Lãnh đạo các nước, các đảng chia buồn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

09/10/2018 19:48

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo các nước, các đảng đã gửi thư, điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

TIN LIÊN QUAN
lanh dao cac nuoc cac dang chia buon nguyen tong bi thu do muoi tu tran Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
lanh dao cac nuoc cac dang chia buon nguyen tong bi thu do muoi tu tran Lãnh đạo các nước, các đảng gửi Điện/Thư tiếp tục chia buồn và cử đoàn tới viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Rahul Gandhi gửi thư chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

lanh dao cac nuoc cac dang chia buon nguyen tong bi thu do muoi tu tran

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít gửi điện chia buồn tới Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam Geetesh Sharma và Tổng Thư ký Kussum Jain đồng gửi điện chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

lanh dao cac nuoc cac dang chia buon nguyen tong bi thu do muoi tu tran Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia gửi điện chia buồn về việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần, Lãnh đạo Cộng hòa ...

lanh dao cac nuoc cac dang chia buon nguyen tong bi thu do muoi tu tran Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Các đoàn chỉ mang băng tang

Các đoàn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng. Các cơ quan, công sở ...

lanh dao cac nuoc cac dang chia buon nguyen tong bi thu do muoi tu tran Thông báo về Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Theo Thông báo của Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc ...