổng thống Ukraine tiếp tục mang thông điệp 'vũ khí và tiền' đến Thượng đỉnh NATO, Anh tặng 'quà'

Baoquocte.vn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này cần thêm vũ khí và tài chính để phòng vệ trước Nga.
Kỷ niệm tròn 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Kỷ niệm tròn 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Baoquocte.vn. Tối nay (30/6), Lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu sẽ được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu ...
Tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Bỉ

Tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Bỉ

Baoquocte.vn. Ngày 28/6, tại Thủ đô Brussels (Bỉ), đã diễn ra Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Bỉ năm 2022 với chủ đề 'Kinh doanh với Việt ...
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển tài năng năm 2022

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển tài năng năm 2022

Baoquocte.vn. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn, phương thức xét tuyển tài năng năm 2022.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và những mốc thời gian quan trọng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và những mốc thời gian quan trọng

Baoquocte.vn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sắp diễn ra, dưới đây là các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý.
Đã có điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển của Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Đã có điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển của Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức ưu tiên xét tuyển.
Hà Nội không thu bất cứ khoản nào khi học sinh lớp 10 nhập học, chậm nhất 9/7 công bố điểm thi

Hà Nội không thu bất cứ khoản nào khi học sinh lớp 10 nhập học, chậm nhất 9/7 công bố điểm thi

Baoquocte.vn. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các nhà trường không được thu bất cứ khoản đóng góp nào khi học sinh lớp 10 nhập học.
Việt Nam-Hungary: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Việt Nam-Hungary: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Baoquocte.vn. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Hungary.
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Lối sống thực dụng làm nảy sinh nhiều vấn đề trong văn hóa ứng xử gia đình

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Lối sống thực dụng làm nảy sinh nhiều vấn đề trong văn hóa ứng xử gia đình

Baoquocte.vn. ĐBQH. Bùi Hoài Sơn cho rằng, kinh tế thị trường với lối sống thực dụng cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề trong văn hóa ứng xử gia đình.
'Giữ lửa' hạnh phúc gia đình, 'thắp sáng' sức mạnh dân tộc

'Giữ lửa' hạnh phúc gia đình, 'thắp sáng' sức mạnh dân tộc

Baoquocte.vn. Sau đại dịch, mỗi gia đình là những nhân tố nòng cốt, đóng góp vào sự chuyển mình phục hồi của đất nước, 'thắp sáng' sức mạnh quốc gia dân tộc.
Quảng Trị: Bắt đối tượng lên vùng biên vận chuyển trái phép 618 viên ma túy

Quảng Trị: Bắt đối tượng lên vùng biên vận chuyển trái phép 618 viên ma túy

Baoquocte.vn. Ngày 28/6, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Covid-19 ngày 29/6: Gần 9.400 ca khỏi bệnh, 777 F0 mới và tăng lên 49 bệnh nhân nặng

Covid-19 ngày 29/6: Gần 9.400 ca khỏi bệnh, 777 F0 mới và tăng lên 49 bệnh nhân nặng

Baoquocte.vn. Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 29/6 của Bộ Y tế cho biết có 777 ca mắc Covid-19 mới; gần 9.400 bệnh nhân khỏi và không có F0 tử vong.
Điểm lại những hiện tượng thời tiết cực đoan nửa đầu năm nay

Điểm lại những hiện tượng thời tiết cực đoan nửa đầu năm nay

Baoquocte.vn. Nửa đầu năm nay, trên khắp thế giới, hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, lũ lụt đã xảy ra.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/6): Hà Nội, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ; Bắc Bộ mưa vừa mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/6): Hà Nội, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ; Bắc Bộ mưa vừa mưa to đến rất to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; Bắc Bộ mưa vừa mưa to đến rất to và dông.
Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh thành bão

Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh thành bão

Baoquocte.vn. Hồi 7h ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km.
Phát hiện mới giúp điều trị tổn thương não ở trẻ sơ sinh

Phát hiện mới giúp điều trị tổn thương não ở trẻ sơ sinh

Baoquocte.vn. Phát hiện mới được đánh giá là đặt nền móng cho việc phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả tổn thương não ở trẻ sơ sinh.
Covid-19: Chuyển điều tra vi phạm tại CDC Đà Nẵng

Covid-19: Chuyển điều tra vi phạm tại CDC Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Đã có kết luận việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Đà Nẵng.
Hàn Quốc lần đầu tiên sản xuất vaccine phòng Covid-19

Hàn Quốc lần đầu tiên sản xuất vaccine phòng Covid-19

Baoquocte.vn. Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên do SK Bioscience phối hợp với Đại học Y khoa Washington (Mỹ) phát triển.
Không ai được bảo vệ hoàn toàn trước biến thể BA.5

Không ai được bảo vệ hoàn toàn trước biến thể BA.5

Baoquocte.vn. Một biến thể phụ của Omicron đang dần chiếm lĩnh thế giới - BA.5. Các nhà khoa học dự đoán, BA.5 sẽ gây ra hầu hết các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong thời gian ...
Triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron BA.5

Triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron BA.5

Baoquocte.vn. Dòng virus BA.5 thuộc biến thể Omicron chủ yếu tác động tới đường hô hấp trên, khiến người bệnh sốt, ớn lạnh, mất khứu giác, ho, nghẹt mũi, sổ mũi…
Những lưu ý khi dùng retinol trị nám, chống lão hóa mà chị em ‘rần rần’ săn đón

Những lưu ý khi dùng retinol trị nám, chống lão hóa mà chị em ‘rần rần’ săn đón

Baoquocte.vn. Các loại kem chứa retinol thời gian qua được chị em ‘rần rần’ săn đón với khả năng cải thiện làn da đáng kể.
Phiên bản di động