Trung tâm KDYT Quốc tế Lạng Sơn: Làm tốt công tác kiểm dịch y tế phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu Tổ quốc

Trung tâm KDYT Quốc tế Lạng Sơn: Làm tốt công tác kiểm dịch y tế phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu Tổ quốc

Trung tâm KDYT Quốc tế Lạng Sơn đã làm tốt công tác trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra phức tạp ở các nước trên thế giới, góp phần đảm bảo an ninh Y tế ...
Việt Nam tiến hành nhiều biện pháp và chính sách nhằm đối phó với dịch Covid-19

Việt Nam tiến hành nhiều biện pháp và chính sách nhằm đối phó với dịch Covid-19

Việt Nam đã tiến hành nhiều biện pháp và chính sách hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động