Tiếp thêm sức mạnh, sức lan toả cho phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sáng 21/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2018.
TIN LIÊN QUAN
tiep them suc manh suc lan toa cho phong trao xay dung doi song van hoa Thư mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
tiep them suc manh suc lan toa cho phong trao xay dung doi song van hoa Thủ tướng: Phải có 'kỷ luật sắt' trong triển khai Chính phủ điện tử

Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và 15.000 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.

Trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhất là trong bối cảnh nhiều nguy cơ hiện hữu có thể làm mất đi những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Phó Thủ tướng đã điểm lại phong trào xây dựng đời sống mới do Bác Hồ phát động ngay sau khi đất nước độc lập cùng việc thành lập Ủy ban Vận động đời sống mới Trung ương (1946), sự ra đời của tác phẩm “Đời sống mới” (1947) để hướng dẫn toàn dân thực hiện. Trong đó Bác Hồ đã viết rõ: Thực hành đời sống mới là "Cần, Kiệm, Liêm, Chính". Đời sống mới, đạo đức mới không phải là gạt bỏ mọi cái cũ mà phải phát huy những tinh hoa về truyền thống yêu nước, cần cù lao động, đoàn kết chống giặc ngoại xâm, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách… Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích của đời sống mới

tiep them suc manh suc lan toa cho phong trao xay dung doi song van hoa
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2018.

Tinh thần đó đã được kế thừa và phát triển trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghị quyết xác định "sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, cần các giải pháp vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách, thường xuyên, mang tính đột phá và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn chặt các phong trào thi đua yêu nước với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một giải pháp quan trọng để xây dựng văn hóa ngay từ cơ sở, từng người, gia đình, làng, xã, đơn vị văn hóa đến môi trường văn hóa và có vai trò kết nối nhiều phong trào, từ xóa đói giảm nghèo, người tốt, việc tốt, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, văn nghệ quần chúng, đến rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành một phong trào rộng lớn của quần chúng, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nêu gương người tốt việc tốt, khơi dậy cái thiện, đấu tranh với cái xấu, cái ác, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi dòng họ, gia đình. Hiện cả nước có trên 1,2 triệu gương “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh ở các cấp.

Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Thông qua  trong phong trào, các chỉ tiêu về thể dục, thể thao, văn hoá quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ với 12 triệu người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt câu lạc bộ; 22 triệu người tập thể dục, thể thao thường xuyên.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong xã hội

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, đạo đức, gia phong của dòng tộc, làng xã được giữ gìn, bảo tồn và trao truyền. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành được người dân hưởng ứng thi đua, tham gia thực hiện đầy đủ, trách nhiệm.

Qua 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Kết quả đã có 19.064069/22.236778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố được công nhận; 84.785/114.972 cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.

tiep them suc manh suc lan toa cho phong trao xay dung doi song van hoa
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa, ở nhiều nơi hành chính hoá, hình thức hoá.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống hiện nay đang có rất nhiều biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, đạo đức xã hội có nhiều biểu hiện xuống cấp và rất dễ có thể nhận thấy trong mọi lĩnh vực, hầu như ở mọi nơi, mọi lúc kể cả trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền và những thành phần vốn được tôn kính như thầy giáo, thầy thuốc và kể cả một số nhà tu hành.

Đặc biệt là hoạt động phong trào, việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa, ở nhiều nơi trở thành hình thức. Các phong trào liên quan xây dựng văn hóa ở nông thôn cũng mới chủ yếu chú ý đầu tư xây dựng, chưa quan tâm tới căn cốt là văn hóa.

“Có thể nói phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không còn duy trì được sự hứng khởi, sự lan toả và tính thiết thực như những năm đầu, đáp ứng cho được, cho kịp yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Vì vậy, với sự tham dự của hơn 15.000 đại biểu từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cán bộ từ cơ sở, nhiều gương tiêu biểu, nhiều thành phần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các ý kiến tập trung đánh giá về sức sống, sự tác động của những phong trào liên quan đến xây dựng đời sống văn hoá hiện nay, đặc biệt là của các danh hiệu văn hoá.

“Phải chăng như đã đánh giá, nhiều phong trào, danh hiệu đã dần trở thành hành chính hoá, hình thức hoá. Chúng ta nhất thiết phải đổi mới không chỉ tiêu chí mà còn là cách đánh giá, cách thể hiện sao cho đơn giản, dễ hiểu và có chiều sâu”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Hội nghị cũng cần thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắc từ xây dựng cơ sở, chính sách pháp luật cho đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Cùng với đó là vấn đề con người, nguồn lực, chế độ cho cán bộ làm công tác văn hoá ở cơ sở.

Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu từ cơ sở, từ các thành phần trong xã hội, bằng thực tiễn của mình sẽ đưa ra được ý kiến đóng góp rất cụ thể về phương hướng, giải pháp, đặc biệt là những vấn đề cần sửa ngay như các tiêu chí, quy định về xét tặng các danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Sau hội nghị này, tiếp thu các ý kiến, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá để thực hiện trong thời gian tới.

tiep them suc manh suc lan toa cho phong trao xay dung doi song van hoa Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Chiều 14/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shinichi Kitaoka, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật ...

tiep them suc manh suc lan toa cho phong trao xay dung doi song van hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Sven Mikser

Sáng 14/9, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Sven Mikser, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kinh nghiệm của ...

tiep them suc manh suc lan toa cho phong trao xay dung doi song van hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào, Campuchia bên lề WEF ASEAN 2018

Sáng 13/9, bên lề Hội nghị WEF ASEAN 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia ...

Đọc thêm

Venezuela đình chỉ hoạt động vận chuyển dầu thô sang châu Âu

Venezuela đình chỉ hoạt động vận chuyển dầu thô sang châu Âu

Baoquocte.vn. Ngày 12/8, Venezuela đã quyết định đình chỉ các hoạt động vận chuyển dầu thô sang châu Âu theo thỏa thuận cấn trừ nợ và cổ tức trễ hạn.
Nga trang bị tên lửa mới 'có một không hai' trên thế giới cho hệ thống phòng không Pantsir

Nga trang bị tên lửa mới 'có một không hai' trên thế giới cho hệ thống phòng không Pantsir

Baoquocte.vn. Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ Rostec cho biết, Nga đã hoàn thành dự án chế tạo tên lửa cỡ nhỏ cho hệ thống phòng không Pantsir.
Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Miss World Vietnam 2022

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Miss World Vietnam 2022

Baoquocte.vn. Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Miss World Vietnam 2022, Á hậu 1 thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Nguyễn Phương Nhi.
Chính thức nối lại nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba

Chính thức nối lại nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba

Baoquocte.vn. Công ty Mero thông báo, nguồn cung dầu mỏ cho Czech qua đường ống Druzhba đã được nối lại vào lúc 20h ngày 12/8, sau 8 ngày bị gián đoạn.
Chuyển nhượng cầu thủ ngày 13/8: Hakim Ziyech sẵn sàng giảm lương, tìm bến đỗ mới; quan điểm của MU về Rashford

Chuyển nhượng cầu thủ ngày 13/8: Hakim Ziyech sẵn sàng giảm lương, tìm bến đỗ mới; quan điểm của MU về Rashford

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên Báo Thế giới và Việt Nam.
Ngắm nhan sắc đời thường của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Ngắm nhan sắc đời thường của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Baoquocte.vn. Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã giành được chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Vietnam 2022).
FBI thu hồi 11 tài liệu tuyệt mật, có thông tin về Tổng thống Pháp tại nhà ông Trump ở Mar-a-Lago

FBI thu hồi 11 tài liệu tuyệt mật, có thông tin về Tổng thống Pháp tại nhà ông Trump ở Mar-a-Lago

Baoquocte.vn. Ngày 12/8, FBI đã thu hồi một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật trong quá trình khám xét nhà riêng của ông Trump.
Giá cà phê hôm nay 13/8: Kéo dài xu hướng giá cao, lực mua biến động, khả năng có điều chỉnh từ mức giá hiện nay?

Giá cà phê hôm nay 13/8: Kéo dài xu hướng giá cao, lực mua biến động, khả năng có điều chỉnh từ mức giá hiện nay?

Baoquocte.vn. Giá cà phê trên cả hai sàn phái sinh liên tiếp có những bước nhảy mới. Khối lượng giao dịch tăng vọt hiếm thấy.
'Bơ' khí đốt Nga, Đức đề xuất đường ống năng lượng mới, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phản ứng thế nào?

'Bơ' khí đốt Nga, Đức đề xuất đường ống năng lượng mới, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phản ứng thế nào?

Baoquocte.vn. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ủng hộ đề xuất của Đức về việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt nối bán đảo Iberia với trung tâm ...
Washington: Mỹ chưa cung cấp bất cứ vũ khí nào cho phép Ukraine tấn công Crimea

Washington: Mỹ chưa cung cấp bất cứ vũ khí nào cho phép Ukraine tấn công Crimea

Baoquocte.vn. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, các vũ khí do Mỹ cung cấp không được sử dụng để tấn công căn cứ không quân của Nga tại Crimea.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Baoquocte.vn. Với chuyến thăm Nga sắp tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm cơ hội nâng cao vai trò trung gian hòa giải của mình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Baoquocte.vn. Hợp tác khoa học quan trọng trong giải quyết vấn đề toàn cầu, song chủ nghĩa dân tộc gia tăng khiến các quốc gia thiếu tin tưởng và khoa học trở thành nạn nhân.
Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Những năm gần đây, châu Á-Thái Bình Dương trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn.
Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Baoquocte.vn. ... Và Mỹ có cần mãi mãi là nhà cung cấp an ninh chính ở châu Âu không?
Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Baoquocte.vn. Bất chấp việc tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, Nhật Bản vẫn quyết định duy trì lợi ích của mình trong dự án Sakhalin-2 với Nga.
Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Baoquocte.vn. Bất chấp mùa Hè nóng bức, nhiều người ở Đức đang bận tâm về mùa Đông sắp tới...
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tin với thành quả ngoại giao, đã đến lúc 'thảnh thơi' đợi 'trái ngọt'?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tin với thành quả ngoại giao, đã đến lúc 'thảnh thơi' đợi 'trái ngọt'?

Baoquocte.vn. Những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp ông có điểm cộng trong chiến dịch bầu cử vào năm sau.
ASEAN có thật sự cần ngôn ngữ chính thức thứ hai hay không?

ASEAN có thật sự cần ngôn ngữ chính thức thứ hai hay không?

Baoquocte.vn. Việc thiết lập một ngôn ngữ chính thức thứ hai cho ASEAN là không cần thiết khi xét đến sự đa dạng văn hóa và truyền thống giữa các quốc gia.
200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh khu vực nảy sinh nhiều vấn đề, đẩy quan hệ Hàn-Trung vào 'thế khó'.
5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

Baoquocte.vn. Iran và Mỹ đã đạt được bản dự thảo xác định các bước để quay trở lại việc tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran ban đầu năm 2015.
Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngân sách và nguồn lực của CIA sẽ ngày càng được chuyển sang tập trung vào Trung Quốc.
Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Baoquocte.vn. Quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang chuyển biến tích cực khi hai bên nhận thấy tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương.
Phiên bản di động