• Tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 5 năm

    tang truong tin dung thap nhat trong 5 nam
    17:15 | 07/01/2019
    Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2019. Theo đó, tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2018 của hệ thống ngân hàng đạt khoảng 14% so với cuối năm 2017, đây cũng là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng thấp nhất kể từ năm 2014.
    Trước         Sau