Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 9/2/2023

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Bến Tre ngày 9/2/2023.
Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 9/2/2023
Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 9/2/2023

Lịch cúp điện TP. Bến Tre

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

09/02/2023

từ 07:00 - 17:00

-Ấp 1 xã Nhơn Thạnh

Điện lực thành phố Bến Tre


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 07:00 - 17:00

-Ấp 1 xã Sơn Đông

Điện lực thành phố Bến Tre


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Châu Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

09/02/2023

từ 07:30 - 17:00

Ấp Chợ–Phước Hòa Thành Triệu, ấp Phú Phong xã Quới Thành, ấp Phú Khương xã Phú Túc,

Điện lực Châu Thành


Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền điện lực

Lịch cúp điện H. Mỏ Cày Nam

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền điện lực

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội,Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn

Điện lực Mỏ Cày Nam


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Bình Đại

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

09/02/2023

từ 08:00 - 17:00

- Ấp 1 xã Bình Thới và ấp 1 – Bình Trung xã Định Trung

Điện lực Bình Đại


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Thạnh Phú

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

09/02/2023

từ 08:00 - 11:00

CSNT Phan Ngọc Thủy thuộc ấp Giang Hà, xã An Điền.

Điện lực Thạnh Phú


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 13:00 - 17:00

CSNT Hồ Văn Phú thuộc ấp An Khương A xã An Điền

Điện lực Thạnh Phú


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 13:00 - 17:00

CSNT Phạm Hồng Chín thuộc ấp An Thới xã An Qui

Điện lực Thạnh Phú


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Mỏ Cày Bắc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

09/02/2023

từ 07:30 - 17:00

- Ấp Thành Hóa 2 của xã Tân Thành Bình

Điện lực Mỏ Cày Bắc


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 07:30 - 17:00

- Ấp Tân Lợi của xã Khánh Thạnh Tân

Điện lực Mỏ Cày Bắc


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023

từ 07:30 - 17:00

- Thanh Sơn 3 xã Thanh Tân

Điện lực Mỏ Cày Bắc


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Giồng Trôm

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

09/02/2023

từ 07:30 - 17:00

-Ấp 11 xã Hưng Lễ

Điện lực Giồng Trôm


Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp việc bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trên đây là thông tin chi tiết lịch cúp điện tại Bến Tre ngày 9/2/2023. Một số huyện và xã khác của tỉnh không có thông tin lịch cúp điện ngày hôm nay. Trang Web sẽ cập nhật thông tin cúp điện hàng ngày để bạn đọc cùng nắm bắt.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Ngãi ngày 4/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 5/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Thuận ngày 5/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Bình Thuận theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Bình Thuận ngày 5/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Đồng Nai ngày 6/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Trà Vinh ngày 7/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Trà Vinh ngày 7/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Trà Vinh theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Trà Vinh ngày 7/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 8/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 8/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại An Giang theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực An Giang ngày 8/2/2023.

Đọc thêm

Nhật Bản thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái

Nhật Bản thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái

Baoquocte.vn. Giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) tới tận cửa nhà khách hàng sắp trở thành hiện thực tại Nhật Bản.
Năm Du lịch quốc gia 2023 chính thức khai mạc, góp phần đẩy nhanh phục hồi du lịch Việt Nam

Năm Du lịch quốc gia 2023 chính thức khai mạc, góp phần đẩy nhanh phục hồi du lịch Việt Nam

Baoquocte.vn. Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định chủ trương của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa ...
Thưởng lãm 75 bức tranh tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của hoa Sen

Thưởng lãm 75 bức tranh tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của hoa Sen

Baoquocte.vn. Tối 25/3 đã diễn ra Triển lãm nghệ thuật 'Sen Việt 2023-Vẻ đẹp thuần khiết', giới thiệu 75 bức tranh Sen của họa sĩ Phật tử Kim Đức.
Cả nước tiết kiệm hơn 555 triệu đồng sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2023

Cả nước tiết kiệm hơn 555 triệu đồng sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2023

Baoquocte.vn. Tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái đất đã tạo sự chuyển biến rất lớn về nhận thức cũng như trong hành động của người dân trong việc sử dụng ...
Giá xăng dầu hôm nay 26/3: Hồi phục sau 1 tuần 'hụt hơi'

Giá xăng dầu hôm nay 26/3: Hồi phục sau 1 tuần 'hụt hơi'

Baoquocte.vn. Giá xăng dầu hôm nay 26/3, tuần này dầu thế giới đã trải nghiệm một tuần tăng sau khi bị 'hụt hơi' ở tuần trước.
Thua đậm U23 UAE ở trận thứ hai liên tiếp, HLV Philippe Troussier vẫn ghi nhận sự tiến bộ của các học trò

Thua đậm U23 UAE ở trận thứ hai liên tiếp, HLV Philippe Troussier vẫn ghi nhận sự tiến bộ của các học trò

Baoquocte.vn. Phát biểu sau trận thua đậm U23 UAE 0-4 ở lượt thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023, HLV Philippe Troussier vẫn hài lòng với sự thể ...
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động