Về nguồn - trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội

28/01/2015 18:31

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa phát động chương trình "Về nguồn - Trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội Xuân Ất Mùi.” Đây chính là hoạt động tiếp nối cuộc thi "Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội - Thành phố vì hòa bình" được Quỹ Văn hóa Hà Nội tổ chức thành công tháng 12/2014.

Làng nghề thủ công nón làng Chuông (thanglonghanoi.gov.vn)

Khi tham gia chương trình này, các học sinh, sinh viên được tham gia vào 8 hoạt động trải nghiệm thực tế các di sản vản hóa phi vật thể tiêu biểu của Thủ đô, như lễ hội truyền thống, các làng nghề thủ công như nón làng Chuông, tò he Xuân La và các loại hình âm nhạc xẩm, ca trù, chầu văn, múa rối nước... Các nội dung trải nghiệm gồm hoạt động làm quen với không gian trải nghiệm, tham gia học biểu diễn, thực hành, quan sát di sản.

Trong Chương trình Về nguồn, Ban tổ chức mời các tổ chức, cá nhân đang thực hành, bảo tồn những di sản văn hóa tham gia vào việc xây dựng kịch bản trải nghiệm, tổ chức hoạt động trải nghiệm. Chương trình góp phần quảng bá rộng rãi những hình ảnh, giá trị văn hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội tới giới trẻ, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, thúc đẩy mô hình du lịch trải nghiệm.

Được biết, các chuyến đi trải nghiệm bắt đầu từ ngày 7/3/2015, kết thúc vào trung tuần tháng 5/2015.

PV