Đại hội XIII của Đảng:

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ

Yến Nguyệt
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa nhận định, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến. (Nguồn: TTBC Quốc hội)

Một trong những điểm mới của văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XIII của Đảng là đặt ra vấn đề "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Bà suy nghĩ gì về điểm mới này?

Tôi rất ấn tượng đối với nội dung "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì Đại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu định hướng 5 năm, 10 năm, mà còn đưa ra tầm định hướng đến năm 2045 với những mục tiêu gắn với hai dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Trước hết, ý nghĩa của việc đưa nội dung khát vọng vào văn kiện Đại hội Đảng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu hạnh phúc cho người dân và khát vọng phát triển đất nước theo lộ trình cụ thể: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bên cạnh đó, ý nghĩa còn nằm ở tính nhân văn, vì mục tiêu xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta chính là phụng sự nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Thực tế cho thấy, trong các nghị quyết của Đảng, nhân dân luôn được đặt ở vị trí chủ thể; nhưng đến Đại hội XIII, vai trò của nhân dân được xem xét một cách hài hoà ở cả hai phương diện: “dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đây sẽ là động lực để người dân phát huy cao độ tinh thần cống hiến hết mình vì đất nước phồn vinh.

Tất cả những ý nghĩa ấy đòi hỏi mục tiêu "hạnh phúc của người dân" cần được đo lường bằng những tiêu chí về giá trị vật chất và tinh thần. Chẳng hạn, bên cạnh tiêu chí thu nhập cần có các tiêu chí về mức độ hài lòng, môi trường sống, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội... Hạnh phúc của người dân phải trở thành chỉ số đo lường chất lượng cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo bà, để hiện thực hoá khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, yếu tố văn hoá, yếu tố con người có vai trò gì?

Tôi cho rằng, giá trị văn hoá nằm ngay ở nội hàm “khát vọng”. Đối với mỗi người, khát vọng chính là động lực để cống hiến; đối với một quốc gia, khát vọng chính là động lực để phát triển. Một khi khát vọng của mỗi cá nhân được khơi dậy sẽ tạo được sự cộng hưởng, làm nên sức mạnh của cả cộng đồng, cả dân tộc. Đó là vấn đề của văn hoá, là sức mạnh được kết tinh bởi giá trị, tiềm năng, thế mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam.

Cùng với văn hoá, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chịu sự chi phối của nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực thực tế, hội đủ ba yếu tố: thể lực, trí lực và tâm lực. Con người có trí tuệ, có hoài bão, có khát vọng chính là chủ nhân tạo ra giá trị mới cho xã hội, hình thành sức bật mới cho đất nước, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc trong tương lai gần.

Như vậy, với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần phải nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng và vai trò to lớn của văn hóa, của nguồn lực con người trong sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại 4.0 này.

Vậy làm sao để có được nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, từng bước hiện thực hoá khát vọng?

Việc hiện thực hoá mục tiêu này không thể thành công nếu thiếu nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, hội tụ trí lực, thể lực và tâm lực, có ý chí và khát vọng. Mà nguồn nhân lực này chính là sản phẩm của giáo dục đào tạo, cũng như kết tinh của văn hóa Việt Nam.

Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, con người Việt Nam phát triển toàn diện phải là con người có lý tưởng sống, có ý thức trách nhiệm, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, thể hiện qua phẩm chất năng lực của công dân toàn cầu.

Nguồn nhân lực chất lượng phải bao gồm cả thể lực, trí lực và tâm lực. Theo đó, đầu tư cho giáo dục và văn hóa nhất định phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh và khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu chúng ta đang hướng tới.

Bà từng đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ tư vấn văn hóa giáo dục. Ý tưởng này đến từ đâu, thưa bà?

Thực ra, ý kiến ấy chủ yếu xuất phát từ mong muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hoá, giáo dục đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tôi cũng biết, hiện nay Chính phủ đã có Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khi bàn tới chất lượng nguồn nhân lực, chúng ta sẽ thấy ngay, đây không chỉ là sản phẩm của giáo dục đào tạo, mà trong đó phải có cả yếu tố văn hóa. Rồi mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục như thế nào, đó cũng là điều cần trăn trở.

Trên thực tế, chúng ta nói nhiều về quan điểm coi văn hoá “là nền tảng tinh thần của xã hội”, còn giáo dục “là quốc sách hàng đầu”. Bảo vệ giá trị văn hoá là giữ được hồn cốt dân tộc, còn phát triển giáo dục đúng hướng là tăng cường sức mạnh của nguồn nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, dường như sự đầu tư cho văn hóa và giáo dục vẫn chưa đúng tầm.

Chúng ta không thể đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, cũng không thể bằng mọi giá để chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng GDP và thu nhập bình quân đầu người. Bởi muốn phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải nằm ở yếu tố con người, ở các giá trị văn hóa cốt lõi.

Nhiều vấn đề đang đặt ra tác động tiêu cực đến nhân cách con người Việt Nam hiện nay như tình trạng đảo lộn về hệ giá trị, bệnh thành tích, thiếu trung thực, những giá trị lệch chuẩn lên ngôi, làm suy thoái các giá trị văn hóa truyền thống… có một phần nguyên nhân do tăng trưởng nóng, do sự lệch lạc trong phát triển kinh tế thị trường.

Việc đề nghị thành lập thêm Tổ tư vấn Văn hoá, Giáo dục bên cạnh Tổ tư vấn Kinh tế, hay là vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, suy cho cùng cũng chỉ hướng tới mong muốn Chính phủ cần có những quyết sách đúng đắn hơn, kịp thời hơn trong phát triển văn hoá, giáo dục.

Xin cảm ơn bà!

Một thế hệ học trò đang hào hứng với chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong giáo dục: Người thầy phải đặt mình ở vị trí tiên phong
ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Covid-19 như phép thử về lòng tin của nhân dân vào Đảng
Sách giáo khoa mới lớp 1: Sau học kì I, học sinh đọc trơn tru, giáo viên đỡ 'ngạt thở'?
Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng những chính sách của Đảng nhằm đổi mới sáng tạo
TIN LIÊN QUAN

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 18/01/2022 13:30 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+16,325 2,045,290
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 204 512,896
Bình Dương 59 292,034
Đồng Nai 55 99,377
Hà Nội 2,955 91,573
Tây Ninh 316 86,512
Khánh Hòa 556 58,104
Cà Mau 403 52,876
Vĩnh Long 340 51,143
Đồng Tháp 61 46,646
Cần Thơ 114 43,736
Long An 39 41,179
Bình Phước 609 41,026
Trà Vinh 472 35,382
An Giang 59 35,155
Tiền Giang 42 35,026
Bạc Liêu 106 33,996
Bến Tre 588 33,197
Kiên Giang 113 32,180
Sóc Trăng 82 31,884
Bà Rịa – Vũng Tàu 188 29,683
Bình Thuận 82 28,148
Bình Định 640 26,832
Hải Phòng 638 21,284
Đà Nẵng 924 19,965
Bắc Ninh 486 18,034
Thừa Thiên Huế 262 18,009
Hậu Giang 95 14,544
Đắk Lắk 413 14,381
Lâm Đồng 220 12,975
Thanh Hóa 358 12,941
Hưng Yên 675 11,243
Bắc Giang 259 10,829
Hà Giang 121 10,495
Nghệ An 174 10,301
Quảng Ngãi 331 9,658
Quảng Nam 220 9,593
Gia Lai 100 8,950
Phú Yên 106 8,902
Quảng Ninh 346 8,340
Hải Dương 262 7,360
Đắk Nông 158 6,970
Ninh Thuận 35 6,445
Vĩnh Phúc 253 6,152
Nam Định 204 6,009
Quảng Bình 80 4,792
Phú Thọ 145 4,719
Thái Bình 133 4,657
Thái Nguyên 239 4,644
Hòa Bình 185 4,198
Hà Nam 98 3,938
Quảng Trị 40 3,416
Lạng Sơn 92 2,750
Sơn La 63 2,642
Ninh Bình 77 2,344
Tuyên Quang 144 2,197
Hà Tĩnh 0 2,140
Lào Cai 66 1,624
Yên Bái 65 1,600
Kon Tum 61 1,546
Điện Biên 55 1,409
Cao Bằng 19 1,193
Bắc Kạn 14 723
Lai Châu 26 631
Yến Nguyệt (thực hiện)

Đọc thêm

Nhìn lại quan hệ Việt Nam-Trung Quốc năm 2021

Nhìn lại quan hệ Việt Nam-Trung Quốc năm 2021

Baoquocte.vn. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2022), Báo Thế giới & Việt Nam xin điểm lại một số nét nổi bật trong hợp ...
Đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững và thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững và thực chất

Baoquocte.vn. Đồng chí Nguyễn Thanh Long gửi đến nhân dân Trung Quốc bài phát biểu chúc mừng bằng hình thức ghi hình nhân kỷ niệm 72 năm quan hệ Việt Nam-Trung ...
Chung kết cuộc thi Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số

Chung kết cuộc thi Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số

Baoquocte.vn. Chung kết cuộc thi 'Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số' đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 19/1/2022: Tuổi Tuất được nâng đỡ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 19/1/2022: Tuổi Tuất được nâng đỡ

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 19/1/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,...
Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Power hôm nay 18/1/2022. xổ số Power

Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Power hôm nay 18/1/2022. xổ số Power

Baoquocte.vn. Vietlott 18/1. Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/1/2022 từ trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hà Nội.
Lịch âm 19/1, xem âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 19/1/2022 tốt hay xấu?

Lịch âm 19/1, xem âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 19/1/2022 tốt hay xấu?

Baoquocte.vn. Lịch âm 19/1. âm lịch hôm nay 19/1. Xem âm lịch hôm nay ngày 19/1/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 19 tháng 1 năm 2022 hôm nay.
Mô hình cân bằng giữa mở cửa kinh tế và kiểm soát đại dịch, kinh nghiệm từ Australia

Mô hình cân bằng giữa mở cửa kinh tế và kiểm soát đại dịch, kinh nghiệm từ Australia

Baoquocte.vn. Tờ The Conversation phân tích về mô hình cân bằng giữa mở cửa kinh tế và kiểm soát đại dịch, chỉ ra những rủi ro và cách thức quản lý ...
Thái Lan phát hiện loài nhện mới có kích thước lớn, làm tổ trong thân tre vỡ

Thái Lan phát hiện loài nhện mới có kích thước lớn, làm tổ trong thân tre vỡ

Baoquocte.vn. Một loài nhện mới, thuộc nhóm tarantula đã được phát hiện ở Thái Lan, có đặc tính kỳ lạ là sống bên trong các thân cây tre.
Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. Mỗi quốc gia có tập quán ôm hôn trong giao tiếp xã giao khác nhau. Tùy hoàn cảnh và văn hóa, phong tục để có cử chỉ ôm hôn phù ...
Chân dung cô gái người Ê Đê giành ngôi vị cao nhất Miss Eco Vietnam 2022

Chân dung cô gái người Ê Đê giành ngôi vị cao nhất Miss Eco Vietnam 2022

Baoquocte.vn. Trải qua nhiều ngày thi với những hoạt động phụ, thí sinh người dân tộc Ê Đê H Cúc ÊBan đã đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Eco Vietnam ...
Chung kết cuộc thi Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số

Chung kết cuộc thi Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số

Baoquocte.vn. Chung kết cuộc thi 'Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số' đã diễn ra thành công tốt đẹp.
TP. Hồ Chí Minh: Nếu cha mẹ chưa đồng thuận, học sinh tiếp tục học trực tuyến sau Tết

TP. Hồ Chí Minh: Nếu cha mẹ chưa đồng thuận, học sinh tiếp tục học trực tuyến sau Tết

Baoquocte.vn. Theo đại diện Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, trường hợp cha mẹ chưa đồng thuận thì học sinh tiếp tục học trực tuyến…
TP. Hồ Chí Minh: Từ 14/2, trẻ mầm non đến lớp 6 sẽ đến trường học trực tiếp?

TP. Hồ Chí Minh: Từ 14/2, trẻ mầm non đến lớp 6 sẽ đến trường học trực tiếp?

Baoquocte.vn. Từ 14/2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ được đến trường học trực tiếp.
Xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp vẫn là chủ đạo

Xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp vẫn là chủ đạo

Baoquocte.vn. Trước thông tin một số trường đại học giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh không khỏi lo lắng.
Chính phủ phê duyệt chương trình mới với chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

Chính phủ phê duyệt chương trình mới với chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

Baoquocte.vn. Chương trình 'Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030' đã được phê duyệt.
Hà Nội: Nhiều phụ huynh đồng tình cho con đi học trực tiếp sau Tết

Hà Nội: Nhiều phụ huynh đồng tình cho con đi học trực tiếp sau Tết

Baoquocte.vn. Sau thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến đề xuất cho toàn bộ học sinh khối 7-12 của Hà Nội đi học trực tiếp sau Tết, nhiều phụ huynh phấn khởi.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 19/1/2022: Tuổi Tuất được nâng đỡ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 19/1/2022: Tuổi Tuất được nâng đỡ

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 19/1/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,...
Lịch âm 19/1, xem âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 19/1/2022 tốt hay xấu?

Lịch âm 19/1, xem âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 19/1/2022 tốt hay xấu?

Baoquocte.vn. Lịch âm 19/1. âm lịch hôm nay 19/1. Xem âm lịch hôm nay ngày 19/1/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 19 tháng 1 năm 2022 hôm nay.
Covid-19 sáng 18/1: Thêm hàng chục nghìn ca mắc mới, tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao, Đà Nẵng gần 1.000 ca trong ngày

Covid-19 sáng 18/1: Thêm hàng chục nghìn ca mắc mới, tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao, Đà Nẵng gần 1.000 ca trong ngày

Baoquocte.vn. Cả nước có hàng nghìn ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến, Hà Nam phát hiện nhiều F0.
Lịch âm 18/1, xem âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 18/1/2022 tốt hay xấu?

Lịch âm 18/1, xem âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 18/1/2022 tốt hay xấu?

Baoquocte.vn. Lịch âm 18/1. âm lịch hôm nay 18/1. Xem âm lịch hôm nay ngày 18/1/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 18 tháng 1 năm 2022 hôm nay.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp 18/1/2022: Tuổi Tỵ tình duyên đẹp

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp 18/1/2022: Tuổi Tỵ tình duyên đẹp

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 18/1/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,...
Covid-19 ở Hà Nội ngày 17/1: Ghi nhận thêm 2.955 ca mắc mới, hơn 50.000 F0 đang điều trị và cách ly

Covid-19 ở Hà Nội ngày 17/1: Ghi nhận thêm 2.955 ca mắc mới, hơn 50.000 F0 đang điều trị và cách ly

Baoquocte.vn. Bản tin Covid-19 Hà Nội ngày 17/1 cho biết Thủ đô ghi nhận 2.955 ca mắc mới; hơn 1,7 triệu người đã tiêm mũi 3, trong đó 1,4 triệu mũi nhắc lại.
Những tác động lên não do Covid-19 ít được biết đến

Những tác động lên não do Covid-19 ít được biết đến

Baoquocte.vn. Covid-19 ảnh hưởng chủ yếu đến đường hô hấp, đặc biệt là phổi. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng có những tác động lên não nhưng ít được biết đến.
Thông tin mới nhất về hiệu quả của liều vaccine Covid-19 thứ 4 đối với biến thể Omicron

Thông tin mới nhất về hiệu quả của liều vaccine Covid-19 thứ 4 đối với biến thể Omicron

Baoquocte.vn. Nghiên cứu của Israel cho thấy liều vaccine Covid-19 thứ 4 không đủ để bảo vệ trước biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Triệu chứng phổ biến nào cho thấy trẻ nhiễm biến thể Omicron?

Triệu chứng phổ biến nào cho thấy trẻ nhiễm biến thể Omicron?

Baoquocte.vn. Theo các bác sĩ ở Anh, các triệu chứng ở trẻ em nhiễm biến thể Omicron là sốt, sổ mũi, ho khàn, gắt tiếng, phát ban.
Người từng mắc Covid-19 và tiêm đủ 2 liều vaccine được bảo vệ lên đến hơn 90%

Người từng mắc Covid-19 và tiêm đủ 2 liều vaccine được bảo vệ lên đến hơn 90%

Baoquocte.vn. Việc tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19 và một lần nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó sẽ đem lại khả năng bảo vệ lên đến 90% trong hơn một năm.
Quốc gia đầu tiên quy định người trưởng thành bắt buộc phải tiêm vaccine Covid-19

Quốc gia đầu tiên quy định người trưởng thành bắt buộc phải tiêm vaccine Covid-19

Baoquocte.vn. Áo sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp đặt quy định bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 đối với người trưởng thành.
Bộ Y tế cho phép các test nhanh Covid-19 nào để xác định ca mắc?

Bộ Y tế cho phép các test nhanh Covid-19 nào để xác định ca mắc?

Baoquocte.vn. Bộ Y tế đã cho các địa phương được sử dụng các test nhanh Covid-19 để xác định ca mắc cũng như tiêu chí xuất viện.
Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Power hôm nay 18/1/2022. xổ số Power

Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Power hôm nay 18/1/2022. xổ số Power

Baoquocte.vn. Vietlott 18/1. Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/1/2022 từ trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hà Nội.
XSMB 18/1, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/1/2022. dự đoán xsmb 18/1

XSMB 18/1, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/1/2022. dự đoán xsmb 18/1

Baoquocte.vn. XSMB 18/1. trực tiếp xổ số miền Bắc 18/1/2022. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ 3. xổ số hôm nay 18/1/2021. KQXSMB.
XSMN 18/1, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/1/2022. số miền nam

XSMN 18/1, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/1/2022. số miền nam

Baoquocte.vn. XSMN 18/1. trực tiếp xổ số miền Nam 18/1/2022. kết quả xổ số miền Nam hôm nay. xổ số miền Nam thứ 3. xổ số hôm nay 18/1/2022. xo so mien nam. KQXSMN
XSMT 18/1, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/1/2022

XSMT 18/1, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/1/2022

Baoquocte.vn. XSMT 18/1. trực tiếp xổ số miền Trung 18/1/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 3. xổ số hôm nay 18/1/2022. KQXSMT
XSBL 18/1, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 18/1/2022. KQXSBL thứ 3

XSBL 18/1, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 18/1/2022. KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 18/1. Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu nhanh nhất hôm nay - XSBL 18/1/2021. KQSXBL. ket qua xo so Bac Lieu.
XSVT 18/1, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 18/1/2022. KQXSVT thứ 3

XSVT 18/1, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 18/1/2022. KQXSVT thứ 3

Baoquocte.vn. XSVT 18/1. Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất hôm nay - XSVT 18/1/2022. KQXSVT . ket qua xo so Vung Tau.
Phiên bản di động