Báo chí đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Chu Văn
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Ngày 31/12, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí dự Hội nghị.

Báo chí đóng góp vào sự phát triển của đất nước
Toàn cảnh Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. (Nguồn: VGP)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác báo chí năm 2020 và đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; báo cáo tham luận của các cơ quan quản lý, chỉ đạo, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí.

Năm 2020, hoạt động báo chí có nhiều dấu ấn quan trọng. Trong bối cảnh mới, các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nội dung phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao, nâng cao tính chuyên sâu của các tác phẩm, sản phẩm báo chí.

Đặc biệt là tuyến tin, bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo chí ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí của công chúng. Nhiều cơ quan báo chí có sự đổi mới mạnh mẽ, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, liên kết hợp tác chương trình hay và hấp dẫn, tạo nguồn thu và giảm gánh nặng cho ngân sách.

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được triển khai quyết liệt, cơ bản đảm bảo tiến độ. Trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí, còn 779 cơ quan báo chí. Do tác động của đại dịch và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội, kinh tế báo chí bị ảnh hưởng lớn, giảm cả về doanh thu quảng cáo, tài trợ, hợp tác truyền thông.

Tính đến nay, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Cả nước có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động PTTH, với tổng số 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có trên 41.000 người. Hiện cả nước có 21.132 người được cấp thẻ nhà báo, tăng 725 thẻ so với năm 2019.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: VGP)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: VGP)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Mặc dù năm 2020 là năm gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có đại dịch Covid-19, nhưng đất nước ta đã nỗ lực đi lên, phát triển. Sự thành công ấy có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị báo chí tiếp tục áp dụng khoa học - công nghệ mới trong hoạt động để báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Chính phủ mong muốn nhận được sự góp ý nhiều hơn của báo chí, để góp phần xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan báo chí, Phó Thủ tướng cho rằng để các cơ quan báo chí tự chủ được về tài chính thì nhất thiết phải có cơ chế đặt bài, giao nhiệm vụ cho báo chí. Về quy hoạch báo chí, Phó Thủ tướng nhận định cơ bản đã thực hiện tốt, trong quá trình triển khai có những việc cần phải điều chỉnh, sau 2 năm sẽ đánh giá lại để kiến nghị, điều chỉnh cần thiết phù hợp với sự phát triển của báo chí.

Báo chí đóng góp vào sự phát triển của đất nước
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngày 31/12. (Nguồn: Tuyengiao.vn)

Cũng tại Hội nghị, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là thành tố quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng, là diễn đàn của nhân dân.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan báo chí trong năm 2021 là tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Các cơ quan báo chí, quản lý báo chí cần có quy trình quản lý phóng viên, làm tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, biết đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên hàng đầu; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện tốt việc quy hoạch sắp xếp hệ thống báo chí truyền thông.

Năm 2020 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là liên quan đến thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tình trạng “báo hóa” hoạt động như cơ quan báo chí.

Năm 2020, công tác thông tin tuyên truyền đã tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường an ninh, quốc phòng; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đại hội đảng bộ các cấp, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền thông tin đối ngoại trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; phòng, chống đại dịch Covid-19…

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng đã được triển khai quyết liệt, cơ bản bảo đảm tiến độ. Trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập.

Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, đặc biệt là các tuyến tin, bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội….

Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã có đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại để nâng cao chất lượng thông tin. Các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện tới đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Nhân dịp này, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích cao trong công tác báo chí năm 2020. Báo Thế giới và Việt Nam cùng 29 cơ quan báo chí khác vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, vì đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Báo chí đóng góp vào sự phát triển của đất nước
Báo Thế giới và Việt Nam cùng đại diện các cơ quan báo chí nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. (Nguồn: VOV)
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020

TGVN. Ngày 30/12, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông ...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020

TGVN. Ngày 30/12, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ...

Hội nghị Chính phủ với địa phương: 2020 thành công nhất trong 5 năm qua

Hội nghị Chính phủ với địa phương: 2020 thành công nhất trong 5 năm qua

TGVN. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình Myanmar

Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình Myanmar

Singapore đã đóng góp hơn 1 triệu SGD viện trợ nhân đạo cho cả Bangladesh và Myanmar.
Giá trị vượt thời gian về đối ngoại của Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946

Giá trị vượt thời gian về đối ngoại của Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946

Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 cho phép Nhà nước Việt Nam VNDCCH trong những thời điểm nguy nan của đất nước biến nghịch thành thuận...
Johnson & Johnson gia nhập 'làng' vaccine ngừa Covid-19

Johnson & Johnson gia nhập 'làng' vaccine ngừa Covid-19

Vaccine ngừa Covid-19 Johnson & Johnson đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp, trở thành loại vaccine thứ ba được quốc gia này cấp phép
Hải Dương sẽ được hỗ trợ 35.000 liều vaccine phòng Covid-19

Hải Dương sẽ được hỗ trợ 35.000 liều vaccine phòng Covid-19

Hải Dương là một trong 13 tỉnh, thành phố của cả nước được tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu (ngày 8/3)
AFP: Chuyên gia LHQ nói Triều Tiên vi phạm hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu

AFP: Chuyên gia LHQ nói Triều Tiên vi phạm hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu

AFP tiết lộ rằng Triều Tiên đã nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vào năm ngoái nhiều hơn mức cho phép.
Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Với ông Tập Cận Bình, động thái của chính quyền ông Trump có thể không đáng lo ngại bằng những kế hoạch mới của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Ngắm Hà Nội đẹp lạ thường mỗi mùa hoa gạo về

Ngắm Hà Nội đẹp lạ thường mỗi mùa hoa gạo về

Vào những ngày tháng Ba, hoa gạo nở rộ, Hà Nội trở nên đẹp lạ thường với sắc đỏ giữa phố đông.
XSMB 7/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/3/2021 - SXMB 7/3 - dự đoán XSMB 8/3

XSMB 7/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/3/2021 - SXMB 7/3 - dự đoán XSMB 8/3

XSMB 7/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ Nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. XSMB chủ nhật. KQSXMB. SXMB 7/3.
XSMN 7/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/3/2021 - SXMN 7/3 - dự đoán XSMN 8/3

XSMN 7/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/3/2021 - SXMN 7/3 - dự đoán XSMN 8/3

XSMN 7/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chủ Nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. XSMN chủ nhật. KQSXMN. SXMN 7/3.
XSKG 7/3 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/3/2021 - SXKG 7/3 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 7/3 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/3/2021 - SXKG 7/3 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 7/3. Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2021. KQXSKG chủ Nhật. SXKG 7/3.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Vì sao Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin?

Vì sao Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin?

Các chuyên gia cho rằng, việc khai thác Bitcoin không thích hợp với mục tiêu dài hạn về phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Chính sách 'cây gậy và củ cà rốt' của ông Joe Biden ở Trung Đông

Chính sách 'cây gậy và củ cà rốt' của ông Joe Biden ở Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden một mặt thúc đẩy các giá trị dân chủ, một mặt duy trì các lợi ích địa chính trị, kinh tế và chiến lược ở Trung Đông.
Mỹ trừng phạt Nga: Ván cờ rủi ro của ông Joe Biden

Mỹ trừng phạt Nga: Ván cờ rủi ro của ông Joe Biden

Lệnh trừng phạt mới đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với Nga có ý nghĩa gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mối quan hệ của Mỹ với Đức và ...
Quan hệ Ấn Độ-Nga: Đã đến lúc nhìn vào thực tế?

Quan hệ Ấn Độ-Nga: Đã đến lúc nhìn vào thực tế?

Quan hệ Ấn Độ-Nga có thể được tăng cường trong thời gian tới. Tuy nhiên, đã đến lúc New Delhi nên thực tế hơn về những ưu tiên của Moscow...
Đức lên kế hoạch điều tàu chiến đến Biển Đông: Tại sao chọn lúc này?

Đức lên kế hoạch điều tàu chiến đến Biển Đông: Tại sao chọn lúc này?

Việc Đức tiết lộ kế hoạch đưa tàu chiến đến Biển Đông lần đầu tiên sau hai thập kỷ đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia và nhà quan sát quốc tế.
Hộ chiếu vaccine: Thêm một độc lực mới nguy hiểm của virus corona?

Hộ chiếu vaccine: Thêm một độc lực mới nguy hiểm của virus corona?

Vấn đề hộ chiếu vaccine Covid-19 đã trở thành đề tài gây tranh cãi ở nhiều nước trong thời gian vừa qua.
Phiên bản di động