Đại hội XIII của Đảng:

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ

Yến Nguyệt
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa: Đầu tư cho giáo dục phải tương xứng để tạo ra thế hệ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa nhận định, đầu tư cho giáo dục và văn hóa phải tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh, khát khao cống hiến. (Nguồn: TTBC Quốc hội)

Một trong những điểm mới của văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XIII của Đảng là đặt ra vấn đề "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Bà suy nghĩ gì về điểm mới này?

Tôi rất ấn tượng đối với nội dung "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì Đại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu định hướng 5 năm, 10 năm, mà còn đưa ra tầm định hướng đến năm 2045 với những mục tiêu gắn với hai dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Trước hết, ý nghĩa của việc đưa nội dung khát vọng vào văn kiện Đại hội Đảng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu hạnh phúc cho người dân và khát vọng phát triển đất nước theo lộ trình cụ thể: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bên cạnh đó, ý nghĩa còn nằm ở tính nhân văn, vì mục tiêu xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta chính là phụng sự nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Thực tế cho thấy, trong các nghị quyết của Đảng, nhân dân luôn được đặt ở vị trí chủ thể; nhưng đến Đại hội XIII, vai trò của nhân dân được xem xét một cách hài hoà ở cả hai phương diện: “dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đây sẽ là động lực để người dân phát huy cao độ tinh thần cống hiến hết mình vì đất nước phồn vinh.

Tất cả những ý nghĩa ấy đòi hỏi mục tiêu "hạnh phúc của người dân" cần được đo lường bằng những tiêu chí về giá trị vật chất và tinh thần. Chẳng hạn, bên cạnh tiêu chí thu nhập cần có các tiêu chí về mức độ hài lòng, môi trường sống, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội... Hạnh phúc của người dân phải trở thành chỉ số đo lường chất lượng cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo bà, để hiện thực hoá khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, yếu tố văn hoá, yếu tố con người có vai trò gì?

Tôi cho rằng, giá trị văn hoá nằm ngay ở nội hàm “khát vọng”. Đối với mỗi người, khát vọng chính là động lực để cống hiến; đối với một quốc gia, khát vọng chính là động lực để phát triển. Một khi khát vọng của mỗi cá nhân được khơi dậy sẽ tạo được sự cộng hưởng, làm nên sức mạnh của cả cộng đồng, cả dân tộc. Đó là vấn đề của văn hoá, là sức mạnh được kết tinh bởi giá trị, tiềm năng, thế mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam.

Cùng với văn hoá, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chịu sự chi phối của nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực thực tế, hội đủ ba yếu tố: thể lực, trí lực và tâm lực. Con người có trí tuệ, có hoài bão, có khát vọng chính là chủ nhân tạo ra giá trị mới cho xã hội, hình thành sức bật mới cho đất nước, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc trong tương lai gần.

Như vậy, với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần phải nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng và vai trò to lớn của văn hóa, của nguồn lực con người trong sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại 4.0 này.

Vậy làm sao để có được nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, từng bước hiện thực hoá khát vọng?

Việc hiện thực hoá mục tiêu này không thể thành công nếu thiếu nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, hội tụ trí lực, thể lực và tâm lực, có ý chí và khát vọng. Mà nguồn nhân lực này chính là sản phẩm của giáo dục đào tạo, cũng như kết tinh của văn hóa Việt Nam.

Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, con người Việt Nam phát triển toàn diện phải là con người có lý tưởng sống, có ý thức trách nhiệm, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, thể hiện qua phẩm chất năng lực của công dân toàn cầu.

Nguồn nhân lực chất lượng phải bao gồm cả thể lực, trí lực và tâm lực. Theo đó, đầu tư cho giáo dục và văn hóa nhất định phải có sự tương xứng để tạo nên những thế hệ người Việt trẻ có trí tuệ, bản lĩnh và khát khao cống hiến để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu chúng ta đang hướng tới.

Bà từng đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ tư vấn văn hóa giáo dục. Ý tưởng này đến từ đâu, thưa bà?

Thực ra, ý kiến ấy chủ yếu xuất phát từ mong muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hoá, giáo dục đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tôi cũng biết, hiện nay Chính phủ đã có Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khi bàn tới chất lượng nguồn nhân lực, chúng ta sẽ thấy ngay, đây không chỉ là sản phẩm của giáo dục đào tạo, mà trong đó phải có cả yếu tố văn hóa. Rồi mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục như thế nào, đó cũng là điều cần trăn trở.

Trên thực tế, chúng ta nói nhiều về quan điểm coi văn hoá “là nền tảng tinh thần của xã hội”, còn giáo dục “là quốc sách hàng đầu”. Bảo vệ giá trị văn hoá là giữ được hồn cốt dân tộc, còn phát triển giáo dục đúng hướng là tăng cường sức mạnh của nguồn nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, dường như sự đầu tư cho văn hóa và giáo dục vẫn chưa đúng tầm.

Chúng ta không thể đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, cũng không thể bằng mọi giá để chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng GDP và thu nhập bình quân đầu người. Bởi muốn phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải nằm ở yếu tố con người, ở các giá trị văn hóa cốt lõi.

Nhiều vấn đề đang đặt ra tác động tiêu cực đến nhân cách con người Việt Nam hiện nay như tình trạng đảo lộn về hệ giá trị, bệnh thành tích, thiếu trung thực, những giá trị lệch chuẩn lên ngôi, làm suy thoái các giá trị văn hóa truyền thống… có một phần nguyên nhân do tăng trưởng nóng, do sự lệch lạc trong phát triển kinh tế thị trường.

Việc đề nghị thành lập thêm Tổ tư vấn Văn hoá, Giáo dục bên cạnh Tổ tư vấn Kinh tế, hay là vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, suy cho cùng cũng chỉ hướng tới mong muốn Chính phủ cần có những quyết sách đúng đắn hơn, kịp thời hơn trong phát triển văn hoá, giáo dục.

Xin cảm ơn bà!

Một thế hệ học trò đang hào hứng với chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong giáo dục: Người thầy phải đặt mình ở vị trí tiên phong
ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Covid-19 như phép thử về lòng tin của nhân dân vào Đảng
Sách giáo khoa mới lớp 1: Sau học kì I, học sinh đọc trơn tru, giáo viên đỡ 'ngạt thở'?
Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng những chính sách của Đảng nhằm đổi mới sáng tạo
TIN LIÊN QUAN
Yến Nguyệt (thực hiện)

Đọc thêm

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 22/9/2021: Tuổi Mùi công việc được như ý

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 22/9/2021: Tuổi Mùi công việc được như ý

Baoquocte.vn. Xem tử vi hôm nay 22/9/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/9/2021: Sư Tử thăng tiến trong công việc, Bọ Cạp đừng làm chuyện khuất tất

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/9/2021: Sư Tử thăng tiến trong công việc, Bọ Cạp đừng làm chuyện khuất tất

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 22/9 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Học giả Ấn Độ 'chỉ điểm' những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa New Delhi và AUKUS

Học giả Ấn Độ 'chỉ điểm' những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa New Delhi và AUKUS

Baoquocte.vn. Ấn Độ và AUKUS có nhiều khía cạnh hợp tác tiềm năng, trong đó phải kể đến lĩnh vực công nghệ, quốc phòng, hạt nhân và chuyên môn kỹ thuật.
Việt Nam-Cuba trao đổi về công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Việt Nam-Cuba trao đổi về công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Baoquocte.vn. Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng được cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, sang thăm lại ...
Điện mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Lebanon

Điện mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Lebanon

Baoquocte.vn. Nhân dịp Ngài Najib Mikati được bổ nhiệm làm Thủ tướng nước Cộng hòa Lebanon, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.
Tin thế giới 21/9: Nga nói Mỹ chộp được món hời sau vụ AUKUS; Pháp tìm đến Ấn Độ sau cú sốc bị phản bội? Đức cảnh tỉnh EU

Tin thế giới 21/9: Nga nói Mỹ chộp được món hời sau vụ AUKUS; Pháp tìm đến Ấn Độ sau cú sốc bị phản bội? Đức cảnh tỉnh EU

Baoquocte.vn. Nga nhận định về thỏa thuận AUKUS, quan hệ Pháp-Australia, Mỹ-EU, quan hệ Nga-phương Tây, bầu cử Hạ viện Nga... là một số tin thế giới nổi bật.
Italy tiếp tục viện trợ bổ sung 796.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Italy tiếp tục viện trợ bổ sung 796.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Baoquocte.vn. Chính phủ Italy thông báo quyết định viện trợ bổ sung 796.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Baoquocte.vn. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được EU công bố gần như trùng khớp thời gian với AUKUS. Chiến lược này có gì đặc biệt? Báo TG&VN phân tích.
Covid-19 ở Việt Nam tối 21/9: 11.692 ca mắc mới, hơn 11.000 người khỏi bệnh; triển khai mua vaccine Abdala của Cuba

Covid-19 ở Việt Nam tối 21/9: 11.692 ca mắc mới, hơn 11.000 người khỏi bệnh; triển khai mua vaccine Abdala của Cuba

Baoquocte.vn. Theo Bản tin Covid-19 của Bộ Y tế, trong ngày, tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố ghi nhận 240 ca tử vong.
Việt Nam-Cuba thúc đẩy hợp tác trên 18 lĩnh vực

Việt Nam-Cuba thúc đẩy hợp tác trên 18 lĩnh vực

Baoquocte.vn. Kế hoạch hành động gồm các nội dung hợp tác cụ thể, thuộc 18 lĩnh vực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hơp tác toàn diện ...
Trung thu mùa Covid-19 là lúc chúng ta học cách sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn

Trung thu mùa Covid-19 là lúc chúng ta học cách sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn

Baoquocte.vn. Trẻ không chỉ cần học viết chữ đẹp, làm toán nhanh, học ngôi trường tốt là đủ. Các con cũng không cần món đồ chơi đắt tiền mỗi dịp Trung thu về.
Trong tuần này, giáo viên sẽ được tập huấn dạy học trực tuyến

Trong tuần này, giáo viên sẽ được tập huấn dạy học trực tuyến

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong tuần này, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn về dạy học trực tuyến cho giáo viên.
Hà Nội sẽ có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh?

Hà Nội sẽ có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh?

Baoquocte.vn. UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí cho học sinh.
Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên theo Đề án 89 có điểm gì đặc biệt?

Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên theo Đề án 89 có điểm gì đặc biệt?

Baoquocte.vn. Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89.
Những tỉnh, thành nào dạy học trực tuyến và qua truyền hình?

Những tỉnh, thành nào dạy học trực tuyến và qua truyền hình?

Baoquocte.vn. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 19/9, cả nước còn 24 tỉnh, thành phải dạy học trực tuyến và qua truyền hình.
Lý do thí sinh đạt 29,5 điểm vẫn trượt đại học

Lý do thí sinh đạt 29,5 điểm vẫn trượt đại học

Baoquocte.vn. Theo Bộ GD&ĐT, trong 61 thí sinh đạt điểm 29,5 trượt đại học, có 60 em chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, chỉ có 1 em đặt 2 nguyện vọng.
Lịch âm 22/9, Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 22/9/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Lịch âm 22/9, Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 22/9/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Baoquocte.vn. Lịch âm 22/9. Âm lịch hôm nay 22/9. Xem âm lịch hôm nay ngày 22/9/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 22 tháng 9 năm 2021 hôm nay.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 22/9/2021: Tuổi Mùi công việc được như ý

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 22/9/2021: Tuổi Mùi công việc được như ý

Baoquocte.vn. Xem tử vi hôm nay 22/9/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.
Covid-19 ở Việt Nam tối 21/9: 11.692 ca mắc mới, hơn 11.000 người khỏi bệnh; triển khai mua vaccine Abdala của Cuba

Covid-19 ở Việt Nam tối 21/9: 11.692 ca mắc mới, hơn 11.000 người khỏi bệnh; triển khai mua vaccine Abdala của Cuba

Baoquocte.vn. Theo Bản tin Covid-19 của Bộ Y tế, trong ngày, tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố ghi nhận 240 ca tử vong.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/9): Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vừa mưa to cục bộ; Hà Nội ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/9): Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vừa mưa to cục bộ; Hà Nội ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết các khu vực mưa dông vài nơi; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ mưa vừa mưa to.
Cuba: Gần 40% dân số được tiêm đầy đủ vaccine Covid-19, thúc đẩy tiêm chủng ở trẻ em

Cuba: Gần 40% dân số được tiêm đầy đủ vaccine Covid-19, thúc đẩy tiêm chủng ở trẻ em

Baoquocte.vn. Theo CNN ngày 19/9, khoảng 39,2% dân số Cuba đã tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19.
Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Baoquocte.vn. Hiện Đà Nẵng có hơn 4.800 người nước ngoài và kiều bào đang cư trú, trong đó, nhiều người đã được tiêm vaccine Covid-19.
Vì sao vaccine Covid-19 không giúp người tiêm được bảo vệ trọn đời?

Vì sao vaccine Covid-19 không giúp người tiêm được bảo vệ trọn đời?

Baoquocte.vn. Một số loại vaccine có tác dụng 5-10 năm, thậm chí bảo vệ trọn đời cho một người khỏi nhiễm bệnh, nhưng vaccine Covid-19 thì không.
Đối tượng nào dễ trở nặng khi nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine?

Đối tượng nào dễ trở nặng khi nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine?

Baoquocte.vn. Nam giới, người cao tuổi, đặc biệt là người ghép thận, mắc bệnh hồng cầu, vẫn có nguy cơ cao phải nhập viện khi nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Yếu tố nào khiến nguy cơ nhiễm Covid-19 của người đã tiêm vaccine tăng?

Yếu tố nào khiến nguy cơ nhiễm Covid-19 của người đã tiêm vaccine tăng?

Baoquocte.vn. Loại vaccine, các biến thể, thời gian sau tiêm và hệ miễn dịch của từng người tác động tới khả năng mắc bệnh.
Mỹ dự kiến mua 500 triệu liều vaccine để cung cấp cho các nước qua cơ chế COVAX

Mỹ dự kiến mua 500 triệu liều vaccine để cung cấp cho các nước qua cơ chế COVAX

Baoquocte.vn. Washington dự định mua 500 triệu liều vaccine Covid-19 của công ty Pfizer để chuyển đến các nước có nhu cầu.
Hội đồng Đạo đức: Chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax

Hội đồng Đạo đức: Chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax

Baoquocte.vn. Hội đồng Đạo đức cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax.
Hà Nội đã tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 4.000 người nước ngoài trong 4 ngày

Hà Nội đã tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 4.000 người nước ngoài trong 4 ngày

Baoquocte.vn. Hà Nội đang nỗ lực với mục tiêu 100% người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được tiêm vaccine Covid-19.
XSMB 22/9/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/9/2021. KQXSMB thứ 4

XSMB 22/9/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/9/2021. KQXSMB thứ 4

Baoquocte.vn. XSMB 22/9/2021. KQSXMB 22/9. xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 22 tháng 9 năm 2021. XSMB thứ 4. xổ số hôm nay. SXMB 22/9.
XSMN 22/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay có quay không? XSMN thứ 4

XSMN 22/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay có quay không? XSMN thứ 4

Baoquocte.vn. XSMN 22/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay 22/9/2021 có quay không? XSMN khi nào mở lại?
XSMT 22/9/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/9/2021. KQXSMT thứ 4

XSMT 22/9/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/9/2021. KQXSMT thứ 4

Baoquocte.vn. XSMT 22/9/2021. KQSXMT 22/9. xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 22 tháng 9 năm 2021. XSMT thứ 4. xổ số hôm nay.
Vietlott 21/9/2021, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 21/9/2021. Vietlott Power 6/55 hôm nay

Vietlott 21/9/2021, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 21/9/2021. Vietlott Power 6/55 hôm nay

Baoquocte.vn. Vietlott 21/9 . Báo TGVN sẽ cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Power hôm nay 21/9/2021 từ trường quay. XS Power 655 hom nay. Xo so Vietlott Power 655 hôm nay.
XSMB 21/9/2021, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 21/9/2021. dự đoán XSMB

XSMB 21/9/2021, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 21/9/2021. dự đoán XSMB

Baoquocte.vn. XSMB 21/9. xổ số hôm nay 21/9. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 21/9/2021. XSMB thứ 3. SXMB 21/9.
XSMN 21/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay có quay không? XSMN thứ 3

XSMN 21/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay có quay không? XSMN thứ 3

Baoquocte.vn. XSMN 21/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay 21/9/2021 có quay không? XSMN khi nào mở lại?
Phiên bản di động