Trái Đất đang quay chậm lại vì sông băng tan chảy

15/12/2015 09:56

Sự tan chảy của các dòng sông băng do nhiệt độ Trái Đất tăng lên đang làm chậm chuyển động quay của Trái Đất. Theo các nhà khoa học, đây cũng là một trong những tác động sâu rộng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Một dòng sông băng đang tan chảy ở Nam Cực do nhiệt độ Trái Đất tăng lên. (Nguồn: NASA)

Các nhà nghiên cứu cho biết, một nguyên nhân đằng sau sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt trong việc vòng quay của Trái Đất chậm lại là mực nước biển toàn cầu đang tăng lên, do nước từ các sông băng tan chảy đổ vào các đại dương.

"Các sông băng ở vĩ độ cao. Khi bị tan chảy, nước từ các vùng vĩ độ cao di chuyển về các vùng có vĩ độ thấp hơn. Điều này làm giảm vận tốc của Trái Đất", nhà địa vật lý Jerry Mitrovica (Đại học Harvard - Mỹ) cho biết.

Sự chuyển động của băng và nước đang tan cũng gây ra sự chuyển dịch nhẹ của trục Trái Đất. Cụ thể là ở cực Bắc đã diễn ra hiện tượng "chuyển động cực". "Hãy tưởng tượng một người đang trượt băng nhưng không duỗi thẳng cánh tay ra mà mỗi tay lại gập thành một góc khác nhau. Khi đó, anh ta sẽ bị lắc lư khi di chuyển. Điều đó tương tự hiện tượng “chuyển động cực" – nhà địa vật lý Mitrovica nói.

Giới nghiên cứu cho rằng, việc Trái Đất quay chậm lại và trục của nó bị chuyển dịch trong khi nước biển dâng lên trong thế kỷ 20 là kết quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Sự tan chảy của lớp băng và sự dâng lên của mực nước biển làm chuyển dịch trục quay của Trái Đất, với tỉ lệ nhỏ hơn 1cm mỗi năm. Điều này làm chậm chuyển động quay của Trái Đất và làm tăng thời gian của một ngày khoảng một phần nghìn giây trong thế kỷ 20. Đây là những hiệu ứng nhỏ, nhưng cũng là một dấu hiệu của sự tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu do con người gây ra trên hành tinh. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc quay chậm lại không gây nguy hiểm cho hành tinh này - ông Mitrovica cho biết.

Trung Hiếu (tổng hợp)