Hàn Quốc - Iran ký nhiều thỏa thuận lớn về kinh tế

Hàn Quốc - Iran ký nhiều thỏa thuận lớn về kinh tế

Phía Hàn Quốc cho biết chuyến thăm lịch sử của Tổng thống nước này tới Iran, bước đầu, đã đạt được nhiều thành công, nhất là về kinh tế.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động