• phat huy toi da vai tro nguoi moi gioi quoc dan
    Khẳng định lời cam kết Đồng hành, Quảng bá, Hỗ trợ, chia sẻ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói, nhiệm vụ của ngoại giao cuối cùng vẫn là kết nối.  Do đó, để phát huy tối đa vai trò “người môi giới quốc dân”, ngành Ngoại giao sẽ tăng cường xây dựng mạng lưới quan hệ để từ đó giúp kết nối doanh nghiệp với đúng đối tác, dự án phù hợp, đặc biệt là các dự án lớn, cần sự hậu thuẫn chính trị - ngoại giao.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600