• Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

    doi ngoai nhan dan trong tinh hinh moi
    14:28 | 16/08/2018
    Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, Đối ngoại nhân dân đã trải qua một chặng đường lịch sử với những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, tích cực đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu. 
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600