Hội nghị Tham vấn khu vực về xây dựng Chương trình Công tác IAI giai đoạn 4

03/07/2020 12:33
Hoàng Trung Hiếu
03/07/2020 12:33

TGVN. Ngày 3/7 đã diễn ra Hội nghị Tham vấn khu vực về xây dựng Kế hoạch Công tác (KHCT) giai đoạn 4 của Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) dưới hình thức trực tuyến.

TIN LIÊN QUAN
Tham vấn quốc gia về xây dựng Chương trình Công tác giai đoạn 4 của Sáng kiến Hội nhập ASEAN
Hội đồng Bảo an thông qua chương trình làm việc tháng 4
hoi nghi tham van khu vuc ve xay dung chuong trinh cong tac iai giai doan 4
Đại diện Việt Nam tại cuộc họp trực tuyến. (Ảnh: Trung Hiếu)

Cuộc họp do Myanmar - Chủ tịch Nhóm đặc trách về IAI chủ trì, với sự tham dự của các nước Lào, Campuchia và Việt Nam (CLMV), Ban Thư ký ASEAN cùng các bên đối tác của ASEAN, các chuyên gia tư vấn và đại diện các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia triển khai các dự án hợp tác ASEAN nói chung và IAI nói riêng tại các nước CLMV.

Tham vấn khu vực lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tranh thủ ý kiến của các nước CLMV và các bên liên quan trong việc xây dựng KHCT IAI giai đoạn 4 (2021-2025). Nội dung tham vấn sẽ tập trung vào các vấn đề chính như tầm nhìn, các lĩnh vực ưu tiên chiến lược, mục tiêu, hành động cũng như cách tiếp cận triển khai KHCT. Theo dự kiến, KHCT IAI giai đoạn 4 sẽ được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa và tiếp nối thành công của KHCT IAI giai đoạn 3 (kết thúc vào tháng 9/2020). Trên cơ sở kết quả tham vấn quốc gia đã triển khai trong thời gian qua với các nước CLMV và tính đến các thách thức, xu thế nổi lên trong khu vực giai đoạn hiện nay, KHCT IAI giai đoạn 4 dự kiến sẽ bổ sung 3 lĩnh vực hợp tác mới là Công nghiệp 4.0 (hỗ trợ quá trình số hóa cho doanh nghiệp, Chính phủ, và giáo dục); Bền vững (hỗ trợ triển khai các chiến lược đã được thông qua để đạt các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030); Các vấn đề xã hội và Giới (thúc đẩy quyền con người thông qua tăng cường phúc lợi, bảo vệ xã hội và tăng quyền cho phụ nữ) để bổ trợ cho 5 lĩnh vực ưu tiên chiến lược hiện có của IAI là Nông nghiệp và thực phẩm, Y tế và phúc lợi, Thuận lợi hóa thương mại, Giáo dục và Phát triển MSMEs.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, với tư cách Điều phối quốc gia về IAI, nhấn mạnh tầm quan trọng của IAI và khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ tiếp tục thúc đẩy mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển đồng đều, bền vững. Đại diện các bộ, ngành đầu mối 5 lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam cùng các nước đã tiến hành rà soát các nội dung của Dự thảo KHCT, thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam, và đóng góp các ý kiến nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của KHCT lần này phù hợp với quan tâm, lợi ích của Việt Nam cũng như khu vực.

IAI được Lãnh đạo các nước ASEAN thông qua từ năm 2000. Các dự án IAI đã đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng, giúp huy động nguồn lực, mang lại lợi ích thiết thực cho các nước CLMV và đóng góp vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển đồng đều nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Sau tham vấn khu vực lần này, Dự thảo KHCT sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi trình Hội đồng Điều phối ASEAN và Hội nghị Cấp cao ASEAN cuối năm 2020 thông qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tham dự Cuộc thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ

 

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tham dự Cuộc thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ

TGVN. Tối ngày 2/7, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tham dự Cuộc thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an ...

Tổ công tác Liên ngành về việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an LHQ họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

 

Tổ công tác Liên ngành về việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an LHQ họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

TGVN. Ngày 2/7, Tổ công tác Liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên Không thường trực HĐBA LHQ (TCTLN) đã ...

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa làm tranh Đông Hồ

 

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa làm tranh Đông Hồ

TGVN. Tiếp tục triển khai Chương trình Hoạt động năm 2020, Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức chuyến thăm, ...