Để đáp ứng thị trường lao động, nhà trường cần 'bắt tay' với doanh nghiệp

Để đáp ứng thị trường lao động, nhà trường cần 'bắt tay' với doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Để đáp ứng thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo.
Chuẩn hóa người đào tạo tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ASEAN

Chuẩn hóa người đào tạo tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ASEAN

Baoquocte.vn. Nhiệm vụ của người đào tạo tại doanh nghiệp Việt Nam cần phải tương thích với khung đào tạo đào tạo viên của ASEAN.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động