Để bảo vệ đất nước từ xa tốt nhất

Phương Minh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Dành cả sự nghiệp của mình phụng sự ngành ngoại giao của đất nước, ngoại giao, nói một cách nào đó, chính là cuộc đời ông - nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. Khí thế mới của Ngành, nhất là sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, hòa cùng khí thế mới của đất nước gợi lên trong ông nhiều điều về con đường đối ngoại mà ta đã đang và sẽ bước tới,…
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. (Ảnh: NVCC)
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. (Ảnh: NVCC)

Thưa Đại sứ, có lẽ như với nhiều người, bài phát biểu chỉ đạo sâu sắc tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gợi lên trong Đại sứ nhiều điều tâm đắc?

Vị thế, năng lực của Việt Nam, cộng với tầm nhìn đất nước vừa đặt ra những yêu cầu mới, vừa tạo nên tâm thế mới cho đối ngoại. Theo đó, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, lần đầu tiên được tổ chức, là sự kiện rất quan trọng, tổng kết quá khứ, hiện tại và đặt ra tầm nhìn, phương hướng bước tới tương lai.

Về bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, cá nhân tôi xin chia sẻ mấy điều tâm đắc nhất. Trước hết, đó chính là việc đúc kết những bài học đối ngoại trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

Trong đó, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh những bài học như tự chủ, tự cường, hòa hiếu, nhân nghĩa, “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo”, những yếu tố đã làm nên truyền thống lịch sử và văn hóa cũng như truyền thống đối ngoại của Việt Nam.

Thứ hai, bài phát biểu cũng đã khái quát lại chặng đường đối ngoại của nước Việt Nam mới và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân lên những điều quý giá nhất của dân tộc, cùng với các giá trị phổ quát của nhân loại, để kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Theo đó, Tổng Bí thư đã đúc kết và nhấn mạnh năm bài học lớn về đối ngoại, bao gồm dân tộc với thời đại; nguyên tắc với sách lược; đoàn kết và đồng thuận; tổ chức và công tác cán bộ; sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng. Những bài học ấy đã và sẽ tiếp tục là nền tảng cho đối ngoại của Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua cũng như sắp tới.

Thứ ba, đó là những chỉ đạo về phương hướng của đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phát triển chiến lược mới.

Một là, tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới và khi Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa có thể chủ động quan hệ tốt với các nước, nhất là các nước lớn, dù các nước này gia tăng cạnh tranh chiến lược.

Hai là, lợi ích quốc gia là yếu tố được đặt lên trên hết, là tối thượng, nhưng lợi ích quốc gia này cũng sẽ phải dựa trên những nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi và kết hợp hài hòa giữa dân tộc và quốc tế.

Ba là, triển khai đồng bộ các trụ cột đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Cuối cùng, có lẽ là lần đầu tiên Đảng nhấn rất mạnh, đó là đối ngoại phải đi tiên phong, tiên phong trước hết trong gìn giữ và kiến tạo môi trường thuận lợi cho an ninh và phát triển đất nước, nắm bắt từ sớm, nhân lên những cơ hội và phòng ngừa, đẩy lùi thách thức, cũng như tạo thế đan xen lợi ích trong quan hệ, nhất là với các nước láng giềng khu vực, với các nước lớn hay các đối tác chủ chốt.

Như vậy, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư cần được đặt trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước khi hướng tới khát vọng 2030-2045 và khi tâm thế cũng như năng lực của Việt Nam đã lớn hơn nhiều sau 35 năm đổi mới.

Ngoại giao tiên phong tức là phải chủ động tham gia cuộc chơi của thế giới, nhất là câu chuyện tham gia đóng góp vào xây dựng các chuẩn mực ứng xử, các quy định luật pháp và điều kiện mà các nước cùng theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu phương châm 14 chữ với ngành Ngoại giao: “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, cùng phát triển”. Với những kinh nghiệm dày dặn trong cả ngoại giao song phương và đa phương, Đại sứ cảm nhận về ý nghĩa của phương châm này như thế nào?

Cá nhân tôi chỉ xin nêu đậm hai vế “tin cậy” và “cùng phát triển”, là điều cần được hết sức chú ý và tiếp tục nhân lên trong quan hệ với các nước trong thời gian tới.

Thực hiện “cùng phát triển” chính là thể hiện sự đan xen lợi ích, dựa trên nguyên tắc chia sẻ, cùng có lợi. Câu chuyện về “tin cậy” cũng không phải dễ dàng. Trong quan hệ giữa các nước với nhau, bao giờ cũng có song trùng và khác biệt, cơ hội và thách thức, thế thì cần phải làm thế nào để đồng thuận được nhân lên và khác biệt được xử lý hài hòa, thu hẹp, từ đó tạo tin cậy lớn nhất. Đồng thời, quan hệ hợp tác có cái căn bản là phải dựa trên các chuẩn mực ứng xử quốc tế và luật pháp quốc tế.

Việc kết hợp “tin cậy” và “cùng phát triển” là vô cùng quan trọng trong chặng đường đối ngoại sắp tới của Việt Nam.

Nếu chúng ta nhìn lại quá trình mở rộng hội nhập, khi muốn đưa quan hệ của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, chắc chắn càng phải nhân lên sự tin cậy và chia sẻ lợi ích, thu hẹp khác biệt. Nếu có khác biệt phải đối thoại tin cậy, xây dựng với nhau để cùng giải quyết.

Có thể thấy rõ, khí thế mới của ngành Ngoại giao đang hòa vào khí thế mới của đất nước. Sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Đại sứ cảm nhận ra sao tinh thần, khí thế ấy?

Qua kỳ hội nghị ngoại giao lần này, có lẽ có hai điều đọng lại trong mỗi cán bộ ngoại giao, nhất là cán bộ ngoại giao đã gắn bó nhiều năm với Ngành.

Trước hết, đó là trăn trở về góp phần vào việc tiếp tục đưa đất nước phát triển: đất nước vững mạnh hơn, có vị thế hơn, có vai trò và đóng góp quốc tế nhiều hơn. Trăn trở này được thể hiện rất rõ, từ các chủ trương chính sách, phát biểu chỉ đạo hay qua các chuyến thăm đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao, cũng như của các cấp và lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Tiếp đó, là làm sao nắm bắt được cơ hội, khi mà bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những biến chuyển sâu sắc, đan xen cơ hội và thách thức, như sự chuyển dịch địa chiến lược, thay đổi các chuỗi cung ứng, hay cạnh tranh nước lớn, các xu hướng quốc tế trái ngược nhau, các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Việt Nam có khát vọng vươn lên nhưng trong muôn vàn thách thức đó, làm sao biết được đâu là cơ hội, kiến tạo cơ hội, ứng xử như thế nào để có lợi cho quốc gia mà vẫn giữ được tính nguyên tắc của mình và luật pháp quốc tế.

Như vậy, ngoại giao vừa phải phục vụ khát vọng vươn lên của đất nước, phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu, vừa phải kiến tạo, tranh thủ được cơ hội, giảm nhẹ khác biệt. Thời buổi hiện nay, chỉ có tăng cường tốt quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế và sức mạnh của dân tộc thì mới là bảo vệ đất nước từ xa tốt nhất.

Ngoại giao vừa phải phục vụ khát vọng vươn lên của đất nước, phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu, vừa phải kiến tạo, tranh thủ được cơ hội, giảm nhẹ khác biệt.

Theo Đại sứ, “ngoại giao tiên phong” có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

Như trên đã nêu, ngoại giao tiên phong trước hết là nhằm góp phần vào gìn giữ và kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho an ninh và phát triển của Việt Nam. Để làm được điều này, cần phải phát huy vị thế Việt Nam và làm sâu sắc các mối quan hệ, đan xen lợi ích, với láng giềng xung quanh, với các nước lớn, các đối tác chủ chốt.

Ngoại giao tiên phong là làm cho các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp, tạo ra môi trường tốt đẹp, làm tốt công tác dự báo, cả về chiến lược và động thái, dự đoán và nắm bắt được tình hình, những điều có thể tác động đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước.

Tin liên quan
Đại sứ Phạm Quang Vinh: Cần có nhận thức sâu sắc về những thách thức an ninh phi truyền thống Đại sứ Phạm Quang Vinh: Cần có nhận thức sâu sắc về những thách thức an ninh phi truyền thống

Mọi động thái và chuyển dịch của họ phải được dự báo và đánh giá, xem chúng ảnh hưởng tới môi trường hợp tác ở khu vực và liên quan tới Việt Nam ra sao. Tức là nắm cả hai mặt, cơ hội và thách thức, để tham mưu, kiến nghị xử lý.

Hiện nay, nhiều nước chủ trương đề ra những sáng kiến mới về hội nhập khu vực, thương mại - kinh tế, an ninh… Điều này tạo thuận lợi cho môi trường khu vực hay phương hại thêm môi trường an ninh? Tạo thêm động lực liên kết ở khu vực hay cản trở hợp tác? Đây là những câu hỏi về cơ hội và thách thức mà Việt Nam phải dự báo được trước.

Ngoài ra, tôi muốn nhấn mạnh, ngoại giao tiên phong tức là phải chủ động tham gia vào cuộc chơi của thế giới, nhất là câu chuyện tham gia đóng góp vào xây dựng các chuẩn mực ứng xử, các quy định luật pháp và điều kiện mà các nước cùng theo.

Việt Nam tham gia nhiều khuôn khổ khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEM, WTO… Vì vậy, muốn môi trường quốc tế thuận lợi, việc xây dựng các thỏa thuận, hiệp định, chuẩn mực tại các tổ chức cần phải kết hợp hài hòa giữa cái chung dựa trên luật pháp quốc tế và cái riêng là phục vụ lợi ích quốc gia.

Thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh hay bất cứ một cuộc khủng hoảng nào có thể xảy ra chẳng hạn như phức tạp ở Biển Đông, do đó, bắt buộc phải thúc đẩy hợp tác chung tại khu vực. Lực lượng thúc đẩy hợp tác không ai khác chính là các nhà ngoại giao. Hợp tác phòng chống dịch bệnh hay ngoại giao vaccine thời gian qua đã rất thành công, rất quan trọng và thiết yếu cho nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của đất nước ở thời điểm hiện tại.

Chúng ta vừa phải có độc lập tự chủ, vừa phải chủ động hội nhập, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế cũng như luật pháp quốc tế.

5 bài học lớn để Việt Nam tự tin ‘đặt gạch’ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ sau

5 bài học lớn để Việt Nam tự tin ‘đặt gạch’ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ sau

Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đảm nhận thành công nhiệm ...

Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Báo Thế giới & Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết 'Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và ...

(thực hiện)

Bài viết cùng chủ đề

Tết Nguyên đán 2022

Xem nhiều

Đọc thêm

Truyền thông Italy quan tâm chuyến thăm châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Truyền thông Italy quan tâm chuyến thăm châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Baoquocte.vn. Các bài viết tập trung nhấn mạnh kết quả hợp tác tích cực đạt được giữa Việt Nam với các nước châu Âu, nhất là về thương mại và đầu ...
Sắp lên sóng bộ phim truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Sắp lên sóng bộ phim truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Baoquocte.vn. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh ra mắt bộ phim 'Bình minh ...
Tác phẩm 'Hồ Chí Minh toàn tập' được giảng dạy và học tập tại Lào

Tác phẩm 'Hồ Chí Minh toàn tập' được giảng dạy và học tập tại Lào

Baoquocte.vn. Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào đã công bố và hướng dẫn nghiên cứu tác phẩm ‘Hồ Chí Minh toàn tập’ trong công tác giảng dạy ...
Lý do khiến cuộc hôn nhân thứ tư của tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch kết thúc

Lý do khiến cuộc hôn nhân thứ tư của tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch kết thúc

Baoquocte.vn. Đồng loạt nhiều tờ tin tức phương Tây đưa tin về lý do khiến cuộc hôn nhân thứ tư của tỷ phú truyền thông người Mỹ đi đến kết thúc.
Nga phá hủy nhiều căn cứ quân sự ở Donbass, tranh cãi với Ukraine tại ICJ; Phương Tây sớm mệt mỏi vì cuộc chiến?

Nga phá hủy nhiều căn cứ quân sự ở Donbass, tranh cãi với Ukraine tại ICJ; Phương Tây sớm mệt mỏi vì cuộc chiến?

Baoquocte.vn. Theo Politico, người dân Phương Tây có thể sớm cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến ở Ukraine và chuyển trọng tâm sang những vấn đề trong nước.
XSMN 3/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 3/7/2022. xổ số hôm nay

XSMN 3/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 3/7/2022. xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 3/7. xổ số hôm nay 3/7. kết quả xổ số miền Nam 3/7/2022. kết quả xổ số hôm nay ngày 3 tháng 7. xổ số miền Nam chủ nhật. ...
XSMT 3/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 3/7/2022. SXMT 3/7/2022

XSMT 3/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 3/7/2022. SXMT 3/7/2022

Baoquocte.vn. XSMT 3/7. trực tiếp xổ số miền Trung 3/7/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung chủ nhật. xổ số hôm nay 3/7/2022. SXMT 3/7
XSMB 3/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 3/7/2022. dự đoán XSMB

XSMB 3/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 3/7/2022. dự đoán XSMB

Baoquocte.vn. XSMB 3/7. kết quả xổ số miền Bắc 3/7/2022. kết quả xổ số hôm nay ngày 3 tháng 7. xổ số hôm nay 3/7. dự đoán XSMB 3/7. SXMB 3/7
Nhật Bản lần đầu tiết lộ hải trình tàu quân sự Nga trong khu vực

Nhật Bản lần đầu tiết lộ hải trình tàu quân sự Nga trong khu vực

Baoquocte.vn. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 3 tàu khu trục, khinh hạm và tiếp liệu của Nga đã đi qua vùng biển giữa 2 đảo gần Đài Loan và tiến ...
Covid-19 ngày 2/7: Tiếp tục không có F0 tử vong, cả nước đã tiêm hơn 233 triệu liều vaccine

Covid-19 ngày 2/7: Tiếp tục không có F0 tử vong, cả nước đã tiêm hơn 233 triệu liều vaccine

Baoquocte.vn. Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 2/7 cho biết có 730 ca Covid-19, giảm gần 200 ca so với ngày hôm qua.
Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Sự có mặt của hai đoàn Việt Nam tham dự SEDEC 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ là những bước khởi động quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26

Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26

Baoquocte.vn. Hội nghị nhất trí Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 27 sẽ được tổ chức trực tiếp tại Việt Nam trong năm 2023.
Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Baoquocte.vn. Ngày 1/7/2022, tại Học viện Ngoại giao, Viện Biển Đông đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao.
Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam. Hiện 2 công dân được tại ngoại.
Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Baoquocte.vn. Đánh giá về tham gia của Việt Nam tại Khóa họp 50 của HĐNQ LHQ, các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận thông điệp, thành tựu, cam kết của Việt Nam.
Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng Supattanapong Punmeechaow khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường năng lượng Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị các cơ quan hữu quan Ukraine có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, kịp thời đối với nguyện vọng của cộng đồng người Việt.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Baoquocte.vn. Điều 26 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam
Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Baoquocte.vn. Điều 25 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Phiên bản di động