Gỡ vướng cho Luật Đất đai và nhóm luật về đầu tư

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sau khi công bố Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có kết quả rà soát Luật Đất đai với các luật có liên quan, trong đó có nhóm luật về đầu tư.
Gỡ vướng cho Luật Đất đai và nhóm luật về đầu tư
Việc gỡ vướng Luật Đất đai và các luật liên quan sẽ tạo nhiều thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Bốn luật, 10 vấn đề vướng mắc

Qua rà soát 112 bộ luật, luật có mối quan hệ với Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì Luật Đất đai sửa đổi) cho biết, 22 luật trong số này có nội dung, vướng mắc chồng chéo với Luật Đất đai.

22 luật này được chia thành 9 nhóm, trong đó nhóm luật về đầu tư gồm 4 luật: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Công nghệ cao (sửa đổi năm 2014).

Nội dung vướng mắc tập trung vào 10 vấn đề: người sử dụng đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất; tiếp cận đất đai; quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án và kế hoạch sử dụng đất; chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất; đấu giá đầu thấu và chấp thuận chủ trương đầu tư; hình thức giao đất sau khi trúng đầu thầu dự án; thời điểm giao đất, định giá đất sau khi trúng đầu thấu; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; chế độ sử dụng đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tin liên quan
Lực cản từ tư duy làm khó doanh nghiệp Lực cản từ tư duy làm khó doanh nghiệp

Quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là, đối với các luật đã có trong chương trình sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn 2022 - 2024, cần rà soát để sửa đổi, bổ sung để thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai. Đối với các luật chưa có trong chương trình xây dựng luật giai đoạn này, thì sửa đổi ngay trong Luật Đất đai để thống nhất đồng bộ với quy định của Luật Đất đai.

Trong phần phụ lục của báo cáo rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống kê các nội dung vướng mắc, chồng chéo và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Theo đó, chỉ riêng Luật Đầu tư có 8 vấn đề có nội dung vướng mắc, chồng chéo với Luật Đất đai sẽ được giải quyết ở lần sửa đổi này.

Với người sử dụng đất, khoản 7, Điều 5, Luật Đất đai hiện hành sẽ được sửa theo hướng dẫn chiếu đến pháp luật về đầu tư, cụ thể là “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Vấn đề cổ phần, vốn góp chi phối cũng sẽ được sửa đổi để thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Đầu tư.

Với điều kiện giao đất, cho thuê đất, ở Luật Đất đai, thì ký quỹ là biện pháp duy nhất để đảm bảo thực hiện dự án đối với trường hợp nhà đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Nhưng theo quy định của Luật Đầu tư, thì hình thức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư thông qua hai hình thức là ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ.

Đề xuất của cơ quan soạn thảo là sẽ sửa quy định tại Luật Đất đai thành ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, các vướng mắc, chồng chéo về tiếp cận đất đai, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất... cũng được sửa đổi cho thống nhất với Luật Đầu tư.

Vẫn liệt kê, không rõ nội hàm

Một trong những nội dung được nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt trong lần sửa đổi này là nội dung vướng mắc, chồng chéo về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thu hồi đất.

Để xác định sự cần thiết nhà nước phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, Điều 62, Luật Đất đai quy định căn cứ vào thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, thẩm quyền chấp thuận quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Tuy nhiên, căn cứ quy định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư có sự thay đổi (ngoài Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, còn có thẩm quyền của Chính phủ, bộ trưởng...), nên khi triển khai thực hiện còn lúng túng trong việc xác định các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án do Chính phủ hoặc bộ trưởng quyết định.

Mặt khác, việc quy định về thẩm quyền chấp thuận quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đang không thống nhất với các luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị sửa đổi quy định tại Điều 62, Luật Đất đai theo hướng thống nhất quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công.

Từ hướng xử lý trên, Điều 67, Dự thảo quy định về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng gồm 8 khoản. Trong đó, khoản 1 quy định về các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; khoản 2 quy định về các dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; khoản 3 quy định về các dự án được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua sự cần thiết phải thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý đất đai, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản nhận xét, Dự thảo vẫn sử dụng kỹ thuật liệt kê các loại hình dự án, cấp quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; nguồn vốn sử dụng...

Quy định này vẫn giống như Điều 62, Luật Đất đai hiện hành, không làm rõ bản chất, nội hàm của thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, nội hàm của lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Vị chuyên gia này cho rằng, thực tiễn cuộc sống luôn xuất hiện các loại hình dự án mới cần phải thu hồi đất. Kỹ thuật xây dựng pháp luật theo phương pháp liệt kê, “gọi tên” dự án sẽ dẫn đến việc phải sửa luật để bổ sung các loại dự án mới. Đây là nguyên nhân khiến “tuổi thọ” của các luật rất ngắn, chỉ 5-10 năm.

Hạn chế tiếp theo của phương pháp liệt kê là khi thi hành luật phải “sửa chân cho hợp với giày”: phải “nắn chỉnh” dự án để phù hợp với một trong các loại hình dự án được Luật liệt kê mới đủ điều kiện thu hồi đất.

Theo ông Đỉnh, hiện có 3 hình thức đầu tư chủ đạo, gồm đầu tư công theo Luật Đầu tư công, đầu tư PPP theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, đầu tư kinh doanh (có thể gọi là đầu tư vốn tư nhân) theo Luật Đầu tư.

Trong đó, Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư PPP quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; Luật Đầu tư quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội. Mặt khác, theo khoản 1, Điều 12, Luật Đầu tư PPP, Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư một số dự án PPP, nhưng đó không gọi là “dự án quan trọng quốc gia”; thuật ngữ “dự án quan trọng quốc gia” dùng cho các dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công.

Vì thế, để phủ kín các trường hợp ở khoản 1, Điều 67, thì cần sửa từ “Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất” thành “Thực hiện các dự án do Quốc hội chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất”.

Tương tự, hướng xử lý những vướng mắc, chồng chéo với Luật Đầu tư về đấu giá, đấu thầu, chấm dút dự án đầu tư, điều kiện giao đất, cho thuê đất..., theo nhiều ý kiến góp ý, cũng còn cần chỉnh sửa thêm rất nhiều.

Trước khi trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022), Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp chuyên về công tác xây dựng pháp luật tháng 9/2022.

Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc

Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc

Chiều 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của ...

Lần đầu tiên nhóm Bộ tứ họp bàn về vấn đề năng lượng

Lần đầu tiên nhóm Bộ tứ họp bàn về vấn đề năng lượng

Ngày 13/7, bộ trưởng của các nước thành viên nhóm Bộ tứ (Quad- gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ) tiến hành hội nghị ...

Luật Thi đua, khen thưởng chưa bổ sung nhà văn vào nhóm được xét danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'

Luật Thi đua, khen thưởng chưa bổ sung nhà văn vào nhóm được xét danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua chưa bổ sung nhà văn, kiến trúc sư... vào nhóm được xét ...

Nhóm bạn bè Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 nhấn mạnh UNCLOS là ‘hiến pháp của đại dương’

Nhóm bạn bè Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 nhấn mạnh UNCLOS là ‘hiến pháp của đại dương’

Ngày 14/6, tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra buổi chiêu đãi dành cho ...

Năm 2023, Quốc hội sẽ thông qua 12 luật, cho ý kiến 6 luật khác

Năm 2023, Quốc hội sẽ thông qua 12 luật, cho ý kiến 6 luật khác

Chiều 13/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, với 92,77% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua ...

(theo Báo Đầu tư)

Đọc thêm

Triển lãm giáo dục đại học Pháp 'Bienvenue en France' 2022

Triển lãm giáo dục đại học Pháp 'Bienvenue en France' 2022

Baoquocte.vn. Năm nay triển lãm giáo dục đại học Pháp "Bienvenue en France!" do Campus France Vietnam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.
Ngân hàng tái thiết Đức và NovaGroup trao tặng tiết học chuẩn quốc tế trị giá 400.000 Euro

Ngân hàng tái thiết Đức và NovaGroup trao tặng tiết học chuẩn quốc tế trị giá 400.000 Euro

Baoquocte.vn. Ngày 26/9, NovaGroup phối hợp với DEG Impulse – công ty thành viên của Quỹ đầu tư thuộc Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) công bố và giới thiệu Dự ...
Giá vàng hôm nay 27/9, Giá vàng bị trừng phạt, ‘run rẩy’ trước ‘cơn gió lớn’, vàng SJC nối dài đà giảm

Giá vàng hôm nay 27/9, Giá vàng bị trừng phạt, ‘run rẩy’ trước ‘cơn gió lớn’, vàng SJC nối dài đà giảm

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 27/9, Giá vàng bị đè nặng bởi đồng USD mạnh và lợi tức kho bạc Mỹ, triển vọng ảm đạm. Vàng SJC tiếp tục lao dốc.
Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi

Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi

Baoquocte.vn. Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương.
Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru)

Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru)

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru).
Vụ xả súng trường học ở Nga: Nghi phạm là bệnh nhân tâm thần

Vụ xả súng trường học ở Nga: Nghi phạm là bệnh nhân tâm thần

Baoquocte.vn. Một kẻ đã nổ súng tại một trường học ở miền Trung nước Nga khiến 15 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương, sau đó tự sát.
Dự báo: Bão số 4 sẽ đi vào đất liền Trung Trung Bộ, gió vùng tâm bão giật cấp 14-15

Dự báo: Bão số 4 sẽ đi vào đất liền Trung Trung Bộ, gió vùng tâm bão giật cấp 14-15

Baoquocte.vn. Hồi 19h ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông.
Vượt 'bão táp', kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ấn tượng, bí quyết là gì?

Vượt 'bão táp', kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ấn tượng, bí quyết là gì?

Baoquocte.vn. 10,21% là mức tăng trưởng ấn tượng mà Quảng Ninh đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022.
Cơ hội trúng 600 triệu đồng khi gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Cơ hội trúng 600 triệu đồng khi gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Baoquocte.vn. Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại 'Gửi tiền trúng tiền' với 11.010 giải thưởng tiền chuyển khoản, tổng trị giá giải thưởng gần 4 tỷ đồng cho khách hàng ...
Tin thế giới 26/9: Nga không đóng cửa biên giới, bầu cử Italy, Mỹ-Nhật lên tiếng về Eo biển Đài Loan

Tin thế giới 26/9: Nga không đóng cửa biên giới, bầu cử Italy, Mỹ-Nhật lên tiếng về Eo biển Đài Loan

Baoquocte.vn. Nga chỉ trích ‘vụ tấn công khủng bố’ trường học, bầu cử Italy, Malaysia và Indonesia muốn mua UAV Thổ Nhĩ Kỳ…là tin thế giới nổi bật 24 giờ qua.
Giá vàng hôm nay 27/9, Giá vàng bị trừng phạt, ‘run rẩy’ trước ‘cơn gió lớn’, vàng SJC nối dài đà giảm

Giá vàng hôm nay 27/9, Giá vàng bị trừng phạt, ‘run rẩy’ trước ‘cơn gió lớn’, vàng SJC nối dài đà giảm

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 27/9, Giá vàng bị đè nặng bởi đồng USD mạnh và lợi tức kho bạc Mỹ, triển vọng ảm đạm. Vàng SJC tiếp tục lao dốc.
OECD: Xung đột Nga-Ukraine làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát, 'đầu tàu' châu Âu sẽ rơi vào suy thoái

OECD: Xung đột Nga-Ukraine làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát, 'đầu tàu' châu Âu sẽ rơi vào suy thoái

Baoquocte.vn. OECD cảnh báo, nền kinh tế thế giới trong năm tới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với dự báo do hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất không 'thuận buồm xuôi gió'

Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất không 'thuận buồm xuôi gió'

Baoquocte.vn. Công đoàn Canada kêu gọi BoC ngừng tăng lãi suất vì cho rằng một cuộc suy thoái tiềm ẩn sẽ tăng gánh nặng đối với những người lao động.
Hơn 10 toa chở hàng từ Trung Quốc tới Triều Tiên, vận tải đường sắt khôi phục sau 5 tháng tạm dừng

Hơn 10 toa chở hàng từ Trung Quốc tới Triều Tiên, vận tải đường sắt khôi phục sau 5 tháng tạm dừng

Baoquocte.vn. Ngày 26/9, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt qua biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã được nối lại sau 5 tháng tạm dừng.
Nga khóa van khí đốt, người Đức 'đỏ mắt' tìm hàng giá rẻ, mùa Đông lạnh giá khắc nghiệt tới mức nào?

Nga khóa van khí đốt, người Đức 'đỏ mắt' tìm hàng giá rẻ, mùa Đông lạnh giá khắc nghiệt tới mức nào?

Baoquocte.vn. Việc Nga ngừng vô thời hạn đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 khiến giá khí đốt tại Đức tăng vọt, người dân không chỉ sốc với hóa đơn năng lượng...
Bloomberg: Fed tăng lãi suất là 'đòn' nghiêm trọng đánh vào kinh tế toàn cầu

Bloomberg: Fed tăng lãi suất là 'đòn' nghiêm trọng đánh vào kinh tế toàn cầu

Baoquocte.vn. Fed tăng lãi suất nhằm ngăn chặn việc gia tăng lạm phát, khiến thị trường trái phiếu chính phủ sụp đổ.
Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội cao gấp đôi TP.HCM, dòng tiền trở lại khu vực phía Nam, địa ốc công nghiệp sôi động

Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội cao gấp đôi TP.HCM, dòng tiền trở lại khu vực phía Nam, địa ốc công nghiệp sôi động

Baoquocte.vn. Giá chung cư Hà Nội cao gấp đôi TPHCM, đấu giá đất ngoại thành Thủ đô giá khởi điểm thấp nhất 1 triệu đồng/m2… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Nghịch lý hàng ế nhưng giá vẫn ‘trên trời’, sốt đất có thể ‘tái diễn’ vào cuối năm, thêm dự án bị thu hồi đất

Bất động sản mới nhất: Nghịch lý hàng ế nhưng giá vẫn ‘trên trời’, sốt đất có thể ‘tái diễn’ vào cuối năm, thêm dự án bị thu hồi đất

Baoquocte.vn. Dự đoán diễn biến thị trường sau quyết định ‘nới room’ tín dụng, giá nhà cao ngất ngưởng dù thanh khoản kém… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Cảnh báo mua nhà trên giấy, chốt thời điểm bàn giao mặt bằng tuyến Vành đai 4-Vùng Thủ đô; thêm 1 thành phố dừng tách thửa

Bất động sản mới nhất: Cảnh báo mua nhà trên giấy, chốt thời điểm bàn giao mặt bằng tuyến Vành đai 4-Vùng Thủ đô; thêm 1 thành phố dừng tách thửa

Baoquocte.vn. Chốt thời điểm bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến Vành đai 4, chi tiết thủ tục đo đạc, xác định lại ranh giới đất… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản tại Đồng Nai hưởng lợi từ kinh tế phát triển

Bất động sản tại Đồng Nai hưởng lợi từ kinh tế phát triển

Baoquocte.vn. Trước những thông tin được nới room tín dụng cho thị trường BĐS, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường BĐS vẫn chịu nhiều tác động từ những thách thức chung về ...
Đô thị đa chức năng: xu hướng quy hoạch bền vững cho Long Thành

Đô thị đa chức năng: xu hướng quy hoạch bền vững cho Long Thành

Baoquocte.vn. Theo quy hoạch phát triển của Đồng Nai, Long Thành sẽ được phát triển thành một trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao cấp quốc tế tầm nhìn đến năm 2040 ...
Bất động sản mới nhất: Rầm rộ rao bán cắt lỗ ảo, căn hộ mini bỗng dưng được săn đón, giữ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

Bất động sản mới nhất: Rầm rộ rao bán cắt lỗ ảo, căn hộ mini bỗng dưng được săn đón, giữ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

Baoquocte.vn. Đề xuất 2 phương án về quy định thời hạn sở hữu chung cư, rao bán cắt lỗ ảo, giá căn hộ mini tăng… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/9: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... đồng bạc xanh duy trì sức mạnh ấn tượng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/9: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, Bảng Anh... đồng bạc xanh duy trì sức mạnh ấn tượng

Baoquocte.vn. Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/9, được cập nhật lúc 9h30. Đồng bạc xanh duy trì sức mạnh ấn tượng với tỷ giá USD, 1 USD = 23.334 VND.
Sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu

Sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu

Baoquocte.vn. Chứng khoán Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp dưới áp lực lãi suất tăng, trong khi sắc đỏ cũng lan rộng trên các thị trường chứng khoán châu Âu.
Vì sao ngân hàng hỗ trợ lãi suất 2%/năm nhưng khách vẫn không mặn mà?

Vì sao ngân hàng hỗ trợ lãi suất 2%/năm nhưng khách vẫn không mặn mà?

Baoquocte.vn. Nhiều ngân hàng tỷ lệ giải ngân còn thấp làm nghi ngờ khả năng hỗ trợ, thủ tục phức tạp… đã sinh ra tâm lý e ngại của khách hàng.
Vietcombank và J&T Express phối hợp ứng dụng QR động trong thanh toán đơn hàng

Vietcombank và J&T Express phối hợp ứng dụng QR động trong thanh toán đơn hàng

Baoquocte.vn. Vietcombank cùng hãng chuyển phát nhanh J&T Express triển khai hình thức quét mã QR động, kết nối trực tiếp hệ thống thanh toán của ngân hàng với hệ thống quản lý khoản phải thu ...
Bộ Tài chính thông tin về cổ phiếu 'họ' FLC

Bộ Tài chính thông tin về cổ phiếu 'họ' FLC

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ Tài chính trả lời về vấn đề liệu các cổ phiếu của Tập đoàn FLC có thể được giao dịch trở lại hay không.
Room tín dụng tác động lợi nhuận ngân hàng cuối năm, cổ phiếu vua nào sẽ có cơ hội?

Room tín dụng tác động lợi nhuận ngân hàng cuối năm, cổ phiếu vua nào sẽ có cơ hội?

Baoquocte.vn. Theo báo cáo của FiinGroup, triển vọng lợi nhuận cuối năm của các ngân hàng không giống nhau, tùy thuộc nhiều yếu tố, cơ hội với cổ phiếu vua cũng khác nhau.
Phiên bản di động