Bảo đảm sự tương thích với cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, chiều 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
TIN LIÊN QUAN
bao dam su tuong thich voi cam ket quoc te ma viet nam la thanh vien Bế mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
bao dam su tuong thich voi cam ket quoc te ma viet nam la thanh vien Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tổng số có 8 luật cần phải sửa đổi, bổ sung, trong đó có Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Do vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết.

Dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc thi hành đầy đủ, nghiêm túc các cam kết quốc tế đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo đảm sự tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Hiệp định CPTPP.

bao dam su tuong thich voi cam ket quoc te ma viet nam la thanh vien
Quang cảnh Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 10/4).

Theo Tờ trình của Chính phủ, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung vào một số vấn đề như: Bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đánh giá rủi ro bảo hiểm; tính toán bảo hiểm; giám định tổn thất bảo hiểm; hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm...

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9 điều, khoản trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành để thực thi 11 nhóm chính sách đã cam kết trong 8 điều khoản của Hiệp định CPTPP theo 5 nhóm vấn đề lớn, gồm sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát biên giới.

Rà soát quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết nhằm thực thi các cam kết đã có hiệu lực trong Hiệp định CPTPP, việc sửa đổi này đã được Quốc hội xác định trong Nghị quyết số 72/2018/QH14. Trong thời gian qua, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo cơ quan hữu quan chuẩn bị hồ sơ dự án Luật.

Các tài liệu trong Hồ sơ bảo đảm quy định của pháp luật về nội dung và hình thức, đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 7.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 7 điều thuộc 5 chương của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Nhiều đại biểu đánh giá, những quy định được sửa đổi, bổ sung đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo Hiệp định CPTPP.

bao dam su tuong thich voi cam ket quoc te ma viet nam la thanh vien
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu.

Về điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 94b Luật Kinh doanh bảo hiểm, quy định điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là đảm bảo tài chính trong việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bằng một trong các hình thức: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo lãnh thanh toán ngân hàng, bảo hiểm bảo lãnh, ký quỹ, vốn chủ sở hữu (điều kiện về vốn của chủ sở hữu chỉ áp dụng với tổ chức).

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này có những điểm chưa phù hợp với tính chất là điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Bởi, các hình thức đảm bảo tài chính nêu trên còn chung chung, chưa có tính định lượng để làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát hoạt động của chủ thể kinh doanh.

Các hình thức đảm bảo tài chính này chưa có sự phân định rạch ròi giữa 3 yếu tố là điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và biện pháp bảo đảm của hợp đồng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Các đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo xác định lại tính chất của các điều kiện này theo hướng: nếu là điều kiện kinh doanh, phải được quy định cụ thể ngay tại Điều 94b của Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc Dự thảo Nghị định.

Nếu là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, phải quy định trong điều luật về quyền, trách nhiệm của chủ thể cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Nếu là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cần chuyển vào quy định tại khoản 3 Điều 94a về hợp đồng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về việc bổ sung các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh, Khoản 3 Điều 4 của dự thảo Luật quy định: “Các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Chính phủ quy định. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.”

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trương Minh Hoàng cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Dự thảo Luật, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm gồm 5 loại hình cụ thể là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, trường hợp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh cũng được xác định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Căn cứ vào khoản 2 Điều 7 và Điều 8 của Luật Đầu tư, Quốc hội mới là cơ quan có thẩm quyền ban hành Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện cam kết trong Hiệp định CPTPP về “Mỗi bên cho phép các tổ chức tài chính của một bên khác cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính mới nào mà bên đó cho phép các tổ chức tài chính của mình cung cấp, trong những trường hợp tương tự…” cũng như phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, bảo đảm kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh trong tương lai, căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành quy định như dự thảo Luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Nếu quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ mâu thuẫn với dịch vụ bảo hiểm khi Việt Nam tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Hiện nay, hai dịch vụ gồm đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm không được xem là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. "Nếu đưa ra một số dịch vụ phụ trợ và nói đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ mâu thuẫn. Đây là điều kiện để kinh doanh, nhưng phải giải thích cho rõ," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu cũng đề nghị xác định rõ 5 loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trong dự thảo Luật là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay là điều kiện kinh doanh? Theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Quốc hội xác định danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần rà soát kỹ nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì thế, nếu chờ sửa danh mục của Luật Đầu tư thì không bảo đảm tính kịp thời.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao cho Chính phủ ban hành nghị định sau đó báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định vấn đề này để bảo đảm tính kịp thời thực hiện cam kết của Hiệp định CPTPP.

bao dam su tuong thich voi cam ket quoc te ma viet nam la thanh vien

Bế mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 10/1, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ...

bao dam su tuong thich voi cam ket quoc te ma viet nam la thanh vien

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc ...

bao dam su tuong thich voi cam ket quoc te ma viet nam la thanh vien

Phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra ngày 10/1

Văn phòng Quốc hội vừa ra Thông cáo báo chí về Phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tin bóng đá 24h hôm nay: Dean Henderson nhận 'mưa' lời khen, sao Real Madrid mắc Covid-19, Zidane muốn Pogba

Tin bóng đá 24h hôm nay: Dean Henderson nhận 'mưa' lời khen, sao Real Madrid mắc Covid-19, Zidane muốn Pogba

Những tin tức về bóng đá 24h qua được cập nhật trên Báo Thế giới & Việt Nam.
Thưởng thức Tuần lễ Phim Thời trang thú vị tại Việt Nam

Thưởng thức Tuần lễ Phim Thời trang thú vị tại Việt Nam

Tuần lễ Phim Thời trang lần thứ ba sẽ được Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức từ ngày 28/9–5/10 với 5 bộ phim đặc sắc của Pháp và Việt ...
GS. TS. Huỳnh Văn Sơn: Học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học, không thể không quản được thì cấm!

GS. TS. Huỳnh Văn Sơn: Học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học, không thể không quản được thì cấm!

Theo GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, nên nhìn nhận chuyện học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học theo hướng tích cực.
Đức 'thẳng tay' với tội phạm buôn người và lao động bất hợp pháp

Đức 'thẳng tay' với tội phạm buôn người và lao động bất hợp pháp

Đức tiến hành kiểm tra hơn 3.000 người trong chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm buôn người và lao động bất hợp pháp trên cả nước.
Quan hệ Việt Nam-Đức đang phát triển cả bề rộng và chiều sâu

Quan hệ Việt Nam-Đức đang phát triển cả bề rộng và chiều sâu

Sau Tuyên bố Hà Nội năm 2011, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức được thúc đẩy cả về bề rộng và chiều sâu.
Tỏa sáng năng lực sáng tạo và tinh thần vì cộng đồng của người Việt trong đại dịch Covid-19

Tỏa sáng năng lực sáng tạo và tinh thần vì cộng đồng của người Việt trong đại dịch Covid-19

Trang theconversation.com vừa đăng tải một số bài viết về năng lực sáng tạo cũng như tinh thần vì cộng đồng của người Việt trong đại dịch Covid-19.
Việt Nam đồng hành cùng Liên hợp quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ứng phó với thách thức chung

Việt Nam đồng hành cùng Liên hợp quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ứng phó với thách thức chung

Việt Nam là một "đối tác mạnh của Liên hợp quốc", tham gia rất tích cực các hoạt động ngay từ những ngày đầu và ngày càng đóng góp nhiều ...
Quảng Ninh - Ấn tượng 5 năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định

Quảng Ninh - Ấn tượng 5 năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định

Quảng Ninh đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định 5 năm qua (2015 - 2020).
Tổng thống Trump tại ĐHĐ khóa 75: Phủ đầu Trung Quốc, bỏ qua Triều Tiên và 'khoe' các thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Trump tại ĐHĐ khóa 75: Phủ đầu Trung Quốc, bỏ qua Triều Tiên và 'khoe' các thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đang hoàn thành 'sứ mệnh kiến ​​tạo hòa bình và đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Soi” phong cách thời trang của ái nữ Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Soi” phong cách thời trang của ái nữ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cùng "soi" phong cách thời trang của ái nữ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thử giải phẫu quan hệ EU-Trung Quốc

Thử giải phẫu quan hệ EU-Trung Quốc

Từ kỳ vọng tối đa ở Cấp cao trực tiếp EU-Trung Quốc đến hình thức tối giản của Cấp cao trực tuyến, quan hệ EU-Trung Quốc cho thấy thực trạng gì hiện nay?
Bầu cử Mỹ 2020: Mục đích thần thánh hoá công cụ

Bầu cử Mỹ 2020: Mục đích thần thánh hoá công cụ

Bầu cử Mỹ 2020 hiện đã rất 'nóng' với nhiều chiêu thức mới được cả ứng viên Donald Trump và Joe Biden tung ra trong vận động tranh cử. TG&VN phân tích.
Quan hệ EU-Nga qua chuyện Navalny: Giữa yêu và hận

Quan hệ EU-Nga qua chuyện Navalny: Giữa yêu và hận

Quan hệ EU-Nga lại gặp căng thẳng mới liên quan đến vụ Navalny. Lý giải thế nào về thái độ ứng xử của EU và nhất là Đức trong vụ việc này? PHÂN TÍCH.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Trở lại để lợi hại hơn

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Trở lại để lợi hại hơn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức thể hiện tố chất thức thời và thực tế. Ông Shinzo Abe đã phá kỷ lục và để lại những dấu ấn gì? PHÂN TÍCH của TG&VN.
Vì sao lính Mỹ ‘tháo chạy’ khỏi Afghanistan và Iraq?

Vì sao lính Mỹ ‘tháo chạy’ khỏi Afghanistan và Iraq?

Tài liệu của Sputnik giải thích một số lý do tại sao lính Mỹ 'tháo chạy' khỏi Afghanistan và Iraq.
Phân tách Mỹ-Trung trong bối cảnh Covid-19: Suy thoái toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất

Phân tách Mỹ-Trung trong bối cảnh Covid-19: Suy thoái toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất

Trung Quốc không đóng góp vào sự phục hồi hậu Covid-19 là lời nhắc cho Mỹ và đồng minh về việc phân tách với Trung Quốc sẽ trở thành con dao hai lưỡi.
Hiệp định ‘siêu khu vực’ vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hiệp định ‘siêu khu vực’ vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hiệp định vẽ lại bản đồ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ trở thành hiệp định thương mại quan trọng thứ hai trên thế giới, chỉ sau WTO.
Sự nổi lên của Trung Quốc ở Trung Đông

Sự nổi lên của Trung Quốc ở Trung Đông

Theo tờ Le Monde, Trung Quốc đang tăng cường hiện diện mạnh mẽ ở Trung Đông với chiến thuật khác với các cường quốc khác như Mỹ, Nga.
Phiên bản di động