Hôm nay 8/6, Quốc hội thảo luận việc gia nhập Hiệp định CPTPP của Anh; Luật Phòng, chống mua bán người

Anh Sơn
Hôm nay 8/6, Quốc hội thảo luận việc gia nhập Hiệp định CPTPP, Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035…
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Hôm nay 8/6, Quốc hội thảo luận việc gia nhập Hiệp định CPTPP của Anh; Luật Phòng, chống mua bán người
Các đại biểu Quốc hội họp tại hội trường ngày 3/6.

Buổi sáng, từ 8h-9h, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình và các báo cáo về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Tin liên quan
Việt Nam thường xuyên xuất siêu sang khối thị trường CPTPP Việt Nam thường xuyên xuất siêu sang khối thị trường CPTPP

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Từ 9h, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Từ ngày 9-16/6, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

* Về việc phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong cuộc họp ngày 15/5.

Tờ trình do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh trình bày cho biết, ngày 1/2/2021, Vương quốc Anh đã chính thức gửi đơn gia nhập CPTPP.

Trên cơ sở đó, quá trình đàm phán gia nhập giữa Vương quốc Anh với các nước CPTPP đã được tiến hành. Việt Nam đã đạt được mục tiêu trong việc yêu cầu Vương quốc Anh có cam kết mở cửa thị trường ở mức cao để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn của Hiệp định.

Trải qua nhiều cuộc họp các cấp, ngày 31/3/2023, các nước thành viên CPTPP và Vương quốc Anh thông qua tuyên bố kết thúc đàm phán gia nhập CPTPP. Ngày 16/6/2023, được sự ủy quyền của Chính phủ, trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 7 tại New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng Bộ trưởng các nước CPTPP và Vương quốc Anh đã ký Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh, đưa nước này thành thành viên ký kết thứ 12 của Hiệp định.

Theo báo cáo của Chính phủ, Điều 1 Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh quy định: Nghị định thư này cùng các phụ lục và chú giải kèm theo sẽ cấu thành một phần không tách rời của Hiệp định CPTPP, Hiệp định CPTPP mà Vương quốc Anh gia nhập sẽ được coi là Hiệp định CPTPP được sửa đổi bởi bất kỳ văn bản pháp luật nào có hiệu lực vào ngày Vương quốc Anh trở thành một bên của Hiệp định CPTPP.

Mặt khác, Hiệp định CPTPP đã được Quốc hội phê chuẩn tại Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018. Do đó, căn cứ khoản 3, Điều 54 Luật Điều ước quốc tế 2016, Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh cần phải được trình Quốc hội phê chuẩn.

Chính phủ đề xuất phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV để Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn Nghị định thư.

Việc sớm phê chuẩn và thực thi các cam kết trong Nghị định thư sẽ giúp hiện thực hóa những cơ hội tiếp cận thị trường Vương quốc Anh cho hàng hóa Việt Nam, từ đó góp phần củng cố và tăng cường quan hệ thương mại - đầu tư song phương giữa hai nước; nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong việc tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế trên bình diện quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với người đồng cấp Thái Lan

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với người đồng cấp Thái Lan

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Thái Lan, khẳng định tích cực phối hợp thúc đẩy ...

* Về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trình bày Tờ trình tại Quốc hội ngày 3/6.

Bộ trưởng cho biết, Chương trình nhằm cụ thể hoá định hướng “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa”, phấn đấu hoàn thành một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã đặt ra: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”, việc đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035 là rất cần thiết.

Chương trình có 7 mục tiêu tổng quát:

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam;

- Nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân;

- Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc;

- Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa;

- Xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, chuyên gia đầu ngành, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao;

- Phát huy tính đại chúng, tính khoa học, tính dân tộc của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo;

- Nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chương trình được thiết kế gồm 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết theo đúng nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa năm 2021 về 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để phát triển văn hóa trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai, để đảm bảo tiến độ của các nội dung công việc ngay sau khi Chương trình được phê duyệt, Chính phủ kính đề nghị Quốc hội cho phép Chương trình thực hiện thời gian là 2025-2035.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand dạo bộ Hồ Gươm, thưởng thức bánh Pavlova, cà phê nâu Thủy Tạ

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand dạo bộ Hồ Gươm, thưởng thức bánh Pavlova, cà phê nâu Thủy Tạ

Chiều 5/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ...

Việt Nam, New Zealand và Venezuela: Hai người bạn, một quyết tâm

Việt Nam, New Zealand và Venezuela: Hai người bạn, một quyết tâm

Hai vị khách quý của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đều lần đầu tiên tới thăm Việt Nam vào những ngày đầu tháng ...

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ thăm và làm việc với Trung đoàn 451, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bình Thuận

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ thăm và làm việc với Trung đoàn 451, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bình Thuận

Chiều 31/5, tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Đoàn công tác về biển, đảo Bộ Ngoại giao do Ủy viên dự khuyết Trung ...

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ tiếp tân Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ tiếp tân Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki

Ngày 7/6, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ...

Bài viết cùng chủ đề

Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Nepal: Cựu Thủ tướng Sharma Oli trở lại cầm quyền

Nepal: Cựu Thủ tướng Sharma Oli trở lại cầm quyền

Cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli, hiện là Chủ tịch đảng Cộng sản Nepal-Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML), vừa được bổ nhiệm đứng đầu chính phủ liên minh mới ...
Cuộc chiến thương mại mới

Cuộc chiến thương mại mới

Trung Quốc không mong muốn có thêm một cuộc chiến thuế quan với các đối tác quan trọng…
Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024

Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa các đơn vị liên quan đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên nhiều nội dung, lĩnh vực.
Những quy tắc khi cấp cứu người mắc bệnh đái tháo đường bị hạ đường huyết

Những quy tắc khi cấp cứu người mắc bệnh đái tháo đường bị hạ đường huyết

Người mắc đại tháo đường khi bị hạ đường huyết, nếu không được cấp cứu nhanh, đúng cách, có thể gặp nguy hiểm, thậm chí đe doạ tính mạng.
Vì sao Apple tự tin đạt doanh số ít nhất 90 triệu chiếc iPhone 16?

Vì sao Apple tự tin đạt doanh số ít nhất 90 triệu chiếc iPhone 16?

Apple dự kiến xuất xưởng ít nhất 90 triệu chiếc iPhone 16 với kỳ vọng thúc đẩy doanh số iPhone thế hệ mới.
Thừa Thiên-Huế cấm tuyệt đối tàu thuyền ra khơi từ chiều nay, ngày 14/7

Thừa Thiên-Huế cấm tuyệt đối tàu thuyền ra khơi từ chiều nay, ngày 14/7

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ chiều 14/7.
Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 và những vấn đề nóng của thế giới

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 và những vấn đề nóng của thế giới

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 không chỉ quan trọng bởi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập mà còn vì những vấn đề nóng bỏng của thế giới.
Quan hệ Nga-Ấn Độ: Dấu ấn tự chủ chiến lược

Quan hệ Nga-Ấn Độ: Dấu ấn tự chủ chiến lược

Quan hệ Nga-Ấn Độ đã được thử thách qua thời gian và nay được mô tả là 'đặc biệt và đặc quyền'.
Nhiệm kỳ 'khó nhằn' của Hungary ở EU, lo lắng không của riêng ai...

Nhiệm kỳ 'khó nhằn' của Hungary ở EU, lo lắng không của riêng ai...

Lâu nay, dù cùng trên con tàu EU nhưng Budapest và Brussels thường không cùng nhìn về một hướng.
Chuyến thăm ‘phòng ngừa’

Chuyến thăm ‘phòng ngừa’

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nằm trong tính toán chiến lược khi mà các cuộc xung đột ở Ukraine, Israel-Hamas leo thang...
Thế giới hoang mang giữa các luồng xung đột

Thế giới hoang mang giữa các luồng xung đột

Thế giới sáu tháng đầu năm 2024 cho thấy nhiều dự báo trước đó đã không sai.
‘NATO nhỏ’ ở Bắc Âu

‘NATO nhỏ’ ở Bắc Âu

Không chỉ chia sẻ trách nhiệm trong NATO, ba nước Bắc Âu này còn đang muốn khẳng định vai trò như một 'NATO nhỏ' trong khu vực.
Chuyên gia Viện Lowy: Các nước ASEAN không phải nhìn đâu xa, hãy học Việt Nam cách chuyển đổi năng lượng

Chuyên gia Viện Lowy: Các nước ASEAN không phải nhìn đâu xa, hãy học Việt Nam cách chuyển đổi năng lượng

Năm 2023, Việt Nam chiếm gần 2/3 tổng sản lượng điện mặt trời và điện gió ở ASEAN. Việt Nam đi đầu ASEAN trong chuyển đổi năng lượng.
Tổng thống đắc cử Iran: Muốn làm khác nhưng sẽ chẳng dễ dàng, vì sao?

Tổng thống đắc cử Iran: Muốn làm khác nhưng sẽ chẳng dễ dàng, vì sao?

Tổng thống đắc cử Iran ấp ủ những chính sách mới táo bạo hơn cố Tổng thống tiền nhiệm, tuy vậy, trước mắt ông là rất nhiều 'vòng kim cô'.
Sáu 'chông gai' trước mắt mà tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cần vượt qua

Sáu 'chông gai' trước mắt mà tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cần vượt qua

Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer hứa hẹn sẽ 'xây dựng lại' đất nước và dưới đây là 6 vấn đề nổi cộm mà ông phải đối mặt khi đảm nhận trọng trách mới
Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga bàn chuyện gì?

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga bàn chuyện gì?

Là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên từ khi nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ 3, chuyến thăm Nga của ông Narendra Modi có nhiều mục đích.
Những biến số lớn có thể 'xoay vần' tương lai xung đột Nga-Ukraine, vì sao Kiev không còn tìm cách vào NATO bằng mọi giá?

Những biến số lớn có thể 'xoay vần' tương lai xung đột Nga-Ukraine, vì sao Kiev không còn tìm cách vào NATO bằng mọi giá?

Nga và Ukraine đang lên kế hoạch cho các chiến lược quan trọng trong năm 2025.
Bế tắc 'giấc mơ EU' của Thổ Nhĩ Kỳ

Bế tắc 'giấc mơ EU' của Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi gần nửa thế kỷ xin gia nhập EU, làm dấy lên hoài nghi về những thách thức lớn ngăn cản tiến trình này.
Phiên bản di động