Việt - Lào hợp tác phát triển thương mại biên giới

Việt - Lào hợp tác phát triển thương mại biên giới

Thực hiện Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị lần thứ X về hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào ký ngày 23/9/2016 tại tỉnh Attapeu (Lào), được sự đồng ...
Việt Nam - Campuchia tăng quan hệ hợp tác thương mại biên giới

Việt Nam - Campuchia tăng quan hệ hợp tác thương mại biên giới

Ngày 10/5, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ nhằm tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, đoàn công tác của Bộ Công thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng ...
Quy định hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Quy định hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước ...
Thương mại biên giới: Còn nhiều vướng mắc

Thương mại biên giới: Còn nhiều vướng mắc

Tại Hội nghị Phát triển thương mại biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo ngày 5/1, đại diện Vụ thương mại Biên giới và miền núi, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động