Tàu Thần Châu 10 tiếp tục lắp ghép thành công

26/06/2013 14:18

Báo chí Trung Quốc cho biết, ngày 23/6, ba nhà du hành vũ trụ trên tàu Thần Châu 10 đã lắp ghép thành công với môđun không gian Thiên Cung 1. Đây là lần thứ hai trong sứ mệnh lần này, tàu vũ trụ Thần Châu 10 lắp ghép thành công với môđun vũ trụ, nhưng khác với lần lắp ghép tự động ngày 13/6, quá trình lắp ghép lần này do chính các phi hành gia trên tàu tự tay thao tác hoàn toàn.

Kỹ thuật lắp ghép bằng tay là một yếu tố then chốt trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc, nhằm tiến tới xây dựng một trạm vũ trụ vào năm 2020. Sau khi tiến hành lắp ghép thành công, ba phi hành gia sẽ tiến hành một số thí nghiệm khoa học và kỹ thuật theo kế hoạch làm việc.

Tàu vũ trụ Thần Châu 10 đang thực hiện sứ mệnh kéo dài 15 ngày, là một phần của chương trình vũ trụ trị giá nhiều tỷ USD mà Bắc Kinh xem như một biểu tượng về sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ Trung Quốc.

M.N