Ngửi mùi, biết ung thư da

10:48 | 29/08/2008

Theo BBC, TS. Michelle Gallagher và cộng sự thuộc Trung tâm Monell ở Philadelphia (Mỹ) đã xác định được “mùi” hóa chất đặc trưng của bệnh nhân bị ung thư biểu mô (dạng ung thư da phổ biến).

Phát hiện này mở ra cơ hội cho một loại test ít đau, chi phí rẻ và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

 

Nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu không khí nằm phía trên các tế bào ung thư biểu mô và phát hiện nó khác so với những mẫu tương tự lấy từ các tế bào da khỏe mạnh. Sử dụng công nghệ “phép đo khối phổ”, nhóm nghiên cứu có thể xác định chính xác thành phần của các hóa chất này, qua đó có thể vẽ “biểu đồ” của khối ung thư.     

 

C.M