Quảng Ninh lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số

Thu Chung
Ngày 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 41 để thảo luận về tình hình, kết quả công tác năm 2023; kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Quảng Ninh hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023, lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 41 nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp cũng đề ra phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương và tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động

Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất đánh giá: Tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và phức tạp, nặng nề hơn so với dự báo.

Song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà hạt nhân lan tỏa là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí trong vai trò “đứng mũi chịu sào” - trung tâm quy tụ và giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động - luôn là nòng cốt tăng cường sự phối hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giữ vững tinh thần cải cách, giữ vững niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, tận tụy, tận tâm, tận lực trong giải quyết công việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng; bám sát, thực hiện hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, bám sát thực tiễn, kịp thời có các chủ trương, chính sách giải quyết những vấn đề ngắn hạn, trung và dài hạn.

Với những chủ trương, quyết sách khoa học, bài bản, năm 2023 tỉnh đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng. GRDP năm 2023 ước đạt 11,02%, cao hơn 0,74 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,28%), là năm thứ 8 liên tiếp (2016-2023) tăng trưởng hai con số; quy mô nền kinh tế ước đạt trên 312.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.300 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán tỉnh giao, tăng 4% so với cùng kỳ, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 39.632 tỷ đồng, bằng 94% dự toán tỉnh giao, tăng 7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 33% so với dự toán tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước thực hiện đạt 29.543 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên ước đạt 13.824 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng vốn thu hút đầu tư ước đạt 5 tỷ USD, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt con số kỷ lục nhất từ trước đến nay với trên 3,1 tỷ USD, bằng 311% chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh (ít nhất 1,0 tỷ USD), bằng 259,2% kế hoạch của UBND tỉnh (đạt 1,2 tỷ USD); thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 1,9 tỷ USD, vượt 17,3% kế hoạch của UBND tỉnh.

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Dự kiến đến hết năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 91% so với số kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh, đạt 96% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao đầu năm và đạt 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Quảng Ninh lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

Thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp không ngừng cải thiện, thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, từ đó, mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Tổng chi an sinh xã hội ước thực hiện hết năm 2023 là 1.437 tỷ đồng, tăng 257 tỷ đồng (21,8%) so với năm 2022.

Tỉnh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí của Trung ương và triển khai áp dụng quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 cao hơn mức chuẩn nghèo theo quy định của Trung ương.

Ước tính, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 361/411 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Năm 2023, tạo việc làm tăng thêm ước đạt 21.000 người, tăng 5% kế hoạch cả năm.

Chỉ đạo tập trung hoàn thành Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt trên 70%.

Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,22%.

Quảng Ninh lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong năm 2023, Quảng Ninh hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020-2025; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Tỉnh định hình rõ nét những giá trị cốt lõi, riêng có, giàu bản sắc văn hóa của tỉnh với đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), toàn tỉnh đẩy mạnh quan tâm, chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, bảo vệ sức khỏe nhân dân, củng cố và phát triển hệ thống y tế chuyên sâu và y tế cơ sở.

Toàn tỉnh đã tập trung hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, gắn biển 12 công trình cấp tỉnh và 24 công trình các địa phương chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh. Đây đều là các công trình tiêu biểu, mang dấu ấn nổi bật và có ý nghĩa thiết thực về kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội của tỉnh.

Đồng thời, triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công, xóa nhà tạm, nhà ở dột nát với tổng số hỗ trợ cho 441 hộ (đạt 100%), với tổng số tiền huy động 32,96 tỷ đồng.

Tổ chức các đoàn công tác đi thăm và tặng quà cho người có công với cách mạng; gặp mặt tri ân lão thành cách mạng, đại diện người có công, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các cấp qua các thời kỳ.

Cùng với đó, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, trọng tâm là lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung của tỉnh, để thực sự trở thành nguồn động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Quảng Ninh lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đạt kết quả nổi bật. Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước lần thứ hai giữ vị trí đứng đầu cả 4 chỉ số quan trọng: PCI, PAR-Index, PAPI, SIPAS, 10 năm liền (từ năm 2013-2022) nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước, trong đó, 6 năm liên tiếp (từ 2017-2022) giữ vị trí quán quân chỉ số PCI.

Đây là sự đánh giá khách quan, niềm tin, sự ghi nhận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với những nỗ lực cải cách, đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia trên địa bàn được giữ vững, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được quan tâm.

Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả; vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao.

Quảng Ninh lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Giám đốc Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thống nhất cao với các ý kiến đánh giá tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự đóng góp to lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở, trong đó có vai trò người đứng đầu; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó có ngành Than đã trách nhiệm, tận tâm, tận lực đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Với những kết quả quan trọng, nổi bật trong năm 2023 và nhìn lại nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh với những chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí thống kê khoa học và minh chứng thực tiễn, có thể khẳng định, Quảng Ninh đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua các khó khăn, thách thức, đoàn kết, giữ vững sự ổn định, đổi mới và phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả hơn.

Quảng Ninh lập kỳ tích 8 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Bí thư Thành ủy Cẩm Phả phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: "Chúng ta có quyền tự hào: Trong sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” với đà tăng trưởng 2 con số liên tục từ đầu nhiệm kỳ - ngay cả trong giai đoạn rất khó khăn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cùng với nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển, tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa dựa trên nguyên tắc “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh hóa, lấy du lịch, dịch vụ làm mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đổi mới toàn diện và hướng vào chất lượng phát triển thúc đẩy hình thành một cơ cấu xã hội tiến bộ theo hướng giảm nhanh người nghèo, gia tăng tầng lớp trung lưu, phát triển cân đối, hài hòa giữa nông thôn và đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ và nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phát huy văn hóa, xã hội, môi trường là nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững”.

Quảng Ninh lập kỳ tích trong công cuộc đổi mới, xứng đáng cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc

Quảng Ninh lập kỳ tích trong công cuộc đổi mới, xứng đáng cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc

Quảng Ninh hiện là một trong những trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng Bắc Bộ, là cực tăng trưởng toàn diện của phía ...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Tối 28/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng ...

Quảng Ninh chinh phục cột mốc FDI mới, vượt qua nhiều 'đầu tàu', nhà đầu tư 'hạ cánh' nhờ sự chân tình, cởi mở

Quảng Ninh chinh phục cột mốc FDI mới, vượt qua nhiều 'đầu tàu', nhà đầu tư 'hạ cánh' nhờ sự chân tình, cởi mở

Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến “an toàn, tin cậy, hấp dẫn” đối với các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế ...

Bất động sản mới nhất: Lịch đấu giá 114 lô đất Quảng Ninh; chuyển mục đích sử dụng hơn 72ha đất rừng, trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ

Bất động sản mới nhất: Lịch đấu giá 114 lô đất Quảng Ninh; chuyển mục đích sử dụng hơn 72ha đất rừng, trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ

Sắp đấu giá 114 lô đất tại Quảng Ninh, Đà Nẵng thông qua 3 tờ trình chuyển đổi đất rừng trồng thành đất các dự ...

Quảng Ninh chủ động kết nối, thúc đẩy hợp tác du lịch với Nhật Bản

Quảng Ninh chủ động kết nối, thúc đẩy hợp tác du lịch với Nhật Bản

Quảng Ninh luôn coi trọng việc phát triển hợp tác du lịch với Nhật Bản, thường xuyên kết hợp hoạt động quảng bá và giới ...

Bài viết cùng chủ đề

Quảng Ninh 2023

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Siemens, Đức

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Siemens, Đức

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Siemens nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Thư mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ V

Thư mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ V

Nhân dịp Campuchia tổ chức thành công bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ V, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư mừng tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia.
75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới: Thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới: Thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

Việt Nam ngày càng hoàn thiện thể chế và thiết chế để hiện thực hóa các quyền con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
Căng thẳng biên giới Ba Lan-Ukraine 'nóng rẫy', Kiev đổ lỗi ba nguyên nhân này, trong đó có yếu tố Nga

Căng thẳng biên giới Ba Lan-Ukraine 'nóng rẫy', Kiev đổ lỗi ba nguyên nhân này, trong đó có yếu tố Nga

Căng thẳng biên giới Ba Lan-Ukraine bị đẩy lên đỉnh điểm, Kiev nêu tên ba nguyên nhân phía sau cuộc khủng hoảng, đổ lỗi cho yếu tố Nga?
Lời chúc 27/2 - Lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024 hay và ý nghĩa nhất

Lời chúc 27/2 - Lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024 hay và ý nghĩa nhất

Lời chúc 27/2 hay và ý nghĩa dành tặng cho những người làm việc trong ngành y mà bạn yêu thương, kính trọng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.
XSMB 27/2, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 27/2/2024. dự đoán XSMB 27/2/2024

XSMB 27/2, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 27/2/2024. dự đoán XSMB 27/2/2024

XSMB 27/2 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay, thứ 3 ngày 27/2/2024. KQSXMB. SXMB 27/2. dự đoán XSMB 27/2/2024. xổ số hôm nay ...
Căng thẳng biên giới Ba Lan-Ukraine 'nóng rẫy', Kiev đổ lỗi ba nguyên nhân này, trong đó có yếu tố Nga

Căng thẳng biên giới Ba Lan-Ukraine 'nóng rẫy', Kiev đổ lỗi ba nguyên nhân này, trong đó có yếu tố Nga

Căng thẳng biên giới Ba Lan-Ukraine bị đẩy lên đỉnh điểm, Kiev nêu tên ba nguyên nhân phía sau cuộc khủng hoảng, đổ lỗi cho yếu tố Nga?
G7 'xa lánh' kim cương Nga: Moscow bị cô lập hay phương Tây phải đi đường vòng?

G7 'xa lánh' kim cương Nga: Moscow bị cô lập hay phương Tây phải đi đường vòng?

G7 sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với kim cương Nga để cô lập các nhà cung cấp Moscow khỏi thị trường toàn cầu.
Mỹ 'tuyên án' với doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga, Bắc Kinh phản ứng thế nào?

Mỹ 'tuyên án' với doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga, Bắc Kinh phản ứng thế nào?

Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp nước này vì lý do liên quan đến Nga.
Người cao tuổi 'mở hầu bao', 'nền kinh tế bạc' tại Trung Quốc sẽ phát triển mạnh

Người cao tuổi 'mở hầu bao', 'nền kinh tế bạc' tại Trung Quốc sẽ phát triển mạnh

Chính phủ Trung Quốc đã chính sách hóa 'nền kinh tế bạc', với đối tượng phục vụ là những người cao tuổi đang phát triển rất mạnh mẽ.
Khí đốt Nga qua đường ống có thể sang châu Âu nhờ quốc gia này

Khí đốt Nga qua đường ống có thể sang châu Âu nhờ quốc gia này

Trung tâm khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp tăng xuất khẩu khí đốt Nga qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tới Liên minh châu Âu (EU).
Giá vàng hôm nay 26/2/2024: Giá vàng thế giới tạo đột phá; mua vàng lấy may vía Thần tài, lỗ nặng

Giá vàng hôm nay 26/2/2024: Giá vàng thế giới tạo đột phá; mua vàng lấy may vía Thần tài, lỗ nặng

Giá vàng hôm nay 26/2/2024 trên thị trường thế giới có thể vượt mức kháng cự kỹ thuật tiếp theo 2.070 USD/ounce.
Bất động sản mới nhất: Thị trường thoát trạng thái ‘mất phanh’, người Hà Nội quan tâm đất nền, nhà đầu tư rục rịch hành trình ‘săn’ đất

Bất động sản mới nhất: Thị trường thoát trạng thái ‘mất phanh’, người Hà Nội quan tâm đất nền, nhà đầu tư rục rịch hành trình ‘săn’ đất

Thị trường dù chưa đủ lực để 'vượt dốc'; nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ năm 2024 nhanh chóng và đơn giản

Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ năm 2024 nhanh chóng và đơn giản

Xin cho tôi hỏi thủ tục sang tên sổ đỏ năm 2024 được thực hiện như thế nào? - Độc giả Hữu Đạt
Điều kiện cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014

Điều kiện cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014

Xin cho tôi hỏi quy định về điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ sử dụng trước ngày 1/7/2014 theo Luật Đất đai 2024? - Độc giả Minh Nhật
03 điểm mới về giá đất theo Luật Đất đai 2024

03 điểm mới về giá đất theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua vào sáng 18/1. Mời độc giả tham khảo bài viết dưới để tìm hiểu 03 điểm mới về giá đất.
Luật Đất đai 2024 sửa đổi 08 Luật

Luật Đất đai 2024 sửa đổi 08 Luật

Cho tôi hỏi Luật Đất đai 2024 có sửa đổi luật nào không? Nội dung sửa đổi như thế nào? - Độc giả Ngọc An
Bất động sản mới nhất: Khó như mua nhà Hà Nội dưới 2 tỷ đồng, TPHCM hủy sổ đỏ khu ‘đất vàng’, nhiều kỳ vọng từ Luật Đất đai (sửa đổi)

Bất động sản mới nhất: Khó như mua nhà Hà Nội dưới 2 tỷ đồng, TPHCM hủy sổ đỏ khu ‘đất vàng’, nhiều kỳ vọng từ Luật Đất đai (sửa đổi)

Chỉ 3% căn hộ ở Hà Nội có giá bán dưới 2 tỷ đồng, TPHCM thu hồi, hủy sổ đỏ khu 'đất vàng'… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 26/2: Nhà đầu tư ngừng 'gom hàng', USD đi xuống

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 26/2: Nhà đầu tư ngừng 'gom hàng', USD đi xuống

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 26/2 ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên vào năm 2024 khi các nhà đầu tư ngừng mua vào.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 23/2: USD thoát đáy 3 tuần

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 23/2: USD thoát đáy 3 tuần

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 23/2 ghi nhận đồng USD giảm nhưng đã thoát khỏi mức thấp nhất trong 3 tuần.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 22/2: Đồng USD giữ đà giảm, Fed chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 22/2: Đồng USD giữ đà giảm, Fed chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 22/2 giảm sau khi biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed ược công bố đúng như mong đợi.
Những mệnh giá tiền Việt Nam đang còn được lưu hành

Những mệnh giá tiền Việt Nam đang còn được lưu hành

Xin cho tôi hỏi những mệnh giá tiền Việt Nam đang còn được lưu hành là những mệnh giá tiền nào? - Độc giả Quỳnh Như
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 21/2: Đồng Yen Nhật tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức yếu

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 21/2: Đồng Yen Nhật tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức yếu

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 21/2 ghi nhận đồng USD giảm nhẹ.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 20/2: USD tăng 6% so với Yen Nhật, vì sao?

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 20/2: USD tăng 6% so với Yen Nhật, vì sao?

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 20/2 ghi nhận đồng USD đã tăng khoảng 6% so với đồng Yen Nhật trong năm nay.
Phiên bản di động