11 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu gần 2,85 tỷ USD

25/11/2016 22:23

Trong 11 tháng đầu năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 316,16 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015.

TIN LIÊN QUAN
11 thang dau nam ca nuoc xuat sieu gan 285 ty usd 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu gần 3,52 tỉ USD
11 thang dau nam ca nuoc xuat sieu gan 285 ty usd Việt Nam xuất siêu 2,77 tỷ USD 9 tháng đầu năm

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, tính đến hết tháng 11/2016, tổng trị giá xuất khẩu (XK) cả nước ước đạt 159,5 tỷ USD, tăng 7,5% và tổng trị giá nhập khẩu (NK) ước đạt 156,66 tỷ USD, tăng 3,5%.

Thống kê trong tháng 11/2016 cũng cho thấy, tổng trị giá XNK hàng hoá cả nước ước đạt 31,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá XK đạt 15,6 tỷ USD, tăng 1,3% và tổng trị giá NK đạt 16 tỷ USD, tăng 1%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 11/2016 ước tính thâm hụt 400 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch xuất khẩu. 11 tháng năm 2016, thương mại hàng hóa dự kiến xuất siêu gần 2,85 tỷ USD.

11 thang dau nam ca nuoc xuat sieu gan 285 ty usd
Dầu thô XK trong 11 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,1 tỷ USD, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm 2015. (Nguồn: Hiệp hội Xăng Dầu)

Trong 11 tháng đầu năm 2016, so với cùng kỳ năm ngoái, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: Điện thoại các loại & linh kiện đạt 31,33 tỷ USD, tăng 10,2%; Hàng dệt may đạt 21,53 tỷ USD, tăng 4,5%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 16,75 tỷ USD, tăng 17,1%; Hàng giày dép đạt 11,6 tỷ USD, tăng 7,5%; Hàng thủy sản đạt 6,43 tỷ USD, tăng 7,5%;.

Đặc biệt, thống kê 11 tháng qua, so với cùng kỳ năm ngoái, các mặt hàng có trị giá xuất khẩu tăng trưởng lớn như: Cà phê đạt 1,64 triệu tấn, tăng 37,7%; trị giá đạt 3,02 tỷ USD, tăng 25,9%; Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 9,33 tỷ USD, tăng 26%;

Cũng theo Tổng cục Hải quan, 11 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2015, thống kê cũng ghi nhận các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: đạt 25,4 tỷ USD, tăng 18,9%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng đạt 25 tỷ USD, giảm 0,2%; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,6 tỷ USD, giảm 3,5%; Vải các loại đạt 9,48 tỷ USD, tăng 2,3%.

Mặt hàng Sắt thép các loại có sự tăng trưởng nhập khẩu, ước đạt hơn 17 triệu tấn, tăng 23,4% và trị giá là 7,32 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2015; Sản phẩm hóa chất ước đạt 3,41 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, do có sự biến động về giá và việc áp dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước, mặt hàng dầu thô và xăng dầu các loại có sự biến động đáng kể cả về XK và NK.

Về XK, tháng 11/2016, lượng dầu thô XK ước đạt 517 nghìn tấn, giảm 6,6%; trị giá ước là 180 triệu USD, giảm 16,3% so với tháng trước. Lượng XK trong 11 tháng đầu năm 2016 ước đạt 6,25 triệu tấn, giảm 25,1%; trị giá ước đạt 2,1 tỷ USD, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Về NK mặt hàng Xăng dầu các loại, Tháng 11/2016, trị giá NK ước đạt 900 nghìn tấn, tăng 5,4%; trị giá ước đạt 416 triệu USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ tháng trước. Ước tính đến hết 11 tháng đầu năm 2016, tổng lượng NK ước đạt 10,43 triệu tấn, tăng 15,6%; trị giá ước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 14% cùng kỳ năm 2015.

11 thang dau nam ca nuoc xuat sieu gan 285 ty usd Cuối năm, hàng hóa Trung Quốc, ASEAN ồ ạt vào Việt Nam

Càng gần những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng, sản xuất tăng cao đồng nghĩa Việt Nam phải nhập khẩu ngày càng nhiều mặt ...

11 thang dau nam ca nuoc xuat sieu gan 285 ty usd 7 tháng: Doanh nghiệp KCN, KKT xuất khẩu đạt 53,5 tỉ USD

Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế (KKT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm 2016, doanh nghiệp trong các khu ...

11 thang dau nam ca nuoc xuat sieu gan 285 ty usd Việt Nam: Đối tác xuất khẩu hàng đầu của Canada tại ASEAN

Do cơ cấu hàng hóa khác nhau, Việt Nam còn là nước liên tục xuất siêu sang thị trường Bắc Mỹ này.

D.L

(theo Tổng cục Hải quan)