Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 1/3/2023

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Đồng Nai ngày 1/3/2023.
lịch cúp điện ngày 1/3
Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 1/3/2023.

Lịch cúp điện Tp. Biên Hòa

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 08:00 - 17:00

Mất điện một phần KP3, P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:00 - 17:00

Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 07:30 - 15:00

Mất điện trạm biến áp Bửu Long 10B, Một phần KP2 và KP 3, P.Quang Vinh.

Điện Lực Biên Hoà

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

03/03/2023

từ 08:00 - 17:00

Mất điện một phần khu phố Tam Hòa, P.Hiệp Hòa)

Điện Lực Biên Hoà

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06/03/2023

từ 08:00 - 17:00

Mất điện một phần KP1, 2 và 4, P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06/03/2023

từ 08:00 - 17:00

Mất điện một phần KP4, P.Bửu Hòa

Điện Lực Biên Hoà

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Tân Phú

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 14:15:00 - 16:30:00

Ấp 2 và 6 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 14:45:00 - 16:45:00

Ấp 3 và 6 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 10:15:00 - 12:15:00

Ấp 6 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:00 - 10:00

Ấp 7 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:45:00 - 11:15:00

Ấp 7 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:00 - 12:00

Ấp Phú Hợp A thuộc Xã Phú Bình; Ấp Phú Yên thuộc xã Phú Trung, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Định Quán

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 14:15:00 - 16:30:00

Ấp 2 và 6 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 14:45:00 - 16:45:00

Ấp 3 và 6 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 10:15:00 - 12:15:00

Ấp 6 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:00 - 10:00

Ấp 7 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:45:00 - 11:15:00

Ấp 7 thuộc Xã Gia Canh, Huyện Định Quán.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:00 - 12:00

Ấp Phú Hợp A thuộc Xã Phú Bình; Ấp Phú Yên thuộc xã Phú Trung, huyện Tân Phú

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Trảng Bom

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 08:00 - 09:30:00

Một phần ấp Bảo Vệ thuộc xã Giang Điền, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 09:30:00 - 11:00

Một phần ấp Độc Lập thuộc xã Giang Điền, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 11:00 - 12:30:00

Một phần ấp Độc Lập thuộc xã Giang Điền, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Cẩm Mỹ

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 07:30:00 - 16:30:00

Ấp 3 xã Xuân Tây

Điện lực Cẩm Mỹ

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Long Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 08:00 - 10:00

H. Long Thành: Phụ tải trạm 180kVA CK Hữu Minh

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:30:00 - 10:30:00

H. Long Thành: vị trí phụ tải trạm 25kVA Bửu Hoa Ni Viện

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 08:10:00 - 14:00

TP Biên Hòa: trạm 2000kVA Nước Giải khát TINGCO (Vũ Nhật Trường) và Phụ tải trạm 750kVA Ngũ Lâm Việt

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Nhơn Trạch

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 08:00 - 09:30:00

Một phần ấp 1 thuộc X.Phú Thạnh

Điện Lực Nhơn Trạch

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 09:45:00 - 11:15:00

Một phần ấp 1 thuộc X.Phú Thạnh

Điện Lực Nhơn Trạch

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

01/03/2023

từ 13:00 - 14:30:00

Một phần ấp Bình Phú thuộc Xã Long Tân

Điện Lực Nhơn Trạch

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Thống Nhất

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

01/03/2023

từ 07:45:00 - 15:15:00

Ấp Hưng Nghĩa thuộc X. Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng điện Trung, hạ áp

Trên đây là thông tin chi tiết lịch cúp điện ở một số địa phương tại Đồng Nai ngày 1/3/2023. Mọi thông tin về lịch cúp điện sẽ được cập nhật thường xuyên trên Baoquocte.vn

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 24/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 24/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Đồng Nai ngày 24/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 25/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 25/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Phú Yên theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Phú Yên ngày 25/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 26/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 26/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Bến Tre ngày 26/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 27/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 27/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Tháp theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Đồng Tháp ngày 27/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Cần Thơ ngày 28/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Cần Thơ ngày 28/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Cần Thơ theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Cần Thơ ngày 28/2/2023.

Đọc thêm

Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Baoquocte.vn. Ronaldo phá kỷ lục cầu thủ nam thi đấu nhiều nhất cho tuyển quốc gia sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Liechtenstein tại vòng loại Euro 2024.
Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu Phần Lan phát triển thiết bị hỗ trợ xác định mô ung thư trong quá trình phẫu thuật, từ đó làm giảm nguy cơ tái phát ...
Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Theo LHQ, giải pháp chính trị là con đường duy nhất cho tình hình Syria hiện nay, song cần tất cả các bên cùng tham gia.
Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Baoquocte.vn. Thủ môn Emiliano Martinez cùng các đồng đội đã rơi nước mắt vì xúc động trong trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina với Panama rạng sáng 24/3.
Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Baoquocte.vn. Thủ tướng Israel đã có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó tuyên bố, sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn vào kế hoạch cải cách tư pháp.
Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Baoquocte.vn. Ngày 24/3 hàng năm là ngày thế giới phòng chống bệnh lao, Việt Nam là một trong 30 nước có tỷ lệ mắc bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất ...
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động