Đại hội XIII của Đảng:

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ

Yến Nguyệt
Theo dõi TGVN trên
TGVN. ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa nhận định, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến. (Nguồn: TTBC Quốc hội)

Một trong những điểm mới của văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XIII của Đảng là đặt ra vấn đề "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Bà suy nghĩ gì về điểm mới này?

Tôi rất ấn tượng đối với nội dung "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì Đại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu định hướng 5 năm, 10 năm, mà còn đưa ra tầm định hướng đến năm 2045 với những mục tiêu gắn với hai dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Trước hết, ý nghĩa của việc đưa nội dung khát vọng vào văn kiện Đại hội Đảng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu hạnh phúc cho người dân và khát vọng phát triển đất nước theo lộ trình cụ thể: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bên cạnh đó, ý nghĩa còn nằm ở tính nhân văn, vì mục tiêu xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta chính là phụng sự nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Thực tế cho thấy, trong các nghị quyết của Đảng, nhân dân luôn được đặt ở vị trí chủ thể; nhưng đến Đại hội XIII, vai trò của nhân dân được xem xét một cách hài hoà ở cả hai phương diện: “dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đây sẽ là động lực để người dân phát huy cao độ tinh thần cống hiến hết mình vì đất nước phồn vinh.

Tất cả những ý nghĩa ấy đòi hỏi mục tiêu "hạnh phúc của người dân" cần được đo lường bằng những tiêu chí về giá trị vật chất và tinh thần. Chẳng hạn, bên cạnh tiêu chí thu nhập cần có các tiêu chí về mức độ hài lòng, môi trường sống, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội... Hạnh phúc của người dân phải trở thành chỉ số đo lường chất lượng cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo bà, để hiện thực hoá khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, yếu tố văn hoá, yếu tố con người có vai trò gì?

Tôi cho rằng, giá trị văn hoá nằm ngay ở nội hàm “khát vọng”. Đối với mỗi người, khát vọng chính là động lực để cống hiến; đối với một quốc gia, khát vọng chính là động lực để phát triển. Một khi khát vọng của mỗi cá nhân được khơi dậy sẽ tạo được sự cộng hưởng, làm nên sức mạnh của cả cộng đồng, cả dân tộc. Đó là vấn đề của văn hoá, là sức mạnh được kết tinh bởi giá trị, tiềm năng, thế mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam.

Cùng với văn hoá, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chịu sự chi phối của nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực thực tế, hội đủ ba yếu tố: thể lực, trí lực và tâm lực. Con người có trí tuệ, có hoài bão, có khát vọng chính là chủ nhân tạo ra giá trị mới cho xã hội, hình thành sức bật mới cho đất nước, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc trong tương lai gần.

Như vậy, với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần phải nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng và vai trò to lớn của văn hóa, của nguồn lực con người trong sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại 4.0 này.

Vậy làm sao để có được nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, từng bước hiện thực hoá khát vọng?

Việc hiện thực hoá mục tiêu này không thể thành công nếu thiếu nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, hội tụ trí lực, thể lực và tâm lực, có ý chí và khát vọng. Mà nguồn nhân lực này chính là sản phẩm của giáo dục đào tạo, cũng như kết tinh của văn hóa Việt Nam.

Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, con người Việt Nam phát triển toàn diện phải là con người có lý tưởng sống, có ý thức trách nhiệm, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, thể hiện qua phẩm chất năng lực của công dân toàn cầu.

Nguồn nhân lực chất lượng phải bao gồm cả thể lực, trí lực và tâm lực. Theo đó, đầu tư cho giáo dục và văn hóa nhất định phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh và khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu chúng ta đang hướng tới.

Bà từng đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ tư vấn văn hóa giáo dục. Ý tưởng này đến từ đâu, thưa bà?

Thực ra, ý kiến ấy chủ yếu xuất phát từ mong muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hoá, giáo dục đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tôi cũng biết, hiện nay Chính phủ đã có Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khi bàn tới chất lượng nguồn nhân lực, chúng ta sẽ thấy ngay, đây không chỉ là sản phẩm của giáo dục đào tạo, mà trong đó phải có cả yếu tố văn hóa. Rồi mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục như thế nào, đó cũng là điều cần trăn trở.

Trên thực tế, chúng ta nói nhiều về quan điểm coi văn hoá “là nền tảng tinh thần của xã hội”, còn giáo dục “là quốc sách hàng đầu”. Bảo vệ giá trị văn hoá là giữ được hồn cốt dân tộc, còn phát triển giáo dục đúng hướng là tăng cường sức mạnh của nguồn nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, dường như sự đầu tư cho văn hóa và giáo dục vẫn chưa đúng tầm.

Chúng ta không thể đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, cũng không thể bằng mọi giá để chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng GDP và thu nhập bình quân đầu người. Bởi muốn phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải nằm ở yếu tố con người, ở các giá trị văn hóa cốt lõi.

Nhiều vấn đề đang đặt ra tác động tiêu cực đến nhân cách con người Việt Nam hiện nay như tình trạng đảo lộn về hệ giá trị, bệnh thành tích, thiếu trung thực, những giá trị lệch chuẩn lên ngôi, làm suy thoái các giá trị văn hóa truyền thống… có một phần nguyên nhân do tăng trưởng nóng, do sự lệch lạc trong phát triển kinh tế thị trường.

Việc đề nghị thành lập thêm Tổ tư vấn Văn hoá, Giáo dục bên cạnh Tổ tư vấn Kinh tế, hay là vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, suy cho cùng cũng chỉ hướng tới mong muốn Chính phủ cần có những quyết sách đúng đắn hơn, kịp thời hơn trong phát triển văn hoá, giáo dục.

Xin cảm ơn bà!

Một thế hệ học trò đang hào hứng với chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong giáo dục: Người thầy phải đặt mình ở vị trí tiên phong
ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Covid-19 như phép thử về lòng tin của nhân dân vào Đảng
Sách giáo khoa mới lớp 1: Sau học kì I, học sinh đọc trơn tru, giáo viên đỡ 'ngạt thở'?
Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng những chính sách của Đảng nhằm đổi mới sáng tạo
TIN LIÊN QUAN
Yến Nguyệt
(thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng bị nhấn sâu, trong nước chính thức mất mốc 55 triệu đồng?

Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng bị nhấn sâu, trong nước chính thức mất mốc 55 triệu đồng?

Vẫn chưa thể trụ vững trước nhiều yếu tố bất lợi, giá vàng thế giới lần thứ hai mất mốc 1.700 USD, trong nước tụt xuống dưới 55 triệu đồng.
Những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 cần lưu ý những điểm sau.
Mỹ phát triển hệ thống kết hợp với F-35 đánh chặn tên lửa siêu âm Nga

Mỹ phát triển hệ thống kết hợp với F-35 đánh chặn tên lửa siêu âm Nga

Theo chuyên gia Mỹ, chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ năm F-35 Lightning II kết hợp với hệ thống phòng không có thể phát hiện tên lửa siêu ...
Nhà thám hiểm lập kỷ lục lặn đến điểm sâu nhất thế giới

Nhà thám hiểm lập kỷ lục lặn đến điểm sâu nhất thế giới

Nhà thám hiểm người Mỹ gốc Anh, ông Richard Garriot, 59 tuổi, vừa trở thành người đầu tiên chạm đến điểm sâu nhất thế giới.
XSĐN 10/3 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/3/2021 - SXĐN 10/3 - KQXSĐN thứ 4

XSĐN 10/3 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/3/2021 - SXĐN 10/3 - KQXSĐN thứ 4

XSĐN 10/3. Xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2021. Xo so Đồng Nai. KQXSĐN 10/3. KQXSĐN.
Sở giao dịch chứng khoán cùng 'Rung chuông vì Bình đẳng giới'

Sở giao dịch chứng khoán cùng 'Rung chuông vì Bình đẳng giới'

106 sở giao dịch chứng khoán trên thế giới, trong đó có Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã cùng 'Rung chuông vì Bình đẳng giới'.
Du lịch Việt Nam bàn các phương án mở lại thị trường quốc tế

Du lịch Việt Nam bàn các phương án mở lại thị trường quốc tế

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã bàn đến các phương án, sẵn sàng cho việc mở lại thị trường du lịch quốc tế nửa cuối năm 2021.
Vấn đề Đài Loan: Mỹ 'đối đáp' Trung Quốc sau khi bị cảnh báo rút lại 'những động thái nguy hiểm'

Vấn đề Đài Loan: Mỹ 'đối đáp' Trung Quốc sau khi bị cảnh báo rút lại 'những động thái nguy hiểm'

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ giữ nguyên lập trường sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng phòng vệ đầy đủ.
Hải quân Mỹ 'lo ngại' nhưng vẫn sẵn sàng đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông và các khu vực khác

Hải quân Mỹ 'lo ngại' nhưng vẫn sẵn sàng đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông và các khu vực khác

Mỹ lo ngại trước sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc nhưng vẫn tiếp tục thách thức các hành động của nước này ở châu Á-Thái Bình Dương.
Tiếp nối vai trò Chủ tịch ASEAN từ Việt Nam: Cơ hội và thách thức với Brunei

Tiếp nối vai trò Chủ tịch ASEAN từ Việt Nam: Cơ hội và thách thức với Brunei

Chuyển giao chiếc ghế Chủ tịch ASEAN cho Brunei vào tháng 11/2020, Việt Nam đồng thời bàn giao chương trình nghị sự liên quan.
Cơ hội du học tại Singapore cho công dân Việt Nam

Cơ hội du học tại Singapore cho công dân Việt Nam

Singapore bắt đầu nhận hồ sơ dự thi học bổng ASEAN dành cho thí sinh Việt Nam năm học 2022.
Ngày 8/3: Người phụ nữ vẫn chịu áp lực từ những khuôn mẫu giới

Ngày 8/3: Người phụ nữ vẫn chịu áp lực từ những khuôn mẫu giới

Cần xem lại các thông điệp truyền thông hay các phong trào củng cố khuôn mẫu giới, những chiến dịch tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ.
Ngày 8/3: Dù bận rộn, người phụ nữ cũng đừng 'bỏ quên' bản thân mình

Ngày 8/3: Dù bận rộn, người phụ nữ cũng đừng 'bỏ quên' bản thân mình

Để mỗi ngày đều là ngày 8/3, người phụ nữ đừng quên cập nhật kiến thức, đừng bỏ quên chính mình vì lý do bận rộn hay kinh tế không cho phép...
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Nữ sinh Huế duyên dáng trong tà áo dài

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Nữ sinh Huế duyên dáng trong tà áo dài

Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày tôn vinh, thể hiện sự yêu thương và trân trọng phái đẹp.
Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư ra viện sau 5 ngày điều trị

Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư ra viện sau 5 ngày điều trị

Sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12A của chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã ổn định, được ra viện.
Tỷ phú Jack Ma: 'Tôi là một người cực kỳ lười biếng từ ngày còn là một đứa trẻ'

Tỷ phú Jack Ma: 'Tôi là một người cực kỳ lười biếng từ ngày còn là một đứa trẻ'

Theo tỷ phú Jack Ma, ông là một người cực kỳ lười biếng từ ngày còn là một đứa trẻ, thậm chí quá lười để phát triển.
Vaccine Covid-19: Tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin chiến thắng đại dịch

Vaccine Covid-19: Tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin chiến thắng đại dịch

Sáng 26/2 là một buổi sáng đáng nhớ đối với nhiều người tình nguyện tham gia tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 giai đoạn 2 ở Việt Nam.
Lịch âm 10/3 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 10/3/2021

Lịch âm 10/3 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 10/3/2021

Lịch âm 10/3. Âm lịch hôm nay 10/3. Xem âm lịch hôm nay ngày 10/3/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 10 tháng 3 năm 2021 hôm nay.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10/3: Tuổi Dần tình duyên gập ghềnh, tuổi Tuất có quý nhân giúp đỡ

Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 10/3: Tuổi Dần tình duyên gập ghềnh, tuổi Tuất có quý nhân giúp đỡ

Tử vi hôm nay 10/3/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Lịch âm 9/3 - Xem âm lịch hôm nay thứ 3 ngày 9/3/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 9/3/2021

Lịch âm 9/3 - Xem âm lịch hôm nay thứ 3 ngày 9/3/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 9/3/2021

Lịch âm 9/3. Âm lịch hôm nay 9/3. Lich am 9/3. Xem âm lịch hôm nay ngày 9/3/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 9 tháng 3 năm 2021 hôm nay.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 9/3: Tuổi Tý sự nghiệp thuận lợi, tuổi Dần gặp xui xẻo trong công việc

Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 9/3: Tuổi Tý sự nghiệp thuận lợi, tuổi Dần gặp xui xẻo trong công việc

Tử vi hôm nay 9/3/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Nóng lòng phục hồi trong đại dịch, Singapore Airlines thí điểm thẻ thông hành Covid-19 điện tử

Nóng lòng phục hồi trong đại dịch, Singapore Airlines thí điểm thẻ thông hành Covid-19 điện tử

Hãng hàng không Singapore Airlines ngày 8/3 cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm thẻ thông hành Covid-19 điện tử từ tuần tới.
8 tác dụng phụ có thể gặp sau khi tiêm vaccine Covid-19

8 tác dụng phụ có thể gặp sau khi tiêm vaccine Covid-19

Ba loại vaccine Covid-19 hiện đã được phê chuẩn sử dụng ở Mỹ đang mang lại hy vọng về việc kiểm soát đại dịch sau một năm dài khó khăn.
Covid-19 ở Việt Nam sáng 9/3: Không ca mắc mới, 1.920 bệnh nhân bình phục

Covid-19 ở Việt Nam sáng 9/3: Không ca mắc mới, 1.920 bệnh nhân bình phục

Tính đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19, cả nước có 2.524 bệnh nhân.
Việt Nam đảm bảo an toàn cao nhất trong tiêm chủng vaccine Covid-19

Việt Nam đảm bảo an toàn cao nhất trong tiêm chủng vaccine Covid-19

Đảm bảo an toàn cho người tiêm vaccine phòng Covid-19 là ưu tiên cao nhất từ quy trình nhập khẩu đến tiêm tại Việt Nam được giám sát chặt chẽ.
Sáng 8/3: 100 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm vaccine Covid-19

Sáng 8/3: 100 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm vaccine Covid-19

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sẽ có 100 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong sáng 8/3.
Hải Phòng: Xác định 41 người liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh Covid-19

Hải Phòng: Xác định 41 người liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh Covid-19

Đến ngày 7/3 xác định được 41 người liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh Covid-19 từ TP. Hồ Chí Minh về Thái Bình qua sân bay Cát Bi.
Những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm vaccine Covid-19 là gì?

Những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm vaccine Covid-19 là gì?

Cũng như tất cả các vaccine khác, vaccine Covid-19 cũng như là một loại thuốc khi đưa vào cơ thể có thể xảy ra phản ứng nghiêm trọng như phản ứng sốc.
XSĐN 10/3 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/3/2021 - SXĐN 10/3 - KQXSĐN thứ 4

XSĐN 10/3 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/3/2021 - SXĐN 10/3 - KQXSĐN thứ 4

XSĐN 10/3. Xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2021. Xo so Đồng Nai. KQXSĐN 10/3. KQXSĐN.
XSMN 10/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 - SXMN 10/3 - xổ số hôm nay

XSMN 10/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 - SXMN 10/3 - xổ số hôm nay

XSMN 10/3. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 10 tháng 3 năm 2021. KQXSMN thứ 4. SXMN 10/3. KQSXMN.
XSMB 10/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 - SXMB 10/3 - xổ số hôm nay

XSMB 10/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 - SXMB 10/3 - xổ số hôm nay

XSMB 10/3. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 10 tháng 3 năm 2021. KQXSMB thứ 4. SXMB 10/3. KQSXMB.
XSMT 10/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 - SXMT 10/3 - xổ số hôm nay

XSMT 10/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021 - SXMT 10/3 - xổ số hôm nay

XSMT 10/3. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 10 tháng 3 năm 2021. KQXSMT thứ 4. SXMT 10/3. KQSXMT.
XSMN 9/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/3/2021 - SXMN 9/3 - dự đoán XSMN 10/3

XSMN 9/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/3/2021 - SXMN 9/3 - dự đoán XSMN 10/3

XSMN 9/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 9/3/2021. XSMN thứ 3. KQXSMN. SXMN 9/3.
XSMB 9/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/3/2021 - SXMB 9/3 - dự đoán XSMB 10/3

XSMB 9/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/3/2021 - SXMB 9/3 - dự đoán XSMB 10/3

XSMB 9/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 9/3/2021. XSMB thứ 3. KQXSMB. SXMB 9/3.
Phiên bản di động