Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao năm 2019

26/02/2020 19:26

TGVN. Ngày 26/2, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị.

TIN LIÊN QUAN
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao.

Trong năm 2019, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã đoàn kết thống nhất, lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt Bộ Ngoại giao triển khai các nhiệm vụ năm 2019 với các kết quả nổi bật là: Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Ngoại giao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ của Việt Nam với các nước và các đối tác, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và bảo vệ các lợi ích của quốc gia; Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp; hướng tới xây dựng Bộ Ngoại giao từng bước hiện đại.

Để Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và trực tiếp tham gia các hoạt động đối ngoại lớn, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao năm 2019. (Anh: Tuấn Anh)

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Ngoại giao. Tập thể Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao thường xuyên phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao; cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đều tận tâm công tác, thể hiện bản lĩnh, chủ động, nhạy bén, bình tĩnh xử lý công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, vì lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng tập trung thảo luận nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao năm 2019, đề ra các phương hướng nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, góp sức cùng toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện tốt các trọng tâm đối ngoại trong năm 2020, nhất là khi ta đảm nhiệm các trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ: Gắn kết công tác của Đảng với công tác xây dựng ngành

Sáng ngày 03/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa ...

Ban Cán sự Đảng Chính phủ họp kiểm điểm công tác năm 2018

Chiều 21/12, tại trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã tổ chức họp kiểm điểm công tác năm 2018 dưới sự ...

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Trong các ngày 26-27/11, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp ...

Văn Anh